Biofarma İlaçları › AIRLAST 10 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

AIRLAST 10 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Montelukast Sodyum }

Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 11 June  2021

AİRLAST10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  10 mg montelukast (10,4 mg montelukast sodyum olarak) içerir.

 • •

  Yardımcı maddeler

  MicroceLac(laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen) ve mikrokristallin selüloz içermektedir.), kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat (E572), hidroksipropil selüloz (E463), hidroksipropil metil selüloz (E464), titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AIRLAST nedir ve ne için kullanılır?

  2. AIRLAST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AIRLAST nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AIRLAST’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AIRLAST nedir ve ne için kullanılır?

  Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

  Alerjik Rinit:

  AİRLAST alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. AİRLAST, 15 yaş ve üzeri hastalarda mevsimsel alerjik rinit ve pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

  Astım nedir?

  Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

  • Öksürük

  • Hırıltılı solunum

  • Göğüs sıkışması

  • Nefes darlığı

  Alerjik rinit nedir?

  • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerjenler ile tetiklenir.

  • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

  • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

  - Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

  - Hapşırık


  2.AIRLAST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AIRLAST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

  • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise),

  AIRLAST'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.

  • Ağız yoluyla alınan AİRLAST akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

  • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. AİRLAST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.

  • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

  • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, AİRLAST alırken aspirin veya steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  • AİRLAST kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetme, endişe hissetme, depresyon, iletişimden kopuk olma hali, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve titreme) bildirilmiştir.

  Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmelidir.

  15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Bu ilacın 18 yaşından küçük çocuk hastalar için yaş aralığına göre farklı formları vardır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  AIRLAST'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AİRLAST gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, AİRLAST almadan önce doktorunuza danışın. Doktorunuz bu dönemde AİRLAST kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AİRLAST'ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, AİRLAST almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AİRLAST'ın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. AİRLAST ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve sersemlik) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  AIRLAST'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AİRLAST laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar AİRLAST'ın etki mekanizmasını değiştirebilir veya AİRLAST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, AİRLAST'a başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • •  fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)

 • •  fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)

 • •  rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

 • •  gemfibrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.AIRLAST nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Ergen ve erişkin astım hastaları (15 yaş ve üzeri)

  Uygulama yolu ve metodu

 • Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

 • • Astım atakları için kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

 • • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını almayı bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.

 • Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinitli ergen ve erişkinlerde (15 yaş ve üzeri):

 • • AİRLAST'ı günde bir kez ve genelde aynı saatte alınız.

 • • AİRLAST'ı doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez alınız.

 • Uygulama yolu ve metodu:

  • AİRLAST sadece ağız yoluyla alınır.

  • AİRLAST'ı öğün zamanlarından bağımsız olarak alabilirsiniz.

  • Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin, bir bardak su ile).

  AİRLAST kullanıyorsanız, montelukast etkin maddesini içeren başka bir ilaç almadığınızdan emin olunuz.

  Kronik idiyopatik ürtiker:

  Alerjinin yol açtığı bir deri hastalığının (kronik idiyopatik ürtiker) tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

  Çocuklarda kullanımı

  • 2-5 yaş arası çocuklar için AİRLAST 4 mg çiğneme tableti,

  • 6-14 yaş arası çocuklar için AİRLAST 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer AİRLAST'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AIRLAST kullanırsanız

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen belirtiler karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

  AİRLAST'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AIRLAST'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AIRLAST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Eğer AİRLAST almaya devam ederseniz, ilaç sadece astımınızı tedavi edebilir.

  AİRLAST'ı doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. AİRLAST astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili herhangi bir ilave sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
 • Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
  Geri Ödeme KoduA11438
  Satış Fiyatı 69.6 TL [ 11 Jun 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 69.6 TL [ 31 May 2021 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699578090128
  Etkin Madde Montelukast Sodyum
  ATC Kodu R03DC03
  Birim Miktar 10
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Solunum Sistemi > KORTİKOİDLER > Montelukast Sodyum
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AIRLAST 10 mg 28 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  11 Jun 202169.60 TL
  31 May 202169.60 TL
  24 May 202169.60 TL
  21 May 202169.60 TL
  17 May 202169.60 TL
  10 May 202169.60 TL
  3 May 202169.60 TL
  24 Apr 202169.60 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları