Sanovel İlaçları › ATOR 40 mg 30 film tablet › İP › Formülü

ATOR 40 mg 30 film tablet Formülü

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :27 Mart  2020

Atorvastatin kalsiyum,10-20-40 mg
Atorvastatin, diyet ve diğer nonfarmakolojik önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (miks) hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalarda yükselen total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseridlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olarak endikedir.
Aktif hepatik yetmezlik, serum transaminaz yükselmesi, gebelik, laktasyon ve uygun kontraseptif yöntem kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda.
Tedavi süresince periyodik karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Oluşabilecek miyaljiye karşı dikkatli olunmalıdır.Konstipasyon,gaz, dispepsi,abdominal ağrı,baş ağrısı,mide bulantısı,miyalji,asteni,diyare ve uykusuzluk gibi.
Siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungaller ve niasinle birlikte kullanım miyopati riskini arttırır.Digoksin kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Oral kontraseptiflerin konsantrasyonunu arttırabilir. Antasitlerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Hasta Atorvastatin almadan önce standart bir kolesterol düşürücü diyete alınmalı ve Atorvastatin ile tedavi süresince bu diyete devam edilmelidir. Başlangıç dozu günde bir defa 10 mg’dır. Dozlar başlangıç LDL-C düzeylerine, tedavinin amacına ve hastanın yanıtına göre kişisel olarak düzenlenmelidir. Doz ayarlaması, 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde 1 defa 80 mg’dır. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir. Primer hiperkolesterolemi ve kombine (miks) hiperlipidemi Hastaların çoğunluğu, günde 1 defa 10 mg Atorvastatin ile kontrol altına alınmıştır. 2 hafta içinde terapötik yanıt belirgin hale gelmiş ve genellikle 4 hafta içinde maksimum yanıta ulaşılmıştır. Yanıt, kronik tedavi süresince devam etmiştir. Heterozigot familyal hiperkolesterolemi Hastalar günde 10 mg Atorvastatin ile tedaviye başlamalıdır. Doz kişisel olarak düzenlenmeli ve 4 haftada bir günde 40 mg’a ayarlanmalıdır. Daha sonra, doz günde maksimum 80 mg’a artırılabilir veya bir safra asidi bağlayıcı ile (Kolestipol) 40 mg Atorvastatin kombine edilebilir. Homozigot familyal hiperkolesterolemi Yetişkinler: homozigot familyal hiperkolesterolemili hastalardaki sınırlı kullanımlı bir çalışmada, hastaların çoğu 80 mg’lık atorvastatin’e LDL-C’de % 15’den daha büyük bir azalmayla (% 18 - % 42) cevap vermiştir. Pediatrik kullanım Bir pediatrik popülasyonda günde 80 mg’a kadar Atorvastatin dozuyla tedavi deneyimi sınırlıdır. Renal yetmezliği olan hastalarda dozaj Renal yetmezliğin Atorvastatin’in plazma konsantrasyonuna ve lipid etkisine herhangi bir tesiri olmadığı için doz ayarlamasına gerek yoktur. Geriatrik kullanım Yaşları 70 veya üstünde olan yetişkinlerde günde 80 mg’a kadar atorvastatin dozuyla yeterli tedavi deneyimi elde edilmiştir. Önerilen dozları kullanan yaşlı hastalarda etkinlik ve emniyet genel popülasyonda görülene benzerdir.

İnme İnme
İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon
Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu
Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA00985
Satış Fiyatı42.24 TL [ 27 Mart 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı42.24 TL [ 23 Mart 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699536090177
Etkin Madde Atorvastatin Kalsiyum
ATC Kodu C10AA05
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları > Atorvastatin Kalsiyum
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
AMVASTAN 8680199090314 64.85TL
AS-ATOKS 8698792090686 21.37TL
ATEROZ 8699569090601 21.45TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar