Pfizer İlaçları › VFEND IV 200 mg 1 flakon › Kullanma Talimatı

VFEND IV 200 mg 1 flakon Kullanma Talimatı

Vorikonazol }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Vorikonazol Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 17 January  2020

VFEND IV 200 mg infüzyon çözeltisi için toz Damar yoluyla uygulanır.

Etken Madde

200 mg vorikonazol içerir.

Yardımcı maddeler

Sülfobütil eter P-siklodekstrin sodyum (SBECD), enjeksiyonluk su, nitrojen

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. VFEND IV nedir ve ne için kullanılır?

2. VFEND IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. VFEND IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. VFEND IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.VFEND IV nedir ve ne için kullanılır?

VFEND IV 200 mg İnfüzyon Çözeltisi için beyaz renkteki toz, 200 mg vorikonazol içermektedir. Tek kullanımlık cam flakonlarda mevcuttur. Sulandırıldıktan sonra her bir mililitrede 10 mg vorikonazol bulunur.

VFEND, mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan (antifungal) triazol adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaçlar çok çeşitli mantar hastalıklarını tedavi etmede kullanılırlar. VFEND bu enfeksiyonlara neden olan mantarları öldürerek veya büyümelerini durdurarak etki göstermektedir.

VFEND (2 yaşın üstündeki çocuklarda ve yetişkinlerde) ;

 • Aspergillus, Scedosporium, Fusarium ve flukonazole dirençli Candida’nın neden olduğu ciddi mantar enfeksiyonları tedavisinde
 • Beyaz kan hücre sayısı normal olan hastalarda kandaki mantar enfeksiyonunun (kandidemi) tedavisinde
 • kullanılır.

  Bu broşürdeki bilgiler yalnız VFEND 200 mg infüzyon çözeltisi için toza aittir. VFEND 50 mg film tablet, VFEND 200 mg film tablet ve VFEND 40 mg/ml oral süspansiyon için toz için ilgili hasta kullanma talimatlarına bakınız.


  2.VFEND IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  VFEND IV'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Vorikonazol veya VFEND’in içerdiği diğer bileşenlerinden birine alerjiniz varsa.
 • Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bazı ilaçlar ve VFEND birbirlerini etkileyebilirler.

  “VFEND’ in diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” bölümünde VFEND ile etkileşime girebilecek ilaçların listesi verilmektedir. Bununla birlikte, aşağıdaki listede yer alan ilaçları kullanıyorsanız VFEND kullanmamalısınız:

  - Alerji tedavisinde kullanılan terfenadin

  - Alerji tedavisinde kullanılan astemizol

  -    Mide rahatsızlıkları için kullanılan sisaprid

  -    Mental (ruhsal) hastalıkların tedavisinde kullanılan pimozid Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan kinidin Tüberküloz (verem) tedavisinde kullanılan rifampisin

  -    HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan efavirenz (günde 400 mg ve üstü dozlarda)

  -    Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan karbamazepin

  Şiddetli uykusuzluk ve nöbet tedavisinde kullanılan fenobarbital

  -    Migren tedavisi için kullanılan ergot alkaloidleri (örn. ergotamin, dihidroergotamin) Transplantasyon hastalarında kullanılan sirolimus

  -    HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir (günde 2 kez 400 mg ve üzerindeki dozlarda)

  -    Bitkisel olan ve takviye için kullanılan St John’s Wort (sarı kantaron)

  -    Rifabutin (Beklenen yarar daha fazla değilse rifabutin ile birlikte kullanılmamalıdır)

  VFEND IV'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Diğer azol bileşiklerine (örn. flukonazol) karşı daha önce bir alerjik reaksiyonunuz varsa,
 • Şu anda veya daha önceden var olan karaciğer rahatsızlığınız varsa. Karaciğer rahatsızlığınızın olması durumunda doktorunuz düşük doz VFEND reçeteleyebilir. VFEND ile tedavi sırasında doktorunuz kan testleri ile karaciğer fonksiyonlarını izlemelidir.
 • Kalp ile ilgili kas hastalığınız (kardiyomiyopati), düzensiz kalp atışınız, yavaş kalp hızınız, elektrokardiyografi (EKG) de “QT uzaması” olarak bilinen anormallik durumu varsa
 • Kan potasyum, magnezyum ve kalsiyum düzeyinizin normalin altındaysa (elektrolit bozukluğunuz varsa),
 • QT aralığını uzattığı bilinen ilaç alıyorsanız (örn. kinidin, prokainamid),
 • Görme ile ilgili bulanık görme, görme sinirinin iltihabı ve göz dibi ödemi gibi uzun süreli yan etki varlığı.
 • Şu anda veya daha önceden var olan karaciğer rahatsızlığı. Karaciğer rahatsızlığınızın olması durumunda doktorunuz düşük doz VFEND reçeteleyebilir. VFEND ile tedavi sırasında doktorunuz kan testleri ile karaciğer fonksiyonlarını izlemelidir.
 • Böbrekleriniz ile ilgili rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı kan testleri yaparak izleyecektir.
 • Kronik olmayan pankreas iltihabı (akut pankreatit) riski varsa, yakın zamanda kanser ilaç tedavisi aldıysanız (kemoterapi), kök hücre nakli yapıldıysa,
 • VFEND tedavisi sırasında güneş ışığından kaçınınız ve güneşe maruz kalmayınız. Ciltte UV ışınlarına karşı duyarlılık gelişebildiğinden güneşten koruyucu giysi ve koruyucu güneş kremi/losyonu kullanınız. Bu önlemler çocuklar için de geçerlidir.

  VFEND ile tedaviniz sırasında;

 • Güneş yanığı,
 • Ciltte döküntü veya su toplaması,
 • Işığa hassas deri reaksiyonu,
 • Kemik ağrısı
 • olursa hemen doktorunuza haber veriniz.

  Yukarıda bahsi geçen cilt problemleri gelişirse doktorunuz sizi bir cilt hastalıkları uzmanına yönlendirebilir. Bu konuda uzman kişi durumunuzu değerlendirdikten sonra düzenli aralıklarla kontrolün sizin için önemli olduğuna karar verebilir.

  VFEND’in uzun dönem kullanılması küçük bir olasılık da olsa cilt kanserinin gelişmesine sebep olabilir.

  VFEND ile tedavi edilirken doktorunuz karaciğer ve böbrek fonksiyonlarınızı kan testleri ile izleyecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VFEND IV'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu ile ilgili olarak önemli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VFEND doktor tarafından reçete edilmedikçe gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

  Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar etkin doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  VFEND, emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  VFEND, geçici ve geri dönüşümlü görmede bulanıklık, görme algısında değişme/artma ve/veya ışığa duyarlılık dahil görme değişikliklerine sebep olabilir. Bu değişikliklerin oluşma ihtimaline karşı araba veya tehlikeli makine kullanmaktan kaçınınız. Vorikonazol kullanırken gece araç kullanılmaması önerilir.

  VFEND IV'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere, şu anda herhangi bir ilaç alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. İstenilen etkiyi gösterdiklerini doğrulamak için doz ayarlaması veya izlemesi gerekebilir.

  VFEND ile birlikte alınan bazı ilaçlar ve VFEND karşılıklı olarak birbirlerinin etki mekanizmasını değiştirebilirler.

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza bildiriniz, eğer mümkünse VFEND tedavisi ile aynı anda alınması engellenmelidir:

 • HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ritonavir - günde 2 kez 100 mg dozunda
 • Tüberküloz tedavisinde kullanılan rifabutin. Eğer halihazırda rifabutin ile tedavi ediliyorsanız kan sayımınız takip edilmeli ve rifabutin kullanımı ile görülen yan etkiler gözlenmelidir.
 • Epilepsi (sara) tedavisinde kullanılan fenitoin. Eğer halihazırda fenitoin ile tedavi ediliyorsanız VFEND tedavisi sırasında kanınızdaki fenitoin konsantrasyonunuz takip edilmeli ve sizin için doz ayarlaması yapılmalıdır.
 • Kanın pıhtılaşmasını azaltmak için kullanılan warfarin ve diğer antikoagülanlar -örneğin fenprokumon, asenokumarol
 • • Organ nakli yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan siklosporin

  • Organ nakli yapılan (transplantasyon) hastalarda kullanılan takrolimus

 • Diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan sulfonilüreler- örneğin tolbutamid, glipizid ve glibürid
 • Kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler- örneğin atorvastatin, simvastatin
 • Şiddetli uykusuzluk ve stres tedavisinde kullanılan benzodiazepinler- örneğin midazolam, triazolam
 • Ülser tedavisinde kullanılan omeprazol
 • Doğum kontrolünde kullanılan oral kontraseptifler (VFEND ile oral doğum kontrol ilaçlan kullanıyorsanız, kusma ve adet görme düzensizlikleri gibi yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.)
 • Kanser tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri- örneğin vinkristin ve vinblastin
 • HIV tedavisinde kullanılan indanavir ve diğer HIV proteaz inhibitörleri
 • HIV tedavisinde kullanılan non-nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri- örneğin efavirenz, delavirdin, nevirapin (efavirenz’in bazı dozlarını VFEND ile aynı zamanda kullanmayınız)
 • Eroin bağımlılığı tedavisinde kullanılan metadon
 • HIV tedavisinde kullanılan efavirenz ( efavirenz’in bazı dozlarını VFEND ile aynı zamanda kullanmayınız)
 • Ameliyat işlemleri için kullanılan ağrı kesiciler- örneğin alfentanil ve fentanil ve sufentanil gibi diğer kısa etkili opiyatlar
 • Orta-şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan oksikodon ve hidrokodon gibi diğer uzun etkili opiyatlar
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan flukonazol
 • Ağrı ve iltihap tedavisi için kullanılan non-steroidal anti- inflamatuvar ilaçlar- örneğin ibuprofen, diklofenak
 • İleri seviye böbrek kanseri olan veya böbrek nakli yapılan hastalarda kullanılan everolimus
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.VFEND IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  VFEND’ i her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde alınız. Emin olmadığınız durumlarda

  doktor veya eczacınıza başvurunuz.

  Doktorunuz vücut ağırlığınıza ve enfeksiyonunuzun tipine göre almanız gereken dozu

  belirleyecektir.

  Doktorunuz durumunuza göre dozu değiştirebilir.

  Erişkinler için (yaşlