Glaxo Smithkline İlaçları › ACTIDEM 150 ml şurup › Kullanma Talimatı

ACTIDEM 150 ml şurup Kullanma Talimatı

Triprolidin Hcl + Pseudoephedrine Hcl Hcl + Dextromethorphan Hbr }

Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 10 June  2011

ACTIDEM Öksürük Şurubu Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Bir ölçek (5 ml’de) 1.25 mg triprolidin HCl, 30 mg psödoefedrin HCl ve 10 mg dekstrometorfan HBr içerir.

Yardımcı maddeler

Sorbitol çözeltisi, sukroz, sodyum benzoat, metil paraben, ponceau 4R, alkol, böğürtlen aroması, mentol, vanilya aroması, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACTIDEM nedir ve ne için kullanılır?

2. ACTIDEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACTIDEM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACTIDEM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACTIDEM nedir ve ne için kullanılır?

ACTIDEM, öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları adı verilen gruba dahil, berrak, kırmızı renkli, böğürtlen tadında bir şuruptur, 150 ml’lik cam şişelerde bulunmaktadır.

ACTIDEM öksürük önleyen, üst solunum yolunda bulunan damarlardaki dolgunluğu azaltan ve histaminin (doku harabiyetinde ortaya çıkan ve damarları genişleten bir madde) etkisini gideren bir ilaçtır. Üst solunum yolları hastalıklarında (alerjik nezle, alerjik olmayan sürekli nezle, öksürük gibi) belirtilerin rahatlatılması amacıyla kullanılır.


2.ACTIDEM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACTIDEM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Etkin maddelere, ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Yüksek tansiyon ve kalp hastalığınız varsa,
 • Kalp damar hastalığınız varsa,
 • Monoamino Oksidaz İnhibitörleri (MAOI-bir çeşit antidepresan ) adı verilen ilaç grubuna ait ilaçlar alıyorsanız veya 2 hafta öncesine kadar aldınızsa,
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Solunum yetmezliğiniz varsa,
 • Kronik ve devamlı öksürüğünüz varsa,
 • Sigara içiyorsanız,
 • Astım veya amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi) gibi hastalığınız varsa veya aşırı salgı görülen öksürüğünüz varsa,
 • Sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar (burun tıkanıklığını gideren), iştah bastırıcılar ve amfetamin (bir çeşit uyarıcı) benzeri ilaçlar) adı verilen gruba dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Başka bir öksürük ve soğuk algınlığı ilacı kullanıyorsanız,
 • Furazolidon içerikli ilaç kullanıyorsanız,
 • 12 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.
 • ACTIDEM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalp ritim bozukluğunuz varsa,
 • Kalp hastalığınız varsa,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz ve böbrek yetmezliğiniz varsa, özellikle bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,
 • Göz tansiyonunuz varsa,
 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa,
 • Alkol alıyorsanız,
 • 60 yaş üzerindeyseniz dikkatli kullanınız.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.

  ACTIDEM sersemlik yapabilir. Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol veya sakinleştirici ilaç kullanmaktan kaçınınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  ACTIDEM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ACTIDEM kullandığınız sırada alkol almayınız.

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •

  Hamilelik

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  ACTIDEM uykulu hissetmenize ve dikkat eksikliğine yol açabilir, bu nedenle herhangi bir araç gereci veya makineyi kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek etkinliklere katılmayınız.

 • ACTIDEM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ACTIDEM sorbitol ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

ACTIDEM her dozunda 0.25 ml etanol (alkol) içerir.

Metilhidroksibenzoat (E218) içeriği nedeniyle bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

ACTIDEM her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani buna bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Renklendirici olarak kullanılan Ponceau 4R, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACTIDEM'in burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar, sedatifler ve bazı sinir sistemi uyarıcı ilaçlar veya Monoamino oksidaz inhibitörleri (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir.

ACTİDEM,psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum (kalp ritim bozukluğu olan hastalarda kullanılır), betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa (hipertansiyonu olan hastalarda kullanılır) ve beta-adrenerjik blokerler ( hipertansiyon, göğüs ağrısı, ritim bozukluğu, migren, kalp yetmezliği ve anksiyete bozukluğu olan hastalarda kullanılır) gibi ilaçlarla birlikte alındığında bu ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir.

ACTIDEM sakinleştirici ilaçlarla kullanılmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACTIDEM nasıl kullanılır ?

Yetişkin ve 12 yaş ve üzeri çocuklarda: Günde 3 veya 4 kez 2 ölçek (10 ml) alınır.

Maksimum günlük doz 40 ml’dir.

Uygulama yolu ve metodu

ACTIDEM ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Normal yetişkin dozu uygulanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliğiniz varsa özellikle beraberinde kalp ve damarlarla ilgili bir hastalık şikayetiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuza bildiriniz.

Eğer ACTIDEM’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACTIDEM kullanırsanız

Aşırı dozda alındığında, tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerle birlikte halsizlik, baş dönmesi, gözün istemsiz, hızlı ve ritmik hareketleri, göz titremesi, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), güçsüzlük, kasların gerginliğini yitirmesi, solunum yetmezliği, deri ve mukoz membranların kuruması (ağız ve burun içi, mide bağırsak, vajina ve akciğer alanlarını döşeyen zarın kuruması), ateş yükselmesi, hiperaktivite (aşırı hareketlilik), titreme, kasılmalar, duyarlılık, huzursuzluk, çarpıntı ve yüksek tansiyon görülebilir.

ACTIDEM’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACTIDEM'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACTIDEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük Grip, Soğuk Algınlığı ve Öksürük  Grip ve soğuk algınlığı (nezle) semptomları arasındaki farkı bilmek önemlidir. Soğuk algınlığı gripten daha hafif belirtiler gösteren bir solunum yolu hastalığıdır.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA00336
Satış Fiyatı 40.85 TL [ 31 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 40.85 TL [ 24 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuKontrole Tabi bir ilaçdır.
Barkodu8699522571185
Etkin Madde Triprolidin Hcl + Pseudoephedrine Hcl Hcl + Dextromethorphan Hbr
ATC Kodu R05X
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 150
Solunum Sistemi > Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACTIDEM 150 ml şurup Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
31 Mar 202340.85 TL
24 Mar 202340.85 TL
17 Mar 202340.85 TL
14 Mar 202340.85 TL
10 Mar 202334.88 TL
3 Mar 202334.88 TL
24 Feb 202334.88 TL
20 Feb 202334.88 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları