İlaçları › AFUNDAS-L I.V. 50 mg infüzyon için liyofilize toz 1 flakon › Kullanma Talimatı

AFUNDAS-L I.V. 50 mg infüzyon için liyofilize toz 1 flakon Kullanma Talimatı

Kaspofungin Asetat }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Kaspofungin Asetat Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 20 February  2015

AFUNDAS-L 50 mg I.V. İnfüzyon İçin Liyofılize Toz İçeren Flakon İntravenöz uygulanır.

Etken Madde

Her bir flakon 50 mg kaspofungin (asetat tuzu halinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, mannitol, süksinik asit, sodyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AFUNDAS-L I.V. nedir ve ne için kullanılır?

2. AFUNDAS-L I.V.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AFUNDAS-L I.V. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AFUNDAS-L I.V.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AFUNDAS-L I.V. nedir ve ne için kullanılır?

AFUNDAS-L antifungal bir ilaç olup mantarın yaşaması ve büyümesi için gerekli olan mantar hücre duvarı bileşenlerinden glukan polisakkaritin üretimini engeller. Enfeksiyonlara özellikle Candida (maya) ve/veya Aspergillus (küf) adı verilen fungal (mantar) hücreleri neden olur. AFUNDAS-L, febril nötropenik hastaların ampirik tedavisi, yaygın kandidiyazis ve mukozal kandida enfeksiyonları (mukozal kandidiyazis, özofagiyal kandidiyazis, orofarengeal kandidiyazis) tedavisi ve invazif aspergillozis'in kurtarma tedavisinde kullanılmak için reçetelenmiştir.

AFUNDAS-L 50 mg, gri liyofılize tıpa ve flip-off alüminyum kapaklı Tip I cam flakon içerisinde beyaz-beyazımsı renkte toz/kompakt tozdur.


2.AFUNDAS-L I.V. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AFUNDAS-L I.V.'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Kaspofungine veya ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı alerjikseniz
 • AFUNDAS-L I.V.'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki rahatsızlıklar geçmişte veya şimdi sizde mevcutsa mutlaka doktorunuza bildiriniz.

 • Geçmişte veya şimdi karaciğer ile ilgili problemleriniz varsa. Karaciğerinde problem olan bazı hastalar için doz ayarlaması gerekebilir.
 • Siklosporin kullanıyorsanız. Doktorunuz tedaviniz boyunca ilave kan testleri isteyebilir.
 • Herhangi bir alerjiniz varsa.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

  AFUNDAS-L I.V.'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AFUNDAS-L I.V.'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AFUNDAS-L’nin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. AFUNDAS-L hamilelik döneminde ancak potansiyel yararı bebeğiniz üzerindeki potansiyel riskten üstünse veya doktorunuzun kararı doğrultusunda kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kaspofunginin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, kaspofunginin sütle atıldığını göstermektedir. Tedaviniz boyunca emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına emzirmenin çocuk açısından faydası ve kaspofungin tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınarak doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  AFUNDAS-L I.V.'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AFUNDAS-L sukroz içerir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez. AFUNDAS-L mannitol içerir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir yan etki beklenmez. Bu tıbbi ürün her flakonda 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder. Ancak bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AFUNDAS-L’nin diğer intravenöz maddeler, aditifler veya ilaçlarla geçimliliği hakkında hiçbir veri bulunmadığından AFUNDAS-L’yi başka ilaçlarla karıştırılmamalı veya aynı anda infuzyonla uygulanmamalıdır.

  Siklosporin, anti-HIV ilaç (efavirenz veya nevirapin dahil), fenitoin ve karbamazepin (epilepsi için), steroid deksametazon, rifampisin (antibiyotik) ve takrolimus (bağışıklık için) gibi ilaçlar alıyorsanız doktorunuzun bunları bilmesi önemlidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.AFUNDAS-L I.V. nasıl kullanılır ?

  AFUNDAS-L her zaman doktorunuz veya bir sağlık personeli tarafından hazırlanacak ve uygulanacaktır. Tedaviye cevabınız ve mevcut durumunuz doktorunuz tarafından takip edilecektir. Sizin veya çocuğunuzun ihtiyacı olan doza doktorunuz karar verecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  AFUNDAS-L yaklaşık 1 saat süren, damar içine enjeksiyonla yavaş olarak uygulanmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez; ancak bazı yaşlı kişilerde artmış duyarlılık göz ardı edilmemelidir.

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

  Hafif karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Orta ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar için uygun dozu doktorunuz belirleyecektir.

  Eğer AFUNDAS-L'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AFUNDAS-L I.V. kullanırsanız

  Tedavi dozu; genel durumunuz ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda AFUNDAS-L verildiğini düşünüyorsanız derhal doktorunuzla veya diğer sağlık personeliyle temasa geçiniz.

  AFUNDAS-L I.V.'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AFUNDAS-L I.V. ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacın kesilmesiyle oluşabilecek belirtiler bilinmemektedir.

  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA15000
Satış Fiyatı 3292.42 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 3292.42 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699541794794
Etkin Madde Kaspofungin Asetat
ATC Kodu J02AX04
Birim Miktar 50
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Kaspofungin Asetat
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AFUNDAS-L I.V. 50 mg infüzyon için liyofilize toz 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 20233,292.42 TL
14 Mar 20233,292.42 TL
10 Mar 20233,264.17 TL
3 Mar 20233,264.17 TL
24 Feb 20233,264.17 TL
20 Feb 20233,264.17 TL
10 Feb 20233,264.17 TL
3 Feb 20233,264.17 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları