Ucb Pharma İlaçları › ZYRTEC 1 mg 200 ml şurup › Kullanma Talimatı

ZYRTEC 1 mg 200 ml şurup Kullanma Talimatı

Setirizin Hcl }

Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin UCB Pharma A.Ş. | Güncelleme : 11 September  2020

ZYRTEC1 mg/ml şurup

Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  Setirizin dihidroklorür (Her bir ml'si 1 mg setirizin dihidroklorür içermektedir.)

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Sorbitol çözeltisi (%70), gliserol, propilen glikol, sodyum sakkarin, metil paraben, propil paraben, muz aroması, sodyum asetat, glasiyel asetik asit ve saf su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ZYRTEC nedir ve ne için kullanılır?

  2. ZYRTEC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ZYRTEC nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ZYRTEC’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.ZYRTEC nedir ve ne için kullanılır?

  ZYRTEC, hafif tatlı ve muz aromalı berrak ve renksiz çözeltidir. ZYRTEC 200 mL’lik beyaz plastik kapaklı renkli cam şişe, 5 mL’lik 1.25, 2.5, 3.75 ml'ye işaretli kaşık ölçekle beraber sunulur.

  ZYRTEC alerjik nezle ve nedeni bilinmeyen müzmin (kronik) kurdeşen tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  ZYRTEC;

  Erişkinler ile 2 yaş ve üzeri çocuklarda;

 • -    Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen) tedavisinde kullanılır.


 • 2.ZYRTEC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ZYRTEC'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  -  ZYRTEC’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

 • -  Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

 • -  ZYRTEC’i 2 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

 • ZYRTEC

  ZYRTEC'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • -  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuza danışınız. Eğer gerekirse, ilacınızın dozu azaltılacaktır. Doktorunuz almanız gereken yeni dozu belirleyecektir.

 • -  İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.

 • -   Sara (epilepsi) hastasıysanız ya da konvulsiyon (nöbet, havale) geçirme riskiniz varsa, doktorunuza danışınız.

 • -  Tavsiye edilen dozlarda kullanılan ZYRTEC ile birlikte alkol alındığında (0.5 g/l kan seviyesi - bir kadeh şaraba denk gelir) klinik olarak önemli bir etkileşim gözlenmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlarda ZYRTEC ve alkolün birlikte kullanılmasının güvenliliğine ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer antihistaminiklerde olduğu gibi, ZYRTEC ile birlikte alkol kullanımından kaçınmalısınız.

 • -  Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce ZYRTEC ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. ZYRTEC alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ZYRTEC

  ZYRTEC'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ZYRTEC’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZYRTEC’in hamile kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın hamilelik sırasında kazara kullanımının fetüs için zararlı bir etkisi olmasa da ZYRTEC’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda dikkatle kullanılması önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ZYRTEC’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden anne sütü ile beslenen bebeklerde istenmeyen etki görülme riski göz ardı edilemez. Emziren annelerin ZYRTEC’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen 10 mg dozda ZYRTEC araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

  Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, ZYRTEC’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  ZYRTEC

  ZYRTEC'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ZYRTEC metil paraben ve propil paraben içerdiği için alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  ZYRTEC her ml’sinde 1 mg sodyum sakkarin ve 4,20 mg sodyum asetat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  ZYRTEC’in içeriğinde sorbitol bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

  ZYRTEC’in diğer ilaçlarla bilinen klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

  ZYRTEC’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) (örn. benzodiazepin, valproat, topiramat) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.


  3.ZYRTEC nasıl kullanılır ?

  2-6 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 2.5 ml şurup (günde iki kez yarım kaşık) şeklindedir.

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Önerilen doz günde iki kez 5 ml şurup (günde iki kez bir tam kaşık) şeklindedir

  12 yaş üstü ergen ve erişkinlerde: Önerilen doz günde bir kez 10 ml şurup (günde bir kez iki tam kaşık) şeklindedir

  Uygulama yolu ve metodu

  ZYRTEC ağızdan kullanım içindir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ZYRTEC

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım: Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

  Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

  Eğer ZYRTEC’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYRTEC kullanırsanız

  kullandıysanız

  Doz aşımında, aşağıda belirtilen yan etkiler daha şiddetli olabilir. Konfüzyon (zihin karışıklığı), diyare (ishal), sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı, durmaksızın hareketle belirgin aşırı huzursuzluk hali, sedasyon, somnolans (uyuklama hali), stupor (uyuşukluk), taşikardi (anormal hızlı kalp atışı), tremor (titreme) ve idrar retansiyonu (birikmesi) gibi yan etkiler bildirilmiştir.

  ZYRTEC ’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ZYRTEC

  ZYRTEC'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ZYRTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  ZYRTEC almayı bıraktığınızda nadiren yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) geri gelebilir.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  UCB Pharma A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA08751
  Satış Fiyatı 19.33 TL [ 11 Sep 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 19.33 TL [ 7 Sep 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699624570048
  Etkin Madde Setirizin Hcl
  ATC Kodu R06AE07
  Birim Miktar 1
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 200
  Solunum Sistemi > Sistemik Antihistaminik İlaçlar > Setirizin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  ZYRTEC 1 mg 200 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  11 Sep 202019.33 TL
  7 Sep 202019.33 TL
  28 Aug 202019.33 TL
  21 Aug 202019.33 TL
  14 Aug 202019.33 TL
  10 Aug 202019.33 TL
  7 Aug 202019.33 TL
  30 Jul 202019.33 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları