Polifarma İlaçları › AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti (250 ml) › Kullanma Talimatı

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti (250 ml) Kullanma Talimatı

Tirofiban }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Tirofiban Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 29 October  2019

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti

Damar içine infüzyon yoluyla uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  :Her bir ml'de 0,05 mg tirofibana eşdeğer miktarda 0,0562 mg tirofiban hidroklorür içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Sodyum klorür, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit anhidr, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarlamak için).

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. AGREDUR READY nedir ve ne için kullanılır?

  2. AGREDUR READY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. AGREDUR READY nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. AGREDUR READY’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.AGREDUR READY nedir ve ne için kullanılır?

  AGREDUR READY kullanıma hazır halde sunulmuş seyreltik, steril, renksiz bir çözelti olup 100 ve 250 ml'lik PP (Polipropilen) torbalarda kullanıma sunulmuştur. AGREDUR READY yalnızca doktorunuz tarafından hazırlanması ve uygulanması gereken bir ilaçtır.

  AGREDUR READY kan akımının kalbinize doğru gitmesine yardımcı olmak ve göğüs ağrısı ve kalp krizlerini önlemeye yardımcı olmak için kullanılır.

  Kanda bulunan hücreler olan trombositlerin pıhtı oluşturmasını engellemek suretiyle etkisini gösterir.

  Bu ilaç aynı zamanda kalp damarları balon (perkütan koroner girişim veya PKG) ile genişletilmiş hastalarda da kullanılmaktadır. Bu, kan akımının kalbe doğru gidişini artırmak üzere, genellikle küçük bir tüpün (stent) yerleştirilmesiyle yapılan bir işlemdir.

  AGREDUR READY diğer kan inceltici ilaçlar ile beraber kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


 • 2.AGREDUR READY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AGREDUR READY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  AGREDUR READY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • •  Mevcut bir kronik hastalığınız varsa

 • •  Herhangi bir şeye aşırı duyarlılığınız varsa,

 • •  Son 2 hafta içerisinde kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon), böbrek taşlarını kırma veya biyopsi alınması işlemi geçirdiyseniz,

 • •  Son 3 ay içinde ciddi yaralanma veya önemli bir ameliyat geçirdiyseniz,

 • •  Son 3 ay içinde mide veya ince bağırsak (duodenum) ülseri olduysanız,

 • •  Yakın tarihte kanama bozukluğu (son 1 yılda); örneğin (gastrointestinal) mide-bağırsak kanaması veya idrarda ya da dışkıda kan görülmüşse,

 • •  Yakın tarihte omurga veya kuyruk sokumunuza bir prosedür uygulandıysa (spinal/epidural prosedürler),

 • •  Kalbe giden ana damar olan aortun açılması (diseksiyonu) öyküsü veya belirtileriniz varsa,

 • •  Kontrol altında olmayan yüksek tansiyonunuz (hipertansiyon) varsa,

 • •  Kalbinizi saran dokuda iltihap (perikardit) varsa

 • •  Kan damarlarında iltihap varsa (vaskülit)

 • •  Gözün retinasındaki kan damarlarında problemleriniz varsa (retinopati),

 • •  Kan pıhtılarını önlemeye veya çözmeye yardımcı olan ilaçlarla tedavi alıyorsanız,

 • •  Böbrek sorunlarınız varsa,

 • •  Son 24 saatte köprücük kemiğinizin altına özel bir intravenöz kateter yerleştirildiyse,

 • •  Kalp yetmezliğiniz varsa,

 • •  Kalp yetmezliğine bağlı çok düşük kan basıncınız (kardiyojenik şok) varsa,

 • •  Karaciğer bozukluğunuz varsa,

 • •  Kan hücre sayısı düşüklüğü veya aneminiz varsa.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AGREDUR READY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AGREDUR READY ile aç ya da tok karnına uygulama yapılabilir. Yiyecek ve içeceklerin bu ilaca hiçbir etkisi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kesin gereklilik olmadıkça AGREDUR READY hamilelikte kullanılmamalıdır.

  Hamile iseniz veya hamilelikten şüpheleniyorsanız doktorunuz AGREDUR READY'yi alıp almamanız konusunda karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer çocuğunuzu emziriyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanmanızın sizin için uygun olup olmayacağını size söyleyecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  AGREDUR READY kullanılırken hastalığınızın durumuna bağlı olarak makine veya araç kullanamayabilirsiniz.

  AGREDUR READY'nin içeriğinde bulunan bazı yabancı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 100 ml'sinde 1 mmol (23 mg)'den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Genel olarak AGREDUR READY diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Ancak bazı ilaçlar birbirlerinin etkisini değiştirebileceğinden, reçetesiz satılan ilaçlar dahil aldığınız diğer ilaçları doktorunuza söylemeniz önemlidir. Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen başka ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.AGREDUR READY nasıl kullanılır ?

  •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Kalp sağlığında uzman bir hekim tarafından size AGREDUR READY verilmiştir veya verilmesi planlanmaktadır.

  Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve kilonuza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  •  

  Uygulama yolu ve metodu

  AGREDUR READY size yavaş enjeksiyon (damar içine uygulama) yoluyla uygulanacaktır.

 • •  

  Değişik yaş grupları

 • Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

 • •  

  Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği

  Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa (kreatinin klerensi <30ml/dk) AGREDUR READY dozunuz doktorunuz tarafından %50 oranında azaltılacaktır.

  Karaciğer yetmezliği

  Ağır karaciğer yetmezliğinde AGREDUR READY kullanmayınız.

  Eğer AGREDUR READY'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AGREDUR READY kullanırsanız

  Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Doz aşımı durumunda en sık bildirilen belirti kanamadır. Kanama olduğunu fark ederseniz, sağlık çalışanınızı hemen bilgilendirmelisiniz.

  AGREDUR READY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AGREDUR READY'i kullanmayı unuttuysanız

  Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AGREDUR READY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
  Satış Fiyatı 608.76 TL [ 9 Jul 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 608.76 TL [ 2 Jul 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699606766070
  Etkin Madde Tirofiban
  ATC Kodu B01AC17
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MCG/ML
  Ambalaj Miktarı 1
  Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Antitrombotik İlaçlar > Tirofiban
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti (250 ml) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  9 Jul 2021608.76 TL
  2 Jul 2021608.76 TL
  28 Jun 2021608.76 TL
  25 Jun 2021608.76 TL
  21 Jun 2021608.76 TL
  18 Jun 2021608.76 TL
  14 Jun 2021608.76 TL
  11 Jun 2021608.76 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları