Pfizer İlaçları › ADVIL LIQUIGEL 200 mg 20 kapsül › Kullanma Talimatı

ADVIL LIQUIGEL 200 mg 20 kapsül Kullanma Talimatı

Ibuprofen }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 9 December  2011

ADVIL LIQUI-GELS 200 mg kapsül

Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her kapsül 200 mg ibuprofen içerir.

Yardımcı maddeler

Macrogol 600, %50’lik potasyum hidroksit çözeltisi, sorbitol likit, jelatin, saf su, kinolin Sarısı (E104), patent mavi V (E131), Opacode S-1-7020 (baskı için markem tekniği kullanıldığında): Opacode NSP-78-18022(baskı için şerit tekniği kullanıldığında)_

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVIL LIQUIGEL nedir ve ne için kullanılır?

2. ADVIL LIQUIGEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADVIL LIQUIGEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADVIL LIQUIGEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADVIL LIQUIGEL nedir ve ne için kullanılır?

ADVIL LIQUI-GELS 200 mg Kapsül, üzerinde beyaz “Advil” logosu bulunan, oval, yeşil, sıvı dolu kapsüller şeklindedir. Her kutuda 10, 20 veya 40 kapsül vardır.

ADVIL LIQUI-GELS, Non-Steroid Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ’lar-steroid yapıda olmayan iltihap çözücü ilaçlar) olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.

ADVIL LIQUI-GELS, romatizmal ağrılar, sırt ağrısı, baş ağrısı, diş ağrısı, kas ağrıları, adet sancıları, soğuk algınlığı ile grip belirtilerinin giderilmesinde ve ateşin düşürülmesinde kullanılır.


2.ADVIL LIQUIGEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADVIL LIQUIGEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Kalf> damar sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombolik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

- ADVİL-LİQUİ-GELS koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler

- NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

• aktif madde ibuprofene veya ADVIL LIQUI-GELS’in içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,

• aspirin veya non-steroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon (aşırı duyarlılık) yaşadıysanız,

• halen mide/duodenum (oniki parmak bağırsağı) ülseriniz veya mide-barsak kanalı kanamanız varsa ya da daha önce bu tür bir hastalık geçirdiyseniz,

• koroner (kalbi besleyen) atardamar “bypass” cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde,

• beyin damarlarıyla ilgili bir kanama ya da başka aktif kanamanız varsa

• iltihabi bağırsak hastalığınız varsa (ülseratif kolit, Crohn hastalığı)

• şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,

• şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,

• şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

• hamileliğinizin son 3 ayında iseniz, bu ilacı kullanmayınız.

ADVIL LIQUIGEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Mide ağrısı ortaya çıkarsa ilacı kullanmayı durdurup bir doktora danışınız.
 • Cildinizde kızarıklık, döküntü ve su toplama gibi ciddi alerjik reaksiyonlar görürseniz ilacı kullanmayı durdurup bir doktora danışınız.
 • Kusmuğunuzda kan veya dışkınızın kanlı ya da siyah olduğunu görürseniz ilacı kullanmayı durdurup bir doktora danışınız. İbuprofen ve benzeri NSAİ ilaçlar uzun süreli kullanıldığında önceden bu türlü bir hastalık geçirilmemiş olsa bile mide bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.
 • Vücudunuzda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,
 • Üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, başağrısı ve kusma, ya da ensenizde katılık hissi ortaya çıkar ise hemen doktora başvurunuz; çünkü bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.
 • Astımınız, karaciğer, bağırsak veya böbrek rahatsızlığınız varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Kalp rahatsızlığınız varsa ya da kalp rahatsızlığı riskiniz yüksekse (örn; yüksek tansiyon, diyabet (şeker hastalığı) ya da yüksek kolesterolünüz varsa ya da sigara kullanıyorsanız) belirtilen günlük dozu aşmayınız. İbuprofen gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ya da inme riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Bu risk yüksek doz ve uzun süreli kullanımda daha fazladır.
 • Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Başka non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar kullanıyorsanız kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.
 • Gebe kalmaya çalışıyorsanız (ibuprofen ovülasyonu etkileyerek doğurganlık üzerinde etkisi olma ihtimali olan bir ilaç grubuna (NSAİİ) dahildir. İlaç tedavisinin kesilmesinden sonra tedavi öncesindeki duruma geri dönülür. Bu durum, ibuprofenin arada sırada kullanımı ile çok olası değildir. Ancak yine de eğer gebe kalma ile ilgili problemleriniz varsa ilacı kullanmadan once doktorunuzu bilgilendiriniz)
 • Böbrek hastalığınız varsa böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. ADVİL LIQUI GELS ve benzeri NSAİİ’leri uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diuretik) ve Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,
 • Karaciğer hastalığınız varsa
 • • Gebeliğinizin ilk 6 ayı içerisindeyseniz

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADVIL LIQUIGEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADVIL LIQUI GELS bir bardak su ile beraber aç karnına alınabilir. Yine de, çok az kişi ADVIL LIQUI GELS ile hafif hazımsızlık yaşayabilir. Eğer böyle bir durum gelişirse tabletlerin bir miktar yiyecek veya süt ile alınması yardımcı olacaktır. ADVIL LIQUI GELS kullanırken alkol almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde mümkünse ADVIL LIQUI GELS kullanımından kaçınılmalıdır. Mutlaka gerekliyse kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Gebeliğin son 3 ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ADVIL LIQUI GELS emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen dozlarda ve tedavi süresinde kullanılması halinde ADVIL LIQUI-GELS araç ve makine kullanımı üzerine belirgin bir etki yapması beklenmez. İbuprufen tedavisini takiben belirli hastaların tepki verme süresi etkilenebilir. Bu durum araç ve makine kullanımı gibi yüksek dikkat gerektiren durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek dozda kullanımı yorgunluk ve baş dönmesi gibi santral sinir sistemi yan etkilerine yol açabilir. Bu etki eş zamanlı alkol alımı ile artabilir.

