İlaçları › A-FERIN HOT 10 poşet › Kullanma Talimatı

A-FERIN HOT 10 poşet Kullanma Talimatı

Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 30 December  1899

A-FERİNHOT tek kullanımlık toz içeren poşet

Ağızdan yutarak alınır.

Etken Madde

Her 6 g'lık poşet 500 mg parasetamol ve 60 mg psödoefedrin HCl içerir.

Yardımcı maddeler

Kinolin sarısı lake, limon aroması, aspartam (E951), sorbitol (E420), susuz sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat, silika kolloidal hidrat, mannitol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. A-FERIN HOT nedir ve ne için kullanılır?

2. A-FERIN HOT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A-FERIN HOT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A-FERIN HOT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.A-FERIN HOT nedir ve ne için kullanılır?

 • 1. A-FERİN HOT nedir ve niçin kullanılır?

 • A-FERİN HOT, 6 g toz içeren, 10 adet saşe şeklinde kullanıma sunulmuştur.

  A-FERİN HOT, poşet içindeki açık sarı renkli granül sulandırıldıktan sonra limon kokulu çözelti haline gelir.

  Soğuk algınlığı preparatları grubuna dahil olan A-FERİN HOT ağrı, ateş, hapşırma, burun ve sinüslerde (yüz kemiklerinin içindeki hava boşlukları) konjesyon (tıkanıklık) ve dolgunluk hissi, burun akıntısı, grip, soğuk algınlığı, sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) ve nazofarenjit (yutak -farinks- iltihabı) gibi durumların belirtilerini azaltmak için kullanılır. A-FERİN HOT, çocuklarda kullanılmadan önce ilaçsız basit tedavi yöntemleri denenmiş olmalıdır.


 • 2.A-FERIN HOT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  A-FERIN HOT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • İçeriğindeki etkin veya yardımcı maddelere veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

  • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Yüksek tansiyon, kalp hastalığınız, dolaşım bozukluğunuz veya koroner arter (kalbi besleyen damar) hastalığınız varsa,

  • Monoaminoksidaz inhibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse,

  • Diabetes mellitusu (şeker hastalığı) olanlarda,

  • Hipertiroidizmi (tiroid bezinin fazla çalışması) olanlarda,

  • Glokomu (göz tansiyonunun artması) olanlarda,

  • Feokromositoma (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir) olan hastalarda,

  • Diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar (burun mukozasındaki damarları büzerek mukozada kanlanmayı ve ona bağlı şişkinliği gideren ilaçlar, iştah bastırıcı ilaçlar ya da amfetamin benzeri merkezi sinir sitemini uyaran ilaçlar) ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta-blokörlerle birlikte kullanım,

  • 12 yaş altındaki çocuklarda.

  A-FERIN HOT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

  • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

  • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa,

  • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

  • Orta dereceli böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

  • Parasetamolü ilk kez kullananlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalıdır.

  • Parasetamol içeren başka bir ilaç alıyorsanız kullanmayınız. Parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ve ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarını giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  • Prostat büyümeniz varsa,

  • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,

  • 60 yaş üzerindeyseniz bu ilacı dikkatli kullanınız.

  • Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

  • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.

  • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.

  • Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız: bazı antidepresanlar, göz veya bağırsak bozukluklarının tedavisinde kullanılan atropin, alfa blokörler içerebilen yüksek tansiyon ilaçları, kan basıncı yükselmesi ve astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, duygu durum bozuklukları tedavisinde kullanılan moklobemid, migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya metiserjit, doğum sırasında rahim kasılmalarına yardımcı olan oksitosin.

  3-5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

  A-FERİN HOT akut (birden) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir. Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir. Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

  • Derin hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

  • Mide bulantısı ve kusma

  •

  A-FERIN HOT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda A-FERİN HOT'ın kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle sadece doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Psödoefedrinin anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Parasetamolün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir.

  Emzirilen bebek üzerindeki etkileri hakkında yeterli veri bulunmadığından, A-FERİN HOT'ı emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. A-FERİN HOT kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  A-FERIN HOT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  A-FERİN HOT aspartam (fenilalanin kaynağı) içerdiğinden, fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  A-FERİN HOT sorbitol içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  A-FERİN HOT'ın her poşeti 1,53 mmol (35,2 mg) sodyum (tuz) ihtiva eder. Eğer, kontrollü sodyum (tuz) diyetindeyseniz bu durumu göz önünde bulundurunuz.

  A-FERİN HOT, kinolin sarısı içerdiği için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları)

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

  • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

  • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

  • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

  • Sarı kantaron (St John's Worth/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

  • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

  • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

  • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım (Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar)

  • Alkol

  • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

  • Burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (ör. amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desipramin), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya MAOI'leri (monoamino oksidaz inhibitörleri: Moklobemid gibi) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfa- ve beta-adrenerjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

  • Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

  • Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

  • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

  • Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır.

  • Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.A-FERIN HOT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  12 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde: Günde 3 kez bir poşet önerilir. Günde 4 poşetten fazla alınmamalıdır. 2 doz arasında en az 4 saat olmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Bir poşet A-FERİN HOT bir bardak sıcak suda karıştırılarak eritilir ve sıcak içilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek hastalığında kullanım:

  Özellikle kalp-damar hastalıklarının eşlik ettiği hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Karaciğer hastalığında kullanım:

  Hafif-orta şiddette, karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer A-FERİN HOT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla A-FERIN HOT kullanırsanız

  Parasetamole bağlı doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Karaciğer toksisitesi ve hepatik işlev bozukluğu ile birlikte genelde akut pankreatit de gözlenebilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  Psödoefedrine bağlı olarak doz aşımında heyecan, huzursuzluk, halüsinasyon, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu gibi merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem semptomları ortaya çıkabilir. Şiddetli olgularda psikoz (bir tür ruhsal bozukluk), havale, koma ve ani yükselen kan basıncı gelişebilir. Potasyumun hücre dışından hücre içine kayması nedeniyle serum potasyum düzeyi düşebilir.

  Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle beraber gerginlik, huzursuzluk, titreme, kasılmalar, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

  A-FERİN HOT'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  A-FERIN HOT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

  A-FERIN HOT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

 • Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
 • Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Satış Fiyatı 17.51 TL [ 24 Jun 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 17.51 TL [ 17 Jun 2022 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699570240026
  Etkin Madde Parasetamol + Pseudoephedrine Hcl
  ATC Kodu N02BE51
  Birim Miktar
  Birim Cinsi
  Ambalaj Miktarı 10
  Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  A-FERIN HOT 10 poşet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  24 Jun 202217.51 TL
  17 Jun 202217.51 TL
  10 Jun 202217.51 TL
  3 Jun 202217.51 TL
  27 May 202217.51 TL
  20 May 202217.51 TL
  13 May 202217.51 TL
  6 May 202217.51 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları