İlaçları › ACYL 200 mg 25 tablet › Kullanma Talimatı

ACYL 200 mg 25 tablet Kullanma Talimatı

Asiklovir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 5 June  2015

ACYL TABLET 200 MG Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 200 mg asiklovir içerir.

Yardımcı madde(ler):Avicel PH 101,Sodyum Nişasta Glikolat, P.V.P, Talk, Magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACYL nedir ve ne için kullanılır?

2. ACYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACYL nedir ve ne için kullanılır?

ACYL, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

ACYL etkin madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.


2.ACYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • ACYL’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme)
 • ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

 • Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.
 • ACYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız ACYL dozunun azaltılması gerekmektedir.
 • Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.
 • Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.
 • Aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri alınız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ACYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Veri yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. ACYL hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Eğer emzirme döneminde ACYL kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

  ACYL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ACYL 200 mg tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Önemli bir etkileşimi yoktur.

  Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) ACYL’in etkisini arttırır. Benzer olarak ACYL, organ nakli yapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.


  3.ACYL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  ACYL ’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

  Erişkinlerde;

  Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır.

  Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik ili ği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg'a çıkarılabilir.Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg ACYL yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.

  Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg'lık dozlar yeterli olmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg ACYL ’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

  Uçuktan korunma; 200 mg ACYL günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg'a (bir tablet) çıkarılabilir.

  Suçiçeği ve zona; 800 mg ACYL günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

  Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg ACYL günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan alınır.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Çocuklarda kullanımı

  Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı uygulanmalıdır.

  Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki tablet) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg ACYL verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg ACYL verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

  İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yüksek dozda ACYL kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800mg olarak ayarlanması önerilir. Eğer ACYL ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ACYL kullanırsanız

  Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz ACYL aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karı şıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz ACYL ’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

  ACYL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  ACYL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ACYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA16142
Satış Fiyatı 35.08 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 35.08 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8681023010010
Etkin Madde Asiklovir
ATC Kodu J05AB01
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 25
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Asiklovir
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACYL 200 mg 25 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 202235.08 TL
28 Nov 202235.08 TL
18 Nov 202235.08 TL
14 Nov 202235.08 TL
7 Nov 202235.08 TL
31 Oct 202235.08 TL
21 Oct 202235.08 TL
17 Oct 202235.08 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları