Sandoz İlaçları › ADOPORT 1 mg 50 kapsül › Kullanma Talimatı

ADOPORT 1 mg 50 kapsül Kullanma Talimatı

Takrolimus }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 3 May  2013

LEMUS 1 mg Kapsül Ağızdan uygulanır.

Etken Madde

Her kapsül 1 mg takrolimus’a eşdeğer 1.022 mg takrolimus monohidrat içermektedir.

Yardımcı madde(ler):Hipromelloz (Methocel E6 LV), laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum (Ac Di Sol), magnezyum stearat, jelatin, titanyum dioksit (El71), sodyum lauril sülfat, sorbitan monolaurat, sarı demir oksit (E 172), kırmızı demir oksit (E 172), siyah demir oksit (E 172), şellak, propilen glikol, potasyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADOPORT nedir ve ne için kullanılır?

2. ADOPORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADOPORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADOPORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ADOPORT nedir ve ne için kullanılır?

 • LEMUS, sert jelatin kapsüldür. Gövdesi siyah “644” baskılı, beyaz renkli, opak, kapağı
 • siyah “    ”    baskılı    açık kahverenkli, beyaz / beyazımsı toz içeren 50 kapsüllük

  ambalajlarda takdim edilmektedir. Kutu içerisinde kapsülleri nemden korumak için içinde nem çekici bulunan koruyucu bir aluminyum folyo ambalaj içerisindeki 10 kapsüllük 5 blister bulunmaktadır.

 • LEMUS, immünosüpresanlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Organ naklinizi takiben (örn. karaciğer, böbrek, kalp) vücudunuzun bağışıklık sistemi yeni organı reddetmeye çalışacaktır. LEMUS, vücudunuzun bağışıklık cevabını kontrol ederek, vücudunuzun nakledilen organı kabul etmesini sağlamak için kullanılmaktadır. LEMUS çoğu kez, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
 • Ayrıca LEMUS, size nakledilen karaciğer, böbrek, kalp ya da diğer organınızın devam eden reddi için ya da daha önceden almış olduğunuz bir tedavinin transplantasyondan sonraki bağışıklık cevabını kontrol edemediği durumlarda da verilebilir.

 • 2.ADOPORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADOPORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer takrolimus veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Eğer makrolid antibiyotiklerin alt grubundaki herhangi bir antibiyotiğe (örn. eritromisin, klaritromisin, josamisin) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa.
 • ADOPORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Nakledilen organınızın reddini önlemek için bağışıklık sisteminizin baskılanmasına ihtiyaç duyduğunuz sürece LEMUS’u her gün almanız gerekecektir. Doktorunuzla düzenli olarak iletişim halinde olmanız gerekmektedir.
 • LEMUS’u kullanırken doktorunuz zaman zaman bir takım testler yaptırmanızı (kan, idrar, kalp fonksiyonu, görme ve nörolojik testler dahil) isteyebilir. Bu oldukça normaldir ve doktorunuzun sizin için en uygun LEMUS dozuna karar vermesine yardımcı olacaktır.
 • Almanız gereken LEMUS dozunu ve etkinliğini etkileyebileceği için, St. John’s Wort (Hiperikum perforatum) (Sarı Kantaron) gibi bitkisel ilaçları ya da diğer herhangi bir bitkisel ürünü kullanmaktan kaçınınız. Şüphede olduğunuz takdirde, herhangi bir bitkisel ürün ya da ürünü kullanmadan önce lütfen doktorunuza danışınız.
 • Eğer karaciğer probleminiz varsa ya da karaciğerinizi etkilemiş olabilecek bir hastalık geçirdiyseniz, alacağınız LEMUS dozunu etkileyebileceği için lütfen doktorunuza söyleyiniz.
 • Eğer bir günden uzun süre ishal olursanız, lütfen doktorunuza söyleyiniz, çünkü aldığınız LEMUS dozunun ayarlanması gerekebilir.
 • LEMUS kullanırken uygun koruyucu kıyafetler giyerek ve yüksek koruma faktörlü bir güneş kremi kullanarak, güneş ışığına ve UV ışığına maruz kalmanızı smırlandırmalısmız. Bunun nedeni, bağışıklık sistemini baskılayan tedavilerde kötü huylu cilt değişikliklerine dair potansiyel risk olmasıdır.
 • Eğer herhangi bir aşı olmanız gerekiyorsa, lütfen doktorunuza önceden haber veriniz.
  Doktorunuz sizin için en uygun yöntemi tavsiye edecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ADOPORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LEMUS’u genellikle boş mide ile veya yemekten 1 saat önce ya da 2 ila 3 saat sonra

  almalısınız. LEMUS alırken greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınılmalıdır.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamile olmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Takrolimus anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle LEMUS kullanırken bebeğinizi emzirmemelisiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  LEMUS kullandıktan sonra, baş dönmesi veya uyku hali hissediyorsanız veya net görme konusunda problem yaşıyorsanız herhangi bir araç, alet ya da makine kullanmayınız. Bu etkiler, LEMUS alkol ile birlikte alındığında daha sık olarak gözlenmektedir.

  ADOPORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her kapsülde 47,378 mg laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  LEMUS, her kapsülde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeniyle sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  LEMUS, siklosporinlerle birlikte alınmamalıdır.

  LEMUS kan düzeyleri aldığınız diğer ilaçlardan etkilenebilir ve diğer ilaçların kan düzeyleri de LEMUS kullanmanızdan etkilenebilir ve bu durum LEMUS dozunun artırılmasını veya azaltılmasını gerektirebilir. Özellikle, aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

 • Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ve özellikle makrolid antibiyotikler adı verilen antibiyotikler ve antifungal ilaçlar, örn. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, eritromisin, klaritromisin, josamisin ve rifampisin
 • HIV proteaz inhibitörleri, örn. ritonavir
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan omeprazol
 • Etinilöstradiol (örn. ağızdan alınan doğum-kontrol hapı) veya danazol ile yapılan hormon tedavileri
 • Nifedipin, nikardipin, diltiazem ve verapamil gibi yüksek tansiyon veya kalp problemlerinde kullanılan ilaçlar
 • Yüksek kolesterol ve trigliseridlerin tedavisinde kullanılan ve “statinler” olarak bilinen ilaçlar
 • Epilepsi (sara) hastalığında kullanılan antiepileptik ilaçlar fenitoin veya fenobarbital
 • Kortikosteroidler prednizolon ve metilprednizolon
 • Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan nefazodon
 • • St.John Wort (hiperikum perforatum) (Sarı Kantaron)

  İbuprofen, amfoterisin B veya antiviraller (örn. asiklovir) alıyorsanız veya almanız gerekiyorsa doktorunuza söyleyiniz. Bunlar LEMUS ile birlikte alındığında böbrek veya sinir sistemi sorunlarınızı kötüleştirebilir.

  Ayrıca LEMUS’u aldığınız sırada potasyum takviyeleri veya potasyum tutucu diüretikler (idrar söktürücüler) (örn. amilorid, triamteren veya spironolakton), belirli ağrı kesiciler (NSAI1 adı verilen ilaçlar, örn. ibuprofen) antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar) veya diyabet tedavisi için oral tedavi alıyorsanız, doktorunuzun bilmesi gerekmektedir.

  Eğer aşı olmanız gerekiyorsa, öncesinde lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.ADOPORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  LEMUS’u her zaman doktorunuzun size söylediği gibi alınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Transplantasyonda uzman hekiminiz farklı bir takrolimus ilacına değiştirmeye karar vermediği sürece reçeteniz her yazıldığında aynı takrolimus ilacını aldığınızdan emin olunuz. Bu ilaç günde iki kez alınmalıdır. Eğer ilacın görünüşü her zamankinden farklı ise veya doz talimatları değişmişse doğru ilacı aldığınızdan emin olmak için en kısa sürede doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

  Nakledilen organınızın reddini önlemek için başlangıç dozu, vücut ağırlığınıza göre hesaplanarak doktorunuz tarafından belirlenecektir. Transplantasyondan hemen sonraki başlangıç dozları genellikle nakledilen organa bağlı olarak

  vücut ağırlığı (kg) başına günlük 0.075-0.30 mg

  aralığında olacaktır.

  Dozunuz genel durumunuza ve kullanmakta olduğunuz diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlara bağlıdır. Doğru dozu belirlemek veya zaman zaman dozu ayarlamak için doktorunuz düzenli kan testlerine ihtiyaç duyacaktır. Durumunuz istikrarlı olduğunda, doktorunuz genellikle LEMUS dozunu azaltacaktır. Doktorunuz size alacağınız kapsül miktarını ve sıklığını tam olarak söyleyecektir.

  LEMUS, genellikle sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa ağız yoluyla alınır.
  LEMUS’u genellikle boş mide ile veya yemekten en az 1 saat önce veya 2 ila 3 saat sonra almalısınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsüller bir bardak su ile bütün halde yutulmalıdır. LEMUS aldığınız sırada greyfurt ve greyfurt suyu tüketiminden kaçınınız. Folyo ambalajda bulunan nem çekiciyi yutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanılmalıdır.

  Eğer LEMUS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADOPORT kullanırsanız

  Eğer kazayla LEMUS’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

  ADOPORT'i kullanmayı unuttuysanız

  LEMUS kapsüllerinizi almayı unutursanız, sonraki dozun zamanı gelene kadar bekleyiniz ve daha sonra önceki gibi devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ADOPORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LEMUS tedavinizi durdurmak, nakledilen organınızın reddedilme riskini artırabilir.
  Doktorunuz bunu yapmanızı söylemedikçe tedavinizi kesmeyiniz.

  İlacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA14044
Satış Fiyatı 555.16 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 555.16 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699516154554
Etkin Madde Takrolimus
ATC Kodu L04AD02
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 50
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > İmmünsupresif Ajanlar > Takrolimus
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ADOPORT 1 mg 50 kapsül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 2023555.16 TL
14 Mar 2023555.16 TL
10 Mar 2023541.06 TL
3 Mar 2023541.06 TL
24 Feb 2023541.06 TL
20 Feb 2023541.06 TL
10 Feb 2023541.06 TL
3 Feb 2023541.06 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları