Merck Sharp & Dohme İlaçları › AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti › Kullanma Talimatı

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti Kullanma Talimatı

Desloratadin }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Desloratadin Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) | Güncelleme : 6 July  2018

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti Ağız yoluyla alınır.

•

Etken Madde

Her 1 nakde 0.5 mg desloratadin içermektedir.

•

Yardımcı maddeler

Sorbitol, propilen glikol, sukraloz E955, hipromelloz 2910, sodyum sitrat dihidrat, doğal ve yapay tatlandırıcılar (balonlu sakız), susuz sitrik asit, disodyum edetat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AERIUS nedir ve ne için kullanılır?

2. AERIUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AERIUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AERIUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.AERIUS nedir ve ne için kullanılır?

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti sizde uyku hali oluşturmayan alerjiye karşı kullanılan bir ilaçtır. Sizdeki alerjik reaksiyonun ve belirtilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti alerjik rinit ile ilişkili semptomları (saman nezlesi gibi bir alerji veya ev tozu akarlarına karşı alerjiye bağlı olarak nazal yolların iltihabı) giderir. Bu semptomlar hapşırık, burun akıntısı veya kaşıntısı, damak kaşıntısı, gözlerde sulanma, kaşıntı veya kızarıklığı içerir.

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti ayrıca ürtiker (alerjiden kaynaklanan bir deri hastalığı) ile birlikte görülen kaşıntı ve derideki kabartı ve kızarıklık gibi semptomların ortadan kaldırılmasında endikedir.


2.AERIUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AERIUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer desloratadin, loratadin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz.

AERIUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

-Eğer böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’yi almadan önce doktorunuz, veya eczacınız ile konuşunuz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım

Bu ilacı 1 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

AERIUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti aç ya da tok karnına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce önce doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya emziriyorsanız AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti kullanmanız önerilmemektedir.

Emzirme

Eğer emziriyorsanız AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti kullanmanız önerilmez.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Önerilen dozlarda, bu ilacın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir. Hastaların çoğu uyku hali yaşamasa da, tıbbi ürüne verdiğiniz cevabı anlayıncaya kadar araç veya makine kullanma gibi zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunmamanız tavsiye edilir.

AERIUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’de sorbitol bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuzu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’nin diğer ilaçlarla bilinen hiçbir etkileşimi yoktur.


3.AERIUS nasıl kullanılır ?

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Bu ilaç ağız yoluyla alınır. Kutunun içinde ilaçla birlikte 0.5 mİ dereceli 5 mlTik ölçülü doz pipeti sunulmaktadır.

Çocuklar

1-5 yaş arası çocuklar:

Önerilen doz günde bir kez 2.5 mİ (5 mililitrelik yarım doz ölçülü doz pipetini) oral çözeltidir. 6-11 yaş arası çocuklar:

Önerilen doz günde bir kez 5 mİ (5 mililitrelik 1 doz ölçülü doz pipeti) oral çözeltidir. Erişkinler ve ergenler (12 yaş ve üzeri):

Önerilen doz günde bir kez 10 mİ (5 mililitrelik 2 doz ölçülü doz pipeti) oral çözeltidir.

Uygulama yolu ve metodu

Bu ilaç ağız yoluyla kullanılır.

Oral çözelti dozunu yuttuktan sonra bir miktar su içiniz. Bu ilacı aç ya da tok kamına alabilirsiniz.

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti almanız gerektiğine karar verecektir.

Eğer sizdeki aleıjik rinit, aralıklı tip (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki aleıjik rinit, persistan (kalıcı/sürekli tip) (semptomların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Ürtikerin tedavi süresi hastadan hastaya farklılık gösterebilir, bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uymalısınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

1-5 yaş arası çocuklar:

Önerilen doz günde bir kez 2.5 mİ (5 mililitrelik yarım doz ölçülü doz pipetini) oral çözeltidir.

6-11 yaş arası çocuklar:

1 doz ölçülü doz pipeti) oral çözeltidir.


Önerilen doz günde bir kez 5 mİ (5 mililitrelik

Yaşlılarda kullanımı

etkililik ve güvenliliği yaşlılarda henüz


AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’ nin belirlenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğinde kullanımı ile ilgili veri yoktur.

Böbrek yetmezliğinde kullanım

Şiddetli böbrek yetmezliğinde AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla AERIUS kullanırsanız

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’yi yalnızca size reçete edildiği kadar kullanınız. Kazara alman aşırı dozun ciddi sorunlar yaratması beklenmemektedir.

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz, veya eczacınız ile derhal konuşunuz.

AERIUS'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer almanız gereken dozu zamanında almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz o dozu uygulayınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AERIUS 0.5 mg/ml Oral Çözelti ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı 15.16 TL [ 6 Jul 2018 ]
Önceki Satış Fiyatı 15.16 TL [ 29 Jun 2018 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699636590027
Etkin Madde Desloratadin
ATC Kodu R06AX27
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 150
Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Desloratadin
İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

AERIUS 0.5 mg/ml 150 ml oral çözelti Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
6 Jul 201815.16 TL
29 Jun 201815.16 TL
25 Jun 201815.16 TL
22 Jun 201815.16 TL
14 Jun 201815.16 TL
8 Jun 201815.16 TL
1 Jun 201815.16 TL
25 May 201815.16 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları