Pfizer İlaçları › ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Kinapril Hcl + Hidroklorotiazid }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Kinapril HCL ve Hidroklorotiyazid Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 6 January  2012

ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 12.5 mg hidroklorotiyazid

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, magnezyum karbonat, povidon, krospovidon, magnezyum stearat, opadry pink, kandelila wax

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ACCUZIDE nedir ve ne için kullanılır?

2. ACCUZIDE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ACCUZIDE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ACCUZIDE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ACCUZIDE nedir ve ne için kullanılır?

• ACCUZIDE yüksek kan basıncının tedavisi için kullanılır.

• Her bir film tablet, 20 mg kinaprile eşdeğer kinapril hidroklorür ve 12.5 mg hidroklorotiyazid içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

• ACCUZIDE pembe, üçgen, bikonveks, bir tarafı çentikli film tablettir.

• Kinapril anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri; hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü olarak adlandırılan ilaç gruplarına aittir. Bu tür ilaçlar kan damarlarım genişleterek ve vücudunuzdaki fazla suyun atılmasını sağlayarak damarlardaki basıncı azaltır.

• ACCUZIDE, yüksek tansiyon tedavisinde tek bir etkin madde içeren ilaç ile tedavinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılır.


2.ACCUZIDE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ACCUZIDE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Kinapril, hidroklorotiyazid, sülfonamid grubu antibiyotiklere (bakterilere karşı bir ilaç) veya ACCUZIDE'in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

• Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsamz,

• Kalıtsal, nedeni bilinmeyen ya da alerji sonucu yüz, dil ve boğazda şişme durumunuz varsa (anjiyoödem),

• Böbrek hastalığınız varsa

• Kalpten çıkan ana damarınızda darlık varsa (aort stenozu)

ACCUZIDE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Hamile kalma potansiyeliniz varsa,

• Alerji ya da astımınız varsa,

• Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa,

• Diyabet (şeker) veya gut (damla) hastalığınız varsa,

• Kan diyaliz makinesi (yapay böbrek - hemodiyaliz) kullanıyorsanız,

• Başka kan basıncı ilacı alıyorsanız,

• İdrar yapma problemi yaşıyorsanız,

• Ana atardamarınızda daralma varsa,

• Başka ilaçlar kullanıyorsanız,

• Bağ dokusu hastalığınız (dermatomiyozit, lupus eritematozus, polyarteritis nodosa gibi) varsa,

• Kanınızın bir makine yardımı ile kolesterolden arındırılması işlemi görüyorsanız ya da görecekseniz (LDL aferezi),

• Duyarsızlaştırma tedavisi görüyorsanız ya da görecekseniz (örn. arı sokması alerjisinin etkilerinin azaltılması).

• Alkol ya da uyku hapı kullanıyorsanız.

• Kalp hastalığınız varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ACCUZIDE aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız ACCUZIDE kullanmayınız.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız ACCUZIDE kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

ACCUZIDE, özellikle tedavinizin başlangıcında araç ve makine kullanma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Sersemlik veya yorgunluk hissediyorsanız araç ve makine kullanmayınız, derhal doktorunuza danışınız.

ACCUZIDE'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACCUZIDE laktoz monohidrat (birçeşit şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ACCUZIDE ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

• Kan basıncını düşüren başka ilaçlar ve idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar,

• Tetrasiklin olarak adlandırılan enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Potasyum destek tedavisi (potasyum içeren tuz bileşenleri dahil),

• Lityum (depresyon tedavisi için bir ilaç),

• Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar (non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar; örn. aspirin, ibuprofen),

• Kortizon içeren ilaçlar (hidrokortizon, deksametazon ya da prednizolon),

• Düzensiz kalp atışlarını düzenlemek için kullanılan ilaç (prokainamid), kanser tedasivisinde kullanılan ilaçlar (sitostatik ilaçlar), bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (Crohn hastalığı, romatoid artrit gibi otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar), kronik gut tedavisinde kullanılan ilaç (allopurinol),

• Sindirim güçlüğü ve göğüste yanma hissine karşı kullanılan ilaçlar (antiasitler),

• Sakinleştirici etkisi olan ilaçlar (alkollü içecekler ve uyku hapları dahil),

• Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Böbreküstü bozukluklarında kullanılan ilaçlar (tetrakosaktrin),

• Kalp yetmezliği ve şok tedavisinde kullanılan ilaçlar (sempatomimetikler).

• Anestezikler

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ACCUZIDE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• ACCUZIDE'in normal dozu günde 1 tablettir. Eğer bu dozla kan basıncınız kontrol altına alınamazsa, doktorunuz günlük dozunuzu tek seferde 2 tablet ya da sabah ve akşam 1'er tablet olmak üzere 2 tablete çıkartabilir.

Uygulama yolu ve metodu

• ACCUZIDE'i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

• Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız.

• ACCUZIDE'i bütün olarak, yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin ACCUZIDE kullanması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda kullanımı

ACCUZIDE dozunu doktorunuz belirleyecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek / karaciğer yetmezliğiniz varsa ACCUZIDE'i kullanıp kullanamayacağınıza, başlangıç ve devam dozuna doktorunuz karar vermelidir.

Eğer ACCUZIDE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ACCUZIDE kullanırsanız

ACCUZIDE'den fazla kullanmak kendinizi kötü hissettirebilir.

ACCUZIDE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ACCUZIDE'i kullanmayı unuttuysanız

Bir dozunuzu almayı unuttursanız; bir sonraki dozu zamanı gelince alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ACCUZIDE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe ACCUZİDE'i almayı bırakmayınız.

Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
Diyabet Hastalığı Diyabet Hastalığı Diyabet, insülin hormonu ile ilgili problemlerden kaynaklanan bir hastalıktır.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA00319
Satış Fiyatı 55.21 TL [ 10 Jul 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 54.21 TL [ 3 Jul 2023 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699756091367
Etkin Madde Kinapril Hcl + Hidroklorotiazid
ATC Kodu C09BA06
Birim Miktar 20+12,5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri Kombinasyonları > Kinapril HCL ve Hidroklorotiyazid
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ACCUZIDE 20 mg/12.5 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
10 Jul 202355.21 TL
3 Jul 202354.21 TL
23 Jun 202354.21 TL
19 Jun 202354.21 TL
12 Jun 202354.21 TL
5 Jun 202354.21 TL
29 May 202354.21 TL
22 May 202354.21 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları