› › Kullanma Talimatı

AFILTA 20 mg 2 film tablet Kullanma Talimatı

Tadalafil }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 14 October  2019

AFİLTA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Tadalafil

Her film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, hidroksipropil selüloz, sodyum kroskarmeloz, sodyum lauril sülfat, hidroksipropil selüloz, mikrokristalize selüloz, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), makrogol/PEG 4000

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AFILTA nedir ve ne için kullanılır?

2. AFILTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AFILTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AFILTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AFILTA nedir ve ne için kullanılır?

AFİLTA 20 mg, san renkli film tabletler halindedir. Badem şeklindedir. 2 veya 4 tabletlik blister ambalajdadır.

AFİLTA, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. AFİLTA’nın etkin maddesi tadalafilin cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir.

AFİLTA, tadalafil etkin maddesini içeren, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri olarak adlandırılan ilaç grubuna dahildir. Cinsel uyarıyı takiben AFİLTA, penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa AFİLTA yardımcı olmayacaktır.

Cinsel uyarının olmadığı durumlarda AFİLTA’nın tek başına işe yaramayacağı önemle not edilmelidir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyoımuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir.

AFILTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.AFILTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AFILTA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

AFILTA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

AFİLTA’yı kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından, kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle, kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

Aşağıdaki nedenler, AFİLTA’mn sizin için neden uygun olmayabileceğini gösteren

nedenlerdir. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi size uyuyorsa, ilacı almadan Önce doktorunuz

ile konusunuz.

*

 • Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği (orak hücreli anemi), kemik iliği kanseri (multipl miyelom), kan hücrelerinin kanseri (lösemi) veya peniste şekil bozukluğunuz varsa
 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa.
 • Ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşmeleriniz varsa.
 • Leğen kemiğinin içindeki oluşumları ilgilendiren cerrahi girişim (pelvik cerrahi) veya prostat bezinin etrafındaki bazı dokularla birlikte alınması olarak tanımlanan sinirin korunmadığı radikal prostatektomi geçiren hastalarda AFİLTA’nın etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

  Görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız, AFİLTA kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damsınız.

  7

  AFİLTA, kadınların veya 18 yaş altı erkeklerin kullanımı için tasarlanmamıştır.

  AFILTA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AFİLTA’yı aç veya tok kanuna kullanabilirsiniz.

  Alkol ile birlikte kullanımının etkileri için bölüm 3’e bakınız. Greyfurt suyu AFİLTA’nın etkisi üzerine etkili olabilir ve dikkatle kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşunuz.

  Hamilelik

  Geçerli değildir.

  Köpekler tedavi edildiğinde testislerde sperm gelişiminde azalma meydana gelmiştir. Sperm sayısında azalma bazı erkeklerde görülmüştür. Bu etkilerin doğurganlık eksikliğine yol açması olası değildir.

  Emzirme

  Geçerli değildir.

  Araç ve makina kullanımı

  Klinik araştırmalarda AFİLTA kullanan erkeklerin bazılarında bas dönmesi bildirilmiştir. Bu nedenle, taşıt veya makine kullanmadan önce ilaçlara karşı nasıl bir tepki gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

  AFILTA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AFİLTA, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransmız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslmda “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle nitratlarla tedavi görüyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir çünkü nitratlarla birlikte AFİLTA kullanmamalısınız.

  Aşağıdaki ilaçlan AFİLTA ile birlikte kullanacaksanız AFİLTA ya da belirtilen ilaçlar etkilenebileceği için doktorunuz ya da eczacınıza bilgi veriniz:

  -    Seçici olmayan alfa blokör olarak adlandınlan ilaçlar, (bazen yüksek tansiyonu ya da iyi huylu prostat büyümesine eşlik eden idrar yolu bulgularının tedavisinde kullanılır.)

  -    Yüksek tansiyonu tedavi eden diğer ilaçlar

  -    Riociguat

  -    5 alfa redüktaz inhibitörü (büyümüş prostatın tedavisinde kullanılır)

  -    Ketokonazol gibi ilaçlar (mantar enfeksiyonlannm tedavisi için) ve AIDS ya da HIV enfeksiyonu tedavisi için proteaz inhibitörleri

  -    Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin (konvülziyona karşı kullanılan ilaçlar)

  -    Rifampisin, eritromisin, klaritromisin veya itrakonazol (gibi bakteri ve mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

  -    Sertleşme tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  Eğer doktorunuz kullanamayacağınızı söylediyse, diğer ilaçlar ile birlikte AFİLTA kullanmayınız.

  Eğer, erektil disfonksiyon tedavisi oluyorsanız, AFİLTA’yı diğer bu tür ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.


  3.AFILTA nasıl kullanılır ?

  AFİLTA4 yi kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Önerilen doz, cinsel aktiviteden önce alman bir tane 20 mg’lık tablettir.

  AFİLTA’yı cinsel aktiviteden en az 30 dakika öncesinde almalısınız. AFİLTA, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda AFİLTA’nın etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin, sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi, ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir.

  Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer AFİLTA aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız, ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskim artıracağından, fazla alkol alımından (kandaki alkol oranı %0.08 ya da daha fazla olmamalı) kaçınınız.

  AFİLTA’yı günde 1 defadan fazla ALMAMALISINIZ. AFİLTA 20 mg tabletler cinsel aktivite öncesinde kullanılmak için tasarlanmıştır, sürekli günlük kullanımı önerilmez.

  Uygulama yolu ve metodu:

  AFİLTA tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. AFİLTA aç veya tok kamına alınabilir.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  AFİLTA, 18 yaşm altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir.

  Özel kullanım durumları:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer AFİLTA’mn etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AFILTA kullanırsanız

  AFİLTA ’yı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  i

  Ati

  Bölüm 4’de belirtilen yan etkiler ile karşılaşabilirsiniz.

  AFILTA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı 97.54 TL [ 14 Oct 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 97.54 TL [ 4 Oct 2019 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502093218
Etkin Madde Tadalafil
ATC Kodu G04BE08
Birim Miktar 20
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 2
Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER > Tadalafil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AFILTA 20 mg 2 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Oct 201997.54 TL
4 Oct 201997.54 TL
28 Sep 201997.54 TL
20 Sep 201997.54 TL
13 Sep 201997.54 TL
6 Sep 201997.54 TL
29 Aug 201997.54 TL
23 Aug 201997.54 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları