Actavis İlaçları › ACTONEL 75 mg 6 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

ACTONEL 75 mg 6 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Risedronate Sodium }

Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Risedronate Sodyum Actavis İlaçları A.Ş | Güncelleme : 13 July  2012

ACTONEL 75 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Herbir film kaplı tablette 69.6 mg risedronik asite eşdeğer 75 mg risedronat sodyum

Yardımcı maddeler

Mikrokristalize selüloz, krospovidon, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol 400, hiproloz, makrogol 8000, silikon dioksit, titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172]

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACTONEL nedir ve ne için kullanılır?

2. ACTONEL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACTONEL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACTONEL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACTONEL nedir ve ne için kullanılır?

• ACTONEL, bir tarafında "RSN" diğer tarafında "75" mg baskısı olan oval, pembe renkli film kaplı tablettir.

• 6 adet film tabletlik blister ambalajlarda bulunmaktadır.

• Her bir film kaplı tablet 69.6 mg risedronik asite eşdeğer 75 mg risedronat sodyum içerir.

• ACTONEL kemik hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar adı verilen ve hormon olmayan ilaç grubuna ait bir ilaçtır.

• Kemikleriniz üzerinde doğrudan etki göstererek onları güçlendirmekte ve böylece kırılma ihtimalini azaltmaktadır.

• ACTONEL, osteoporozun çok ciddi olduğu durumlarda bile, menopoz sonrası kadınlarda osteoporozun tedavisinde kullanılır. Omurga ve kalça kırıklarının riskini azaltır.


2.ACTONEL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACTONEL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin madde risedronat sodyuma veya ACTONEL içeriğindeki diğer maddelerden birine karşı alerjik iseniz (Bkz. Etkin madde ve yardımcı maddeler bölümüne)

• Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse

 Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız

 Emziriyor iseniz

 Ciddi böbrek problemleriniz varsa

ACTONEL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız.

• Kemik ve mineral metabolizmasında anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar).

• Geçmişte yemek borunuz ile ilgili sorunlarınız olmuşsa. (Midenizle ağzınızı bağlayan tüp) Örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük var ise,

• Çenede ağrı, şişme veya uyuşukluk ya da "çenede ağırlık hissi" ya da dişlerde sallanma var ise,

• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza ACTONEL ile tedavi olduğunuzu söyleyiniz.

Doktorunuz sizde yukarıdakilerden biri varsa ACTONEL alırken ne yapmanız gerektiğiyle ilgili önerilerde bulunacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

ACTONEL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hamilelik

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ACTONEL ALMAYINIZ. Hamile kadınlarda risedronat sodyum (ACTONEL'in etkin maddesi) kullanımı ile ilişkili potansiyel risk bilinmemektedir.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Emziriyorsanız ACTONEL ALMAYINIZ.

ACTONEL yalnızca postmenopozal kadınları tedavi etmek için kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ACTONEL'in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediği bilinmemektedir.

ACTONEL'in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Tabletiniz özel önlem alınmasını gerektiren bir yardımcı madde içermez. Ancak yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdakilerden birini içeren ilaçlar ACTONEL ile aynı zamanda alındığında etkisini azaltmaktadır.

• kalsiyum

• magnezyum

• alüminyum (örneğin hazımsızlık için alınan bazı karışımlar)

• demir

Bu ilaçları ACTONEL tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACTONEL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• ACTONEL tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

• ACTONEL tabletler her ayın AYNI ardarda iki gününde, örneğin ayın 1. ve 2. gününde veya ayın 15. ve 16. gününde alınmalıdır.

• ACTONEL'i kullanmak için programınıza en uygun iki günü seçin. BİR adet ACTONEL tableti seçtiğiniz günlerin ilkinde sabah alın. İKİNCİ ACTONEL tableti ise ertesi gün sabah alın.

• Her ay aynı ardarda günlerde bu işlemi tekrar edin. Bir sonraki tableti ne zaman alacağınızı hatırlatmaya yardımcı olması için, bir kalem veya etiketle takviminizde ileri tarihi işaretleyebilirsiniz.

• ACTONEL tableti günün ilk yiyeceği, içeceği (su dışında) veya başka bir ilaçtan en az 30 dakika önce alınız.

Uygulama yolu ve metodu

• Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.

• Tableti en az bir bardak (120 ml) su ile yutunuz. Tableti su dışında başka içecek veya maden suyu ile almayınız.

 Tableti bütün olarak yutunuz. Emmeyiniz veya çiğnemeyiniz.

• Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve adolesanlarda ACTONEL 75 mg'ın güvenliliği ve etkinliği bilinmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Genç hastalarla karşılaştırıldığında yaşlı hastalarda (>60 yaş) doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Hafif ya da orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Risedronat sodyum, şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30 ml/dak.'dan düşük) kullanılmamalıdır.

Eğer ACTONEL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doktorunuz size, eğer beslenmenizle yeterince almıyorsanız, kalsiyum veya vitamin desteklerinize ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACTONEL kullanırsanız

Actonel'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir bardak dolusu süt içiniz ve bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACTONEL'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz doz

Ne zaman

Ne yapılmalı

1. ve 2. tablet

bir sonraki ayın dozuna 7 günden daha uzun süre kaldıysa

1. tableti ertesi sabah alın, 2. tableti ise takip eden ertesi günün sabahı alın

bir sonraki ayın dozu 7 gün içinde ise

Unuttuğunuz tableti almayın

Sadece 2. tablet

bir sonraki ayın dozuna 7 günden daha uzun süre kaldıysa

2. tableti ertesi sabah alın

bir sonraki ayın dozu 7 gün içinde ise

Unuttuğunuz tableti almayın

Gelecek ay tablet dozunuz normal şekilde almaya devam edin.

Her durumda da:

• Eğer sabah ACTONEL almayı unuttuysanız, gün içinde daha geç saatte ALMAYINIZ.

 Aynı hafta içinde üç tablet ALMAYINIZ.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACTONEL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer tedaviyi keserseniz, kemik kütlenizde kayıp olmaya başlayabilir. Lütfen tedaviyi kesmeyi düşünmeden önce doktorunuzla konuşun.

Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Actavis İlaçları A.Ş
Geri Ödeme KoduA11190
Satış Fiyatı 181.1 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 163.17 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699517092718
Etkin Madde Risedronate Sodium
ATC Kodu M05BA07
Birim Miktar 75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 6
Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Risedronate Sodyum
İthal ( ref. ülke : Ispanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACTONEL 75 mg 6 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 2020181.10 TL
14 Feb 2020163.17 TL
7 Feb 2020163.17 TL
31 Jan 2020163.17 TL
24 Jan 2020163.17 TL
17 Jan 2020163.17 TL
10 Jan 2020163.17 TL
7 Jan 2020163.17 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları