Husnu Arsan İlaçları › A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup › Kullanma Talimatı

A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Kullanma Talimatı

Parasetamol + Chlorpheniramine Maleate + Pseudoephedrine Hcl }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

A-FERİNPLUS 1 mg+15 mg+160 mg/5mL pediyatrik şurup

Ağız yoluyla alınır.

 • Etken Madde

  Her 1 ölçek (5 mL'de); 160 mg parasetamol, 1 mg klorfeniramin maleat ve 15 mg psödoefedrin HCl içerir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Propil parahidroksi benzoat (E216), metil parahidroksi benzoat (E218), trisodyum sitrat dihidrat, sodyum sakkarin dihidrat, sitrik asit, sodyum klorür, sodyum CMC, karamel, nektarin esansı, sorbitol (E420), gliserin, polietilen glikol, deionize su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. A-FERIN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  2. A-FERIN PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. A-FERIN PLUS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. A-FERIN PLUS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.A-FERIN PLUS nedir ve ne için kullanılır?

  A-FERİN PLUS pediyatrik, şurup formunda bir ilaçtır. A-FERİN PLUS pediyatrik şurup nektarin kokulu, berrak açık kahve renklidir.

  A-FERİN PLUS pediyatrik, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü (parasetamol) ve bir antihistaminik (klorfeniramin maleat) ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan (psödoefedrin hidroklorür) olmak üzere üç etkin madde içeren kombine bir ilaçtır.

  A-FERİN PLUS pediyatrik, beyaz renkli contalı vidalı kapak ve 100 mL’lik amber renkli cam şişe, 5 mL’lik plastik ölçü kaşığı ile birlikte orijinal kutuda kullanıma sunulmaktadır.

  A-FERİN PLUS pediyatrik, grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun tıkanıklığı, kırıklık hali ve minör adale ağrıları, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılır.


 • 2.A-FERIN PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  A-FERIN PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer kullanan kişinin;

 • •   Etkin maddeler veya diğer adrenerjik ilaçlara veya A-FERİN PLUS pediyatrik’in içerdiği maddelerden herhangi birine karşı (bkz. yardımcı maddeler listesi) alerjisi (aşırı duyarlılık) varsa,

 • •   Şiddetli karaciğer (Child-Pugh kategorisi > 9) veya böbrek hastalığı varsa,

 • •   Şiddetli yüksek tansiyon ve hızlı kalp atışının eşlik ettiği hastalığı varsa,

 • •   Koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığı varsa,

 • •   Monoaminoksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile tedavi görüyorsa veya bu ilaçlarla gördüğü tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

 • •   Mesane ya da bağırsaklarında tıkanıklık varsa,

 • •   Midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa,

 • •   Şeker hastalığı (Diabetes mellitus)

 • •   Tiroid bezinin fazla çalışması,

 • •   Astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığı varsa,

 • •   Sara (epilepsi) hastasıysa,

 • •   Göz tansiyonu (glokom) varsa,

 • •   Feokromasitoma (Böbrek üstü bezinde oluşan ve kan basıncının yükselmesine sebebiyet veren bir tümör oluşumu) hastalarında

 • •   6 yaşın altında kullanılmamalıdır.

 • A-FERIN PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer kullanan kişide;

 • • Kalp ritim bozuklukları, kalp damar hastalıkları, kalp yetmezliği

 • • Yüksek tansiyon,

 • • Prostat büyümesi,

 • • Böbrek yetmezliği,

 • • Tiroid fonksiyon bozukluğu,

 • • Konjenital (doğuştan) kalp hastalığı (QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi),

 • • 60 yaş üzerindeyseniz,

 • • Depresyon, psikiyatrik ya da duygusal bozukluklar ya da Parkinson tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOI) bir ilaç kullanıyor ya da son 2 hafta içinde kullanılmışsa,

 • • Beyin damarlarında sertlik (serebral ateroskleroz),

 • • Nedeni bilinmeyen oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü (idiyopatik ortostatik hipotansiyon) durumunda,

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik kansızlığı (anemisi), akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Parasetamol ilk kez kullanıyorsa veya daha önce kullanılma hikayesi varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktor ile irtibata geçilerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Parasetamol ile deri reaksiyonu gözlenen kişi bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) ve akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (yüksek ateşin eşlik ettiği akut yaygın döküntülü içi cerahat dolu küçük kabarcıklar) dahil cilt reaksiyonlarına neden olabilmektedir.

 • • Parasetamol, psödoefedrin hidroklorür veya klorfeniramin maleat içeren diğer ilaçların AFERİN PLUS pediyatrik şurup ile eş zamanlı kullanımından kaçınılmalıdır.

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromu varsa,

 • • Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz enzim eksikliğiniz varsa (kırmızı kan hücrelerini oksidasyon reaksiyonları denen hasar verici durumdan koruyan proteinin eksikliği)

 • • Kemik iliğinizde işlev bozukluğu varsa,

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik etkin maddelerinden parasetamol birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik kullanımı sırasında çarpıntı ya da kalp atışının hızlanması gelişirse, tedavi durdurulmalıdır.

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik’i önerilenden daha uzun ya da daha yüksek dozda kullanmayınız. A-FERİN PLUS pediyatrik’ i önerilen dozların ve sürenin üzerinde kullanıldığında karaciğer hasarına ve böbrek yetmezliğine neden olabilen parasetamol maddesini içermektedir.

 • • 3-5 gün içinde yeni şikayetlerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde A-FERİN PLUS pediyatrik kullanmaya son veriniz ve bir doktora danışınız.

