Orva İlaçları › AFTOjel 5 gr jel › Kullanma Talimatı

AFTOjel 5 gr jel Kullanma Talimatı

Diklofenak Sodyum + Triamsinolon Asetonid }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar) Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

AFTOJEL Jel Ağız içine uygulanır.

•

Etken Madde

1 g jelde; 30 mg Diklofenak sodyum ve 1 mg Triamsinolon asetonid içerir.

•

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, Metoksi polietilenglikol 350, Hyaluronik asit, Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AFTOjel nedir ve ne için kullanılır?

2. AFTOjel’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AFTOjel nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AFTOjel’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AFTOjel nedir ve ne için kullanılır?

• AFTOJEL, haricen kullanıma yönelik bir jeldir. Ağız içi mukozasına ait bölgesel rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardandır. Etkin madde olarak; 1 gram AFTOJEL, 30 mg Diklofenak sodyum ve 1 mg Triamsinolon asetonid içerir.

• AFTOJEL, ağzı plastik kapakla kapatılmış, 5 g jel içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.

• AFTOJEL, ağız İçindeki yangılı ve yaralı/hasarlı bölgelerdeki belirtilerin geçici olarak giderilmesinde etkilidir.

AFTOJEL; ağız içinde görülen aftlar, ağız içi dokuda oluşan ve zamanla derinleşebilen ağnlı yaralar, protez vurması veya takma diş nedeniyle oluşan yaralar, diş eti iltihabı, erosiv liken planus (ağız içini etkileyen bir tür iltihabi hastalık) gibi ağız mukozasına ait akut veya süregelen aşınmalarda ve ağnlı yaralarda ağrı giderici ve tedavi edici olarak kullanılır.


2.AFTOjel kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AFTOjel'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Triamsinolon asetonid, Diklofenak sodyum veya AFTOJEL'in bileşimindeki herhangi bir maddeye veya benzer bir ilaç grubuna karşı alerjiniz veya aşın duyarlılığınız var ise,

• Deri tüberkülozunuz (verem) var ise,

• Ağız ve boğazınızda mantar, bakteri veya virüse (suçiçeği, uçuk vb.) bağlı bir iltihaplanma var ise,

• Aspirin veya Aspirin’in dahil olduğu İlaç grubundan (non-sterodial anti-enflamatuvarlar) bir ilacın kullammı ile daha önceden ciltte döküntü, solunum problemleri (hınltılı soluk alma), astım belirtileri, kurdeşen veya burun akıntısı gibi alerjik tepkimeler görüldü ise,

• Hamileliğinizin son 3 ayında iseniz AFTOJEL’i kullanmayınız.

AFTOjel'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Ülser veya şeker hastalığınız var ise,

• Halen mevcut olan veya geçmişte yaşadığınız bir mide ülseri veya mide kanaması var ise,

• Kalp, karaciğer veya böbrek problemleriniz var ise,

• Herhangi bir kanamalı rahatsızlığınız, kanamaya yatkınlığınız var ise veya cildinizde kolayca morarmalar oluşuyor ise dikkatli kullanınız.

AFTOJEL’i gözleriniz ile temas ettirmeyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza veya diş hekiminize damşımz.

AFTOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AFTOjel'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza, diş hekiminize veya eczacınıza danışınız.

•    AFTOJEL, bileşimindeki Diklofenak sodyum’dan dolayı hamileliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.

•    Diklofenak sodyum’un hamileliğin ilk 6 ayında kullanımının cenine zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu yüzden, AFTOJEL’i gebeliğin ilk 6 ayında doktorunuzun ya da diş hekiminizin sağlanabilecek yararın olası zararlarından fazla olduğu yönünde bir karan olmadan kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza, diş hekiminize veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza, diş hekiminize veya eczacınıza danışınız.

• Triamsinolon asetonid ve Diklofenak sodyum’un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

• Triamsinolon asetonid ve Diklofenak sodyum’un süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştmlmamıştır.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

AFTOJEL ile ilgili olarak bu konuda yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

AFTOjel'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AFTOJEI/in içeriğinde bulunan,

* Benzil alkol için kullanım yolu nedeni ile herhangi bir uyan gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AFTOJEL’in diğer ilaçlarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Fakat, uzun süre ile geniş alanlarda kullanıldığında sistemik absorpsiyonu artacağından Fenitoin, Barbitüratlar ve Rifampisin ile beraber kullanıldığı takdirde kortikosteroidin hepatik eliminasyonu (karaciğerden atılımı) hızlanabilir, buna paralel olarak farmakolojik etkide azalma görülebilir. Aynca, oral antikoagülan (kan pıhtılaşmasını önleyici) ilaçlara cevap azalabilir.

Aspirin veya Aspirin’in dahil olduğu ilaç grubundan bir ilaç ile birlikte kullanıldığında yan etkilerde bir artış görülebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.AFTOjel nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

•    AFTOJEL’i doktorunuzun veya diş hekiminizin önerdiği şekilde, tedavi edilecek olan bölgeyi ince bir tabaka halinde kaplayacak miktarda kullanınız.

•    Günde iki veya üç kez, tercihen yemeklerden yaklaşık yarım saat kadar önce hasarlı bölgelere uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız içindeki hasarlı bölgenin üzerine ince bir tabaka halinde sürünüz. Ulaşılması güç yerlere uygulamak için, temiz bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.

Kapağı ters çevirerek tüpü detiniz.

Değişik yaş gruplan:

AFTOJEL’i uyguladıktan hemen sonra bir şey yemekten veya içmekten kaçımmz (yaklaşık yarım saat kadar).


Çocuklarda kullanımı

AFTOJEL’in çocuklarda kullammı ile ilgili bir çalışma mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı

AFTOJEL’i yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da doktorunuzun veya diş hekiminizin önerdiğinden daha fazla miktarda kullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı

AFTOJEL’in yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir çalışma mevcut değildir.

Özel kullanım durumlan:

Özel kullamm durumu yoktur.

Eğer AFTOJEL *in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla, diş hekiminizle ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AFTOjel kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla AFTOjel kullanırsanız

AFTOJEL’in kaza ile çok fazla miktarda yutulması sonucu, belirgin dahili yan etkilerin görülmesi durumunda, zehirlenme tedavisinde kullanılan genel önlemler alınmalı, semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir. Zorlu idrara çıkartma ve diyaliz gibi özel önlemlerin, NSAİ ilaçlann proteinlere yüksek bağlanma oranından dolayı, bu ilaçların atılımına büyük olasılıkla katkılan yoktur.

Zehirli olabilecek doz aşımından sonra aktif kömür kullanılması ve yaşamı tehlikeye sokacak boyutlardaki doz aşımından sonra mide boşaltılması (kusturma, midenin yıkanması) düşünülebilir.

AFTOJEL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor, diş hekimi veya eczacı ile konuşunuz.

AFTOjel'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozu hemen uygulayınız ve tavsiye edilen şekilde kullanmaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

AFTOJEL ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri  Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Orva İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı 26.37 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 26.37 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699561340131
Etkin Madde Diklofenak Sodyum + Triamsinolon Asetonid
ATC Kodu A01AC
Birim Miktar 3%+0,1%
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Dişçi Koruma İlaçları (preparatlar)
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AFTOjel 5 gr jel Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202226.37 TL
13 May 202226.37 TL
6 May 202226.37 TL
25 Apr 202226.37 TL
18 Apr 202226.37 TL
8 Apr 202226.37 TL
4 Apr 202226.37 TL
28 Mar 202226.37 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları