Ali Raif İlaçları › ACEPRIX 1 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Silazapril }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 30 December  1899

ACEPRİX 1 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film tablet; 1 mg silazapril’e eşdeğer 1.044 mg silazapril monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası, hidroksipropil metil selüloz 3 CPS, talk, sodyum stearil fumarat, titanyum dioksit (E 171), kırmızı demir oksit (El72).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACEPRIX nedir ve ne için kullanılır?

2. ACEPRIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACEPRIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACEPRIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACEPRIX nedir ve ne için kullanılır?

ACEPRİX, açık pembe renkte bir yüzü çentikli oval film tabletlerdir. 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

ACEPRİX, ACE inhibitörü diye adlandırılan ve “anti-hipertansif ’ gruba dahil bir ilaçtır. ACEPRİX aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)
 • Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)
 • Kronik kalp yetmezliği
 • Kan damarlarınızı rahatlatıp genişleterek etki etmektedir. Bu, kan basıncınızın düşmesine yardımcı olur. Ayrıca, kronik kalp yetmezliğiniz varsa kalbinizin vücudunuza kan pompalamasını da kolaylaştırır.


  2.ACEPRIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Silazapril etkin maddesine veya silazapril ile aynı etki grubunda yer alan diğer etkin maddelerden (kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril gibi) herhangi birine veya ACEPRİX’in içerdiği maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Daha önce anjiyoödem (damarlarda ödem oluşması durumu) geçirdiyseniz. Belirtileri yüz, ağız, dil veya dudakta şişliktir.
 • Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliğiniz varsa aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) ile birlikte ACEPRİX kullanmayınız.
 • Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız,
 • Çocuğunuzu emziriyorsanız,
 • bu ilacı kullanmayınız.

  ACEPRIX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kalbiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız,
 • Beyninizdeki kan damarlarında sorun varsa,
 • Yakın zamanda kusma ve ishal nedeniyle sıvı kaybı yaşadıysanız,
 • Tuz (sodyum) aliminizi kontrol edici bir diyetteyseniz,
 • Yakın zamanda idrar atılımını artırıcı bir ilaç aldıysanız,
 • Böbreklerinizle ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya böbreklerinize giden kan akımında bir sorun (renal arter stenozu) varsa,
 • Size böbrek diyalizi uygulanıyorsa,    *
 • Şiddetli karaciğer rahatsızlığınız varsa veya sarılık geçirdiyseniz,
 • Arı zehirine karşı alerjiniz için duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız,
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza ACEPRİX kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir ve kan basıncınız çok fazla düşebilir,
 • Kollajen vasküler hastalığınız (bağ dokusunun yaygın iltihabı) varsa,
 • Bağışıklık sistemi baskılayıcı tedavi görüyorsanız,
 • Dekstran sülfat ile LDL aferezi tedavisi görüyorsanız (kanda bulunan kötü kolesterol diye adlandırılan LDL’nin uzaklaştırılmasında kullanılan yöntem),
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız (şeker hastalığı veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte ACEPRİX kullanılmamalıdır),
 • Potasyum-tutucu diüretikler (özellikle aldosteron antagonistleri) veya potasyum yerine koyma tedavisi alıyorsanız,
 • Kalp kapakçıklarının daralması ya da hipertrofık kardiyomiyopati (nedeni belli olmayan bir kalp kası hastalığı) varsa,
 • Siyah ten rengine sahip hastalarda,
 • Aşırı duyarlılık ya da alerji reaksiyonları varsa, bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ACEPRİX’in çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

  ACEPRIX'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Aşağıdaki durumlarda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

 • Potasyum içeren yiyecek maddeleri veya potasyumlu katkı maddelerini kullanıyorsanız. ACEPRİX kullanmaya başlamadan önce bunları almayı bırakmanız gerekebilir.
 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz, normal koşullarda hamile kalmadan önce veya hamile kaldığınızı öğrenir öğrenmez size ACEPRİX kullanımını kesmenizi önerecektir ve ACEPRİX yerine başka bir ilaç almanızı önerecektir. Hamileliğin başlarında ACEPRİX’in kullanımı tavsiye edilmemektedir ve 3 aydan daha fazla süredir hamileyseniz kullanılmamalıdır, hamileliğin üçüncü ayından sonra kullanıldığında bebeğinize ciddi biçimde zarar verebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ACEPRİX’in emziren anneler tarafından kullanılması tavsiye edilmemektedir ve özellikle bebeğiniz yeni doğmuşsa veya prematüre olarak doğmuşsa, emzirmek istiyorsanız doktorunuz sizin için uygun başka bir tedavi seçebilir.

  Araç ve makina kullanımı

  ACEPRİX’i kullanırken, başınızın döndüğünü hissedebilirsiniz. Bu durum genellikle tedavinin başlangıç dönemlerinde görülür. Eğer başınız dönüyorsa veya sersemlik hissediyorsanız, araç ve makine kullanmayınız.

  ACEPRIX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız (içeriğinde bulunan laktoz yardımcı maddesinden dolayı) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  ACEPRIX her tablette 0.0033 mmol (ya da 0.076 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

  Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Potasyum tutucu diüretikler (idrar atılımını artırıcı ilaçlar)
 • Potasyum takviyeleri (tuzları)
 • Kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan tüm ilaçlar (Diüretikler (Tiyazid ve/veya loop diüretikleri))
 • Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAII, ağrı kesici ilaçlar. Bunlar aspirin, indometazin, ibuprofen gibi ilaçlardır.)
 • İnsülin veya şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Steoidler (hidrokortizon, prednizolon, deksametazon) veya bağışıklık sistemini baskılayıcı diğer ilaçlar
 • Aldosteron antagonistleri (örn: spirolakton) (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • Sempatomimetikler (örn. adrenalin, efedrin, fenilefrin) (solunum yolu hastalıklarında kullanılan bir ilaç türü)
 • Anestezikler (anestezi yapan ilaçlar), narkotikler
 • Trisiklik antidepresanlar (depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili), antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
 • Altın bileşikleri (romatoid artrit tedavisinde kullanılırlar)
 • Arı zehrini duyarsızlaştırdı ilaçlar (arı sokmalarına karsı sizi daha az duyarlı hale getirmek için kullanılır)
 • Aliskiren (kan basıncı yüksekliğini tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Diabetes mellitus (şeker hastalığı) veya böbrek yetmezliği olanlarda aliskiren ile birlikte ACEPRİX kullanılmamalıdır.
 • Anjiyotensin-reseptör antagonistleri (hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç türü)
 • mTOR İnhibitörleri (örn. temsirolimus, everolimus) (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç türü
 • Eğer ameliyat olacaksanız (diş ameliyatı da dahil olmak üzere), doktorunuza ACEPRİX kullandığınızı söyleyiniz. Bunun sebebi, bazı anestezi maddelerinin kan basıncınızı düşürebilmesidir, kan basıncınız çok fazla düşebilir.


  3.ACEPRIX nasıl kullanılır ?

  ACEPRİX tabletinizi günde bir defa alınız.

  ACEPRİX’i günün hangi zamanında almaya başladıysanız bundan sonraki günlerde de ilacınızı aynı zamanda almalısınız.

  Kalıtımsal kan basıncı yüksekliği (esansiyel hipertansiyon)

  Başlangıç dozu günde 1-1.25 mg’dır.

  Doktorunuz, kan basıncınız kontrol altına alınana kadar dozunuzu arttırmaya devam edecektir - normal doz günde 2.5 mg ve 5 mg’dır. 5 mg’lık dozu yeterli olmazsa kan basıncınızı düşürebilmek için doktorunuz ACEPRİX’in yanı sıra başka bir ilaç da önerebilir.

  Böbrek rahatsızlığından kaynaklanan kan basıncı yüksekliği (renal hipertansiyon)

  Normal başlangıç doz bu rahatsızlık için günde 0,5 mg’dır. ACEPRİX’in idame dozunu doktorunuz sizin hastalığa verdiğiniz yanıta göre ayarlayacaktır.

  Diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç kullanan kan basıncı yüksek hastalar

  Halihazırda diüretik (idrar atılımını artırıcı) ilaç almaktaysanız, doktorunuz size bu ilaçları ACEPRİX kullanmaya başlamadan 3 gün öncesinden bırakmanızı söyleyebilir. Bu durumda ACEPRİX başlangıç dozunuz 0.5 mg olacaktır.

  Kronik kalp yetmezliği

  Normal başlangıç dozu günde 0.5 mg’dır. Doktorunuz ACEPRİX ile birlikte başka ilaçlar da önerebilir. Doktorunuz devamında dozunuzu arttıracaktır ve normal dozunuz günde 1 mg ila 2.5 mg arasında olacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  ACEPRİX ağız yoluyla kullanılır.

  Her tableti bir bardak su ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Kan basıncı yüksek olan yaşlı hastalar: Başlangıç dozu 0.5-1.25 mg’dır. ACEPRIX’in idame dozu hastanın dayanabilirliğine ve hastalığa verdiği yanıta göre ayarlanır.

  Kronik kalp yetmezliği olan yaşlı hastalar: Yüksek dozda diüretik (idrar atılımını artıran) ilaç alan yaşlılarda 0.5 mg’lık başlangıç dozuna mutlaka uyulmalıdır.

  Özel Kullanım durumları:Böbrek yetmezliği:

  Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz size daha düşük bir doz verebilir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda tedaviye 0.5 mg veya daha düşük dozlarla başlanmalı ve hasta sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

  Eğer ACEPRLX 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ACEPRIX kullanırsanız

  Eğer gerekenden daha fazla ACEPRİX kullandıysanız veya başka biri sizin ACEPRİX tabletlerinizi aldıysa, doktorunuza danışınız veya hemen bir hastaneye gidiniz. İlaç paketini

  de yanınıza alınız. Bu durumda, baş dönmesi veya sersemlik, solunum güçlüğü, soğuk ter, konuşma ve hareket zorluğu, kalp atımının yavaşlaması gibi belirtiler görülebilir.

  ACEPRLX ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ACEPRIX'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozu atlayarak, bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ACEPRİX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı TL
Önceki Satış Fiyatı
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543090788
Etkin Madde Silazapril
ATC Kodu C09AA08
Birim Miktar 1
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Silazapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACEPRIX 1 mg 30 film tablet Barkodu