 • • Psödoefedrinin de dahil olduğu sempatomimetik ilaçlar denilen ilaçlarda seyrek olarak beyinde iltihaplanma (ensefelopati) / beyin damarlarının geçici daralması sendromu bildirilmiştir. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gibi belirtileri olan bu durumda A-FERİN PLUS pediyatrik kullanımı hemen kesilmelidir.

 • • Karın ağrısı, rektal kanama (dışkı bölgesinde kanama) gibi basur (hemoroid) gelişirse AFERİN PLUS pediyatrik kullanımı derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

 • • 6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

 • Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birini fark ederseniz doktorunuza danışınız:

 • •  Sürekli öksürük veya astım ya da kronik bronşit gibi nefes problemleri varsa,

 • • Çok fazla balgam oluşumu varsa

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  A-FERIN PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  A-FERİN PLUS pediyatrik alkolle birlikte kullanılırsa karaciğer hasarına neden olabileceğinden bu ürünü kullanırken alkollü içecekler kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  A-FERİN PLUS pediyatrik uyuşukluğa neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanılacaksa dikkatli olunmalıdır.

  A-FERIN PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  A-FERİN PLUS pediyatrik, her ölçekte (5 mL’de) 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  A-FERİN PLUS pediyatrik sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  A-FERİN PLUS pediyatrik propil parahidroksi benzoat ve metil parahidroksi benzoat içermektedir, bu yüzden alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında A-FERİN PLUS pediyatrik’in etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer çocuğunuz:

 • • Monoamin oksidaz inhibitörleri veya parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa, AFERİN PLUS pediyatrik kullanılmamalıdır.

 • •  Sakinleştirici (sedatifler, trankilizanlar) ilaçlar

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi)

 • • Antidepresan ilaçlar (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

 • • Antibiyotik olarak kloramfenikol kullanılması

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: rifampisin)

 • • Fenobarbital gibi bazı uyku ilaçları

 • • Fenitoin, karbamazepin gibi sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar

 • • Varfarin ve kumarin türevi kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

 • • Zidovudin (AIDS hastalığında kullanılan bir ilaç)

 • • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • • Alkol

 • • Bulantı ve kusmanın önlenmesi için kullanılan ilaçlar (tropisetron ve granisetron)

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik’i burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI) (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Örn: moklobemid) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesi nedeniyle, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik blokör ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

 • •  Sarı kantaron (St. John’s Wort-Hypericum perforatum, hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılır)

 • • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

 • • Ergo alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

 • • A-FERİN PLUS pediyatrik sara hastalığında kullanılan fenitoin adlı ilacın metabolizmasını engeller, bu nedenle fenitoin zehirlenmesine neden olabilir.


 • 3.A-FERIN PLUS nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  6-12 yaş grubu çocuklarda (22-43 kg):

  Her 6 saatte bir 10 mL (2 ölçek)

  6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arası kullanımı önerilmemektedir. Günde 4 dozdan fazla kullanmayınız.

  A-FERİN PLUS pediyatrik ’i 5 günden uzun süreli kullanmayınız.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  A-FERİN PLUS pediyatrik ağız yoluyla kullanılır.

  A-FERİN PLUS pediyatrik’i yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

  Değişik yaş grupları

  Yetişkinlerde kullanımı:

  12 yaşın üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde

  Her 6 saatte bir 20 mL (4 ölçek)

  Yaşlılarda kullanımı:

  A-FERİN PLUS pediyatrik 60 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  A-FERİN PLUS pediyatrik, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  A-FERİN PLUS pediyatrik, şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Eğer A-FERIN PLUS pediyatrik’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERIN PLUS kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, bulantı ve kusma görülen erken belirtilerdir. Ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Doz aşımında karşılaşılan etkiler olası yan etkiler bölümünde listelenen etkilerle benzerdir. Ciddi vakalarda zihin karışıklığı, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbetler ve kalp ritm bozuklukları görülebilir.

  Doz aşımında sakinlik, merkezi sinir sisteminin paradoksal uyarılması, toksik psikozis (duygudurum bozukluğu), nöbet, apne (solunumun geçici olarak durması), konvülsiyonlar (istemli olarak çalışan kasların, istem dışı kasılması), antikolinerjik etkiler (bulanık görme, ağız kuruluğu, idrar tutulması, kabızlık), distonik reaksiyonlar (istem dışı, güçlü kas kasılmaları ve postür bozukluğu) ve aritmi (kalp atışında anormallik) dahil kardiyovasküler kollaps (damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu) meydana gelebilir.

  Psödoefedrin ile doz aşımında heyecan, huzursuzluk, hayal görme (halüsinasyon), yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem şikayetleri ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi değişebilir.

  Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

  A-FERIN PLUS pediyatrik’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  A-FERIN PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer A-FERİN PLUS pediyatrik’in bir dozunu çocuğunuza vermeyi unutursanız, hatırladığınız anda dozu veriniz ve 6 saat sonra gerekiyorsa (doktorunuzun önerisi doğrultusunda) dozu tekrarlayınız.

  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
  Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA00425
  Satış Fiyatı 56.66 TL [ 24 Nov 2023 ]
  Önceki Satış Fiyatı 56.66 TL [ 17 Nov 2023 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699570570147
  Etkin Madde Parasetamol + Chlorpheniramine Maleate + Pseudoephedrine Hcl
  ATC Kodu R05X
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 100
  Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  A-FERIN PLUS pediatrik 100 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Nov 202356.66 TL
  17 Nov 202356.66 TL
  13 Nov 202356.66 TL
  3 Nov 202356.66 TL
  27 Oct 202356.66 TL
  20 Oct 202356.66 TL
  16 Oct 202356.66 TL
  10 Oct 202356.66 TL
  2023 / 2008 İlaç Fiyatları