  ADVIL LIQUIGEL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Kapsüller üzerine uygulanan baskı tekniklerinden birinde kullanılan mürekkep propilen glikol içerir.

  Bu ürün sorbitol içermektedir. Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Yüksek tansiyon ilacları; tansiyon düşürücü etki azalabilir.

  • Aminoglikozit sınıfı antibiyotikler (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin); bunların atılımları azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

  • Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar (örn. varfarin); pıhtılaşma engelleyici etki artabilir.

  • Kan pıhtılasmasına aracılık eden hucrelerin faaliyetini engelleyen ilaclar (antitrombosit ajanlar, örn. aspirin dipiridamol, klopidogrel) ve depresyon icin kullanılan selektif serotonin geri-alım inhibitorleri (örn. fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin)

  • NSAİİ’ler ile birlikte kullanıldıklarında mide-bağırsak kanalında kanama riskini arttırabilirler.

  • Aspirin; istenmeyen etki olasılığı artabilir.

  • Ginkgo biloba bitkisel ekstresi; mide-bağırsak kanalında kanama riski artabilir.

  • İdrar söktürücüler (örn. furosemid); idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

  • Kalp yetmezliğinde kullanılan kalp glikozidleri (örn. digoksin, digitoksin); bu ilaçların kan düzeyleri artabilir.

  • Kinolon sınıfı antibiyotikler (örn. siprofloksasin); nöbet (konvülsiyon) gelişme riski vardır.

  • Kolestiramin : İbuprofenin, kolestiramin ile birlikte uygulanması, ibuprofenin gastrointestinal yoldaki emilimini azaltabilir. Fakat bunun klinik önemi bilinmemektedir.

  • Sülfonilüre : NSAİİ’ler sülfonilüre tedavilerinin etkilerini arttırabilir. Sülfonilüre tedavisi görmekte olan hastalarda ibuprofen kullanımı ile çok seyrek hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) edilmiştir.

  • Diğer ağrı kesiciler (COX-2 inhibitorleri dahil diğer NSAİİ’ler; (örn. aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid); iki veya daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.

  • Kortizon grubu ilaçlar; mide-bağırsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

  • Lityum tuzları (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ve metotreksat (romatizmal eklem hastalıklarında ve bazı kanser türlerinde kullanılan bir ilaç); vücuttan atılımları azalabilir.

  • Mifepriston (düşük ilacı); ile birlikte kullanıldığında, mifepristonun etkinliğinde azalmaya neden olabilir.

  • Siklosporin; böbrek bozukluğu riskinde artış olabilir.

  • Takrolimus; NSAİİ’ler ile beraber kullanıldığında böbrek üzerine olan zararlı etkilerinde artış olabilir.

  • Zidovudin; NSAİİ’ler ile beraber verildiğinde kandaki toksik etki riskinde artıs olabilir. Aynı zamanda zidovudin ve ibuprofen tedavisi alan HIV (+) hemofili (kanama sorunu) hastalarında kan oturması ve eklem bosluğunda kan birikmesi riskinde artısa iliskin kanıt bulunmaktadır.

  • CYP2C9 İnhibitorleri : Özellikle yüksek dozdaki ibuprofenin vorikonazol veya flukonazol içeren ilaçlarla birlikte uygulanması durumunda, ibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ADVIL LIQUIGEL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar:

  İhtiyaca göre her 4 ila 6 saatte bir 1 veya 2 kapsül alınır. 24 saat içinde 6 kapsülü (1200 mg) aşmayınız. Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe ağrı artar ya da 10 günden fazla sürerse ilacı kullanmayı durdurup bir doktora danışın.

  Uygulama yolu ve metodu

  • ADVIL LIQUI-GELS ağız yoluyla alınır.

  • Kapsüller bir bardak su ile alınmalıdır.

  • Değisik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer ADVIL LIQUI-GELS’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVIL LIQUIGEL kullanırsanız

  ADVIL LIQUI-GELS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ADVIL LIQUIGEL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ADVIL LIQUIGEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Artrit Artrit  Artrit, oldukça yaygın bir hastalıktır ancak iyi anlaşılamamıştır. Aslında “artrit” tek bir hastalığın adı değildir; eklem ağrısı veya eklem hastalıklarını adlandırmanın gayri resmi yoludur.
Kalp Krizi Kalp Krizi Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA00408
Satış Fiyatı 56.55 TL [ 10 Jul 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 55.52 TL [ 3 Jul 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681308152381
Etkin Madde Ibuprofen
ATC Kodu M01AE01
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > İbuprofen
İthal ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADVIL LIQUIGEL 200 mg 20 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Jul 202356.55 TL
3 Jul 202355.52 TL
23 Jun 202355.52 TL
19 Jun 202355.52 TL
12 Jun 202355.52 TL
5 Jun 202355.52 TL
29 May 202355.52 TL
22 May 202355.52 TL
2024 / 2008 İlaç Fiyatları