Bayer İlaçları › ADVANTAN S çözelti %0.1 50 ml › Kullanma Talimatı

ADVANTAN S çözelti %0.1 50 ml Kullanma Talimatı

Metilprednizolon Aseponat }

Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti. | Güncelleme : 17 May  2013

ADVANTAN S %0.1 Çözelti Cilt üzerine haricen uygulanır.

Etken Madde

1 ml ADVANTAN S Çözelti, 1.0 mg metilprednisolon aseponat (%0.1 (a/h)'lik metilprednisolon aseponat çözeltisine eşdeğer miktarda) içerir.

Yardımcı maddeler

izopropil miristat, izopropil alkol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVANTAN S nedir ve ne için kullanılır?

2. ADVANTAN S’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADVANTAN S nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADVANTAN S’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADVANTAN S nedir ve ne için kullanılır?

Advantan S, iltihabi ve alerjik deri reaksiyonlannı baskdar ve kızanklık, deri kalınlaşması, deri yüzeyinde tabaka oluşumu, ödem, kaşıntı ve diğer şikayetler (yanma hissi veya ağn) gibi deri sorunlarından kaynaklanan belirtileri hafifletir.

Advantan S saçlı deride görülen iltihabi ve kaşıntılı deri hastalığının tedavisinde; örneğin ani gelişen ekzema (sinirsel nedenlere bağlı deride kabartılı ve kızarıklıklarla seyreden kaşıntılı kronik deri iltihabı), seboreik ekzema (kızarık saha üzerinde sarı, hafifçe yağlı ve kuru kabuklar halinde görülen döküntüler) temas ekzeması, kaşıntılı deride madeni para şeklinde döküntülerle seyreden ekzema, herhangi başka bir şekilde sınıflandırılmamış olan ekzemada kullanılır.

ADVANTAN S 20 mİ veya 50 mİ, beyaz polietilen şişelerde karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.


2.ADVANTAN S kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADVANTAN S'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • ADVANTAN S’in içeriğinde bulunan metilprednisolon aseponata veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bir hassasiyetiniz (aleıjiniz) varsa,
 • Tedavi alanında tüberküloz (verem) veya sitiliz (frengi) haşan, viral hastalıklar (ör: varicella (su çiçeği) ya da herpes (uçuk,zona)), rozasea (gül hastalığı), perioral dermatit (ağız çevresinde iltihaplanma), ülser, akne vulgaris (sivilce), atrofık deri hastalıklan (deride incelme) varsa ve aşı sonrası deri reaksiyonlan gözlemlenmişse
 • Sistemik mantar enfeksiyonunuz varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
 • ADVANTAN S'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • ADVANTAN S’in de dahil olduğu glukokortikoid (bir hormon çeşidi) sınıfı ilaçlar, özellikle de çocuklarda mümkün olan en düşük dozda kullanılmalıdır. Sadece istenen etkiye ulaşmak ve bu etkiyi korumak için gerekli olan süre boyunca kullanınız.
 • Bakteri ve/ veya mantar enfeksiyonu ile birlikte seyreden bir deri hastalığınız varsa ilave uygun tedavi gereklidir.
 • Deriye uygulanan glukokortikoid kullanımına bağlı olarak, lokal deri enfeksiyonlan oluşma potansiyeli artabilir.
 • ADVANTAN S kullanılırken, gözlere, mukozaya ve açık derin yaralarla—ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
 • ADVANTAN S yanıcı özelliğe sahiptir, açık alev yanında uygulanmamalıdır.
 • ADVANTAN S, geniş alanlara uygulanmamalıdır (vücut yüzey alanının % 40’ından daha fazla).
 • Deriye uygulanan glukokortikoidlerin geniş bir alana tatbik edilmeleri veya uzun süreli uygulamalan, özellikle kapalı pansuman koşullannda sistemik (tüm vücudu etkileyen) yan etki riskini belirgin bir şekilde artırır.
 • Geniş cilt alanlan tedavi edilirken, emdim veya sistemik etki olasılığı tamamen yok edilemeyeceğinden dolayı, tedavi süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır.
 • Diğer glukokortikoidlerde de olduğu gibi, bilinçsiz kullanım, klinik belirtileri gizleyebilir.
 • Sistemik kortikoidlerde olduğu gibi, deriye uygulanan glukokortikoidlerin kullanılması ile de (öm. yüksek doz veya uzun süre geniş bir alana tatbik edilmeleri, kapalı pansuman veya göz çevresindeki deriye uygulanmalan sonucu) glokom (göziçi basıncının artması) gelişebilir.
 • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır.
 • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Emziren kadınların göğüs bölgesine ADVANTAN S uygulamamak dır.
 • Emziren kadınlar özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınmalıdır.
 • Advantan S uygulaması sonrasında eller yıkanmalıdır.
 • ADVANTAN S’in kullanımı sırasında kapalı pansuman uygulanmamalıdır. Çocuk bezi, kapalı pansuman etkisi oluşturabilir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADVANTAN S'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADVANTAN S’in yiyecek ve içecek aldığınız esnada kullanabilirsiniz. İlaç lokal uygulandığı için bir etkileşme beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Advantan S doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır.
 • Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Genel bir kural olarak hamileliğin ilk üç ayında kortikosteroid içeren haricen uygulanan preperatların kullanılması sakıncalıdır.
 • Özellikle geniş bir alana uygulama ve uzun süreli kullanımdan veya kapalı pansumandan kaçınınız.
 • ADVANTAN S ile tedavinin etkileri gebelerde dikkatle gözden geçirilip, yarar ve riskleri bakımından özenle tartılmalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz zira doktorunuz ADVANTAN S reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.
 • Emziren kadınlann göğüs bölgesine ADVANTAN S uygulamamak dır.
 • Özellikle geniş alana uygulamadan ve uzun süreli kullanımdan ve kapalı pansumandan sakınınız.

Araç ve makina kullanımı

ADVANTAN S’in araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

ADVANTAN S'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ADVANTAN S’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı


3.ADVANTAN S nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ADVANTAN S’i her zaman doktorunuzun anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza tekrar danışınız.

ADVANTAN S, günde bir kez damlatılarak hafifçe hastalıklı deriye sürülmelidir.

Kullanım süresi genel olarak 4 haftayı aşmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Haricen hastalıklı deriye damlatılarak kullanılır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

ADVANTAN S’in çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde güvenliliği kanıtlanmamıştır. Mevcut hiçbir veri yoktur.

Yaşlılarda kullanımı: Advantan S’in yaşlı hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği vb: Advantan S’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı araştırılmamıştır.

Eğer ADVANTAN S ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVANTAN S kullanırsanız

ADVANTAN S’i 1 defalık kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmışsanız (bir defa geniş bir yüzeye uygulama) endişelenmeyiniz. ADVANTAN S’den bir defalık aşın doz (geniş deri bölgesine 1 defalık uygulama) kullanılmasında risk beklenmemektedir.

ADVANTAN S’in küçük miktarlarda dahi kaza ile yutulması durumunda derhal bir doktora başvurunuz.

ADVANTAN S’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ADVANTAN S'i kullanmayı unuttuysanız

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

ADVANTAN S ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699546650026
Etkin Madde Metilprednizolon Aseponat
ATC Kodu D07AC14
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 50
Dermatolojik İlaçlar > Kortikosteroidler > Metilprednizolon Aseponat
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADVANTAN S çözelti %0.1 50 ml Barkodu