Ali Raif İlaçları › ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Silazapril + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Silazapril ve Hidroklorotiyazid Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

ACEPRİX PLUS 5mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet; 5 mg silazapril (5.22 mg silazapril monohidrat'a eşdeğer) ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil metil selüloz 3 CPS, talk, sodyum stearil fumarat, titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACEPRIX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. ACEPRIX PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACEPRIX PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACEPRIX PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACEPRIX PLUS nedir ve ne için kullanılır?

ACEPRİX PLUS, ADE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim) inhibitörleri diye adlandırılan ve antihipertansif olan silazapril ile bir idrar söktürücü (diüretik) olan tiyazid diüretikler adı verilen gruba dahil hidroklorotiyazid kombinasyonudur.

Her bir film tablet ile 5 mg silazapril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid alacaksınız.

ACEPRİX PLUS, pembe renkte bir yüzü çentikli oval film tabletler olup, 30 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

ACEPRİX PLUS, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Bu iki ilaç birlikte verildiklerinde ayrı ayrı verilmelerine kıyasla kan basıncını düşürmede daha etkilidir.

Silazapril, kan basıncının artmasına neden olan doğal yoldan vücutta üretilen kimyasal maddeleri engellemede görev alır. Bu engelleme kan basıncının düşmesine neden olur.

Silazapril ile hidroklorotiyazid birlikte verildiğinde kan basıncınızın (hipertansiyonunuzu)

düşmesinde daha fazla yardımcı olacaktır.


2.ACEPRIX PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACEPRIX PLUS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Silazapril veya aynı sınıftan (ADE inhibitöleri) kan basıncını düşüren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Hidroklorotiyazide, diğer benzeri idrar söktürücülere veya sülfametoksazol ve sülfasalazin (Salazopyrin) gibi sülfonamid türevi ilaçlara karşı duyarlılığınız varsa,

• ACEPRİX PLUS' ın bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa,

• Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Emziriyorsanız,

• Daha önceden diğer ADE inhibitör ilaçlarını kullandığınızda anjiyoödeme (yutkunmada ve nefes almada zorluk meydana getiren yüzde, dudaklarda, ağızda, gırtlakta veya boğazda şişme) uğradıysanız,

• İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız

Çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği bildirilmemiştir. ACEPRİX PLUS çocukların kullanımı için önerilmemektedir.

ACEPRİx

ACEPRIX PLUS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

■ Karaciğer hastalığınız var ise,

■ Böbrek hastalığınız var ise,

■ Bir kalp probleminiz var ise,

■ Bir kan damar hastalığınız var ise,

■ Diyabet (yüksek kan şekeri) var ise,

■ Gut (damla hastalığı) hastalığınız var ise,

■ Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalığınız varsa (porfiri)

■ Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

■ Şuanda hemodiyaliz hastasıysanız,

■ Herhangi bir ilaca, yemeğe, gıda boyalarına veya koruyucu maddelere karşı duyarlılığınız varsa,

■ Ameliyat olmayı düşünüyorsanız (diş ameliyatı dahil)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACEPRIX PLUS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACEPRİX PLUS aç veya tok karnına alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız ACEPRİX PLUS'ı kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ACEPRİX PLUS emziren anneler için önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya erken doğduysa, sizin için doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi ACEPRİX PLUS da bazı hastalarda baş dönmesine, uyuşukluğa veya sersemliğe neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, ACEPRİX PLUS' ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

Alkol kullandığınız takdirde bu etkiler daha fazla görülebilir.

ACEPRIX PLUS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEPRİX PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (etkisine dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 0.005 mmol (ya da 0.12 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACEPRİX PLUS ile birlikte kullanılan bazı ilaçlar, ACEPRİX PLUS'ın çalışma yolunu etkileyebileceği gibi ACEPRİX PLUS da bazı ilaçların çalışma yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçların herhangi birini kullanıyorsanız, özellikle doktorunuza danışınız.

■ Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen gibi ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan non-steroid anti enflamatuar ilaçlar

■ Amilorid, amilorid/hidroklorotiyazid, amilorid/frusemid, triamteren/hidroklorotiyazid, spironolakton gibi potasyum tutucu diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

■ Potasyum takviyesi veya potasyum içeren yapay tuzlar,

■ Lityum (depresyon tedavisinde kullanılan)

■ Antidiyabetik ilaçlar (diyabet hastalarında kan şekerini düşürmede kullanılır)

■ Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi (bağışıklık sistemi aktivitesinin düştüğü veya vücudunuzdaki hücre gelişim veya bölünmesinin durduğu durumların tedavisinde).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACEPRIX PLUS nasıl kullanılır ?

ACEPRİX PLUS' ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre ACEPRİX PLUS 'ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

ACEPRİX PLUS için normal günlük doz bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan kullanım içindir.

ACEPRİX PLUS' ı bütün bir şekilde su ile yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz.

ACEPRİX PLUS' ı gün içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bununla birlikte, doz daima her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

ACEPRİX PLUS genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve bu hastalar ilaca dayanıklılık gösterir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Özel Kullanım durumları:

Böbrek Yetmezliği:

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, ACEPRİX PLUS kullanılması tavsiye edilmez.

Karaciğer yetmezliği:

ADE inhibitörlerinin standart dozlarıyla tedavi edilmiş karaciğer sirozlu hastalarda önemli düşük tansiyon meydana gelebileceğinden, ACEPRİX PLUS ile tedaviye gerek duyulan karaciğer sirozu olan hastalarda beklenmedik durumlara karşı dikkatli uygulanmalıdır

Eğer ACEPRİX PLUS 'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPRIX PLUS kullanırsanız

ACEPRİX PLUS'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPRIX PLUS kullanırsanız

ACEPRIX PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unuttuysanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Daha sonra ilacınızı almak için bir sonraki dozun vaktinin gelmesini bekleyiniz.

Bu ilacın nasıl alınacağına dair sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ACEPRIX PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ACEPRİX PLUS tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543090818
Etkin Madde Silazapril + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09BA08
Birim Miktar 5+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Silazapril ve Hidroklorotiyazid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACEPRIX PLUS 5 mg/12.5 mg 30 film tablet Barkodu