Deva İlaçları › ZOLEDRIN 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

ZOLEDRIN 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Zoledronik Asit Monohidrat }

Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Zoledronik Asit Deva Holding A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

ZOLEDRİN 4mg /5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Damar içine (intravenöz) uygulanır.

Etken Madde

Her bir 5 ml'lik flakonda, 4 mg zoledronik asite eşdeğer 4.264 mg zoledronik asit monohidrat

Yardımcı maddeler

Mannitol, sodyum sitrat, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ZOLEDRIN nedir ve ne için kullanılır?

2. ZOLEDRIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ZOLEDRIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ZOLEDRIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.ZOLEDRIN nedir ve ne için kullanılır?

ZOLEDRİN 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon, renksiz, kokusuz, berrak, partikül içermeyen çözelti içeren flakondur. Etkin madde kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan bifosfonat grubundan zoledronik asittir.

ZOLEDRİN bir adet flakon ve hasta kullanma talimatını içeren karton kutuda, kullanıma sunulmaktadır.

ZOLEDRİN kemik üzerinde etkili, kemik dokusu yıkımını baskılayan güçlü bir ilaçtır. Standart kanser tedavisiyle birlikte uygulanarak kemiğe yayılmış kanser ve multipl miyelomun (kemik iliğini tutan bir kanser sekli) kemik dokusunda yıkıma bağlı gelişen lezyonların tedavisinde ve kötü huylu tümörler nedeniyle kandaki kalsiyum seviyesinin aşırı artması durumlarında kullanılır.


2.ZOLEDRIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOLEDRIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

■ Zoledronik asit ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,

■ Hamileyseniz

■ Emziriyorsanız

ZOLEDRİN 'i kullanmamalısınız.

ZOLEDRIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

■ Karaciğeriniz ile ilgili problemleriniz varsa

■ Böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa

■ Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa

■ Kan değerleriniz düzensiz ise

■ Çenenizde uyuşukluk, şişlik veya ağrı varsa

■ Diş tedavisi görüyorsanız veya dişinizle ilgili bir ameliyat geçirecekseniz ZOLEDRİN'i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZOLEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ZOLEDRIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ZOLEDRİN hamilelikte kullanılmamalıdır. Bu nedenle tedaviniz sürerken hamile kalmamak için gereken tedbirleri almalısınız. Uygulayabileceğiniz yöntemler hakkında doktorunuz ile konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Zoledronik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle ZOLEDRİN ile tedavi süresince emzirmenin kesilmesi önerilir.

Araç ve makina kullanımı

ZOLEDRİN'in araç ve makine kullanma yeteneğini engellediği gösterilmemiştir. Bununla birlikte, araç ve makine kullanımı gibi dikkat ve konsantrasyon gerektiren, tehlike potansiyeli olan işlere başlamadan önce ZOLEDRİN'e nasıl tepki verdiğinizden emin olunuz.

ZOLEDRIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ZOLEDRİN'in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yok ise, ZOLEDRİN kullanımına bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

ZOLEDRİN; flakon başına 24 mg sodyum sitrat ihtiva eder. İçeriğinde yer alan sodyum miktarı lmmol'dan (23 mg) azdır. Bu nedenle düşük sodyum veya kontrollü sodyum diyetinde olan hastalarda da kullanılabilir.

ZOLEDRİN'in içeriğinde bulunan mannitol nedeniyle hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eş zamanlı olarak kullandığınız ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir.

■ Aminoglikozitler (bir antibiyotik grubu). ZOLEDRİN ile birlikte kullanıldığında kandaki kalsiyum seviyesi çok düşer.

■ Talidomid (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç). ZOLEDRİN ile birlikte kullanıldığında böbreklerinize zarar verebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.ZOLEDRIN nasıl kullanılır ?

ZOLEDRİN'i daima doktorunuzun belirlediği miktarda alınız. Size uygulanan dozdan şüphe duyduğunuz anda almanız gereken miktarı, doktorunuz veya eczacınızla kontrol ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genel olarak önerilen doz 4 mg'dır. Ancak böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa, doktorunuz daha düşük bir doz önerecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz, dozunuzu artırabilir ya da azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu

ZOLEDRİN konusunda deneyimli bir sağlık personeli tarafından sadece damar içine (intravenöz) infüzyon yoluyla uygulama içindir. Kas içine (intramüsküler) uygulanmamalıdır. ZOLEDRİN ağızdan alınmamalıdır.

ZOLEDRİN uygulamadan önce, aseptik teknikler kullanılarak, 100 ml %0.9 sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilir ve 15 dakika süreyle damar içine verilir. İlacınızı buzdolabında saklıyorsanız, kullanmadan yarım saat önce buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına gelmesini sağlamak, soğuk enjeksiyon hissinin yaratacağı rahatsızlığı bir miktar azaltabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalar yakından izlenmelidirler.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek yetmezliği durumunda ZOLEDRİN kullanılmamalıdır. İlacı kullanırken böbrek fonksiyonlarının izlenmesi ve her bir ZOLEDRİN dozundan önce serum kreatinin düzeylerinin ölçülmesi önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği

Yaşlılarda kullanımı

Eğer ZOLEDRIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEDRIN kullanırsanız

ZOLEDRIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLEDRIN kullanırsanız

ZOLEDRIN'i kullanmayı unuttuysanız

Uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız ya da ilacınızı uygulatmadıysanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZOLEDRIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ZOLEDRİN tedavinin sonlandırılması sonrası bildirilmiş herhangi bir olumsuz etki bulunmamaktadır. Ancak doktorunuz tarafından belirtilmedikçe ZOLEDRİN'in dozunu azaltmayınız ya da tedaviyi durdurmayınız. ZOLEDRİN tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı 889.22 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 889.22 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699525766250
Etkin Madde Zoledronik Asit Monohidrat
ATC Kodu M05BA08
Birim Miktar 4
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 1
Kas İskelet Sistemi > Kemik İlaçları > Zoledronik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

ZOLEDRIN 4 mg/5 ml IV infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 2022889.22 TL
28 Nov 2022889.22 TL
18 Nov 2022889.22 TL
14 Nov 2022889.22 TL
7 Nov 2022889.22 TL
31 Oct 2022889.22 TL
21 Oct 2022889.22 TL
17 Oct 2022889.22 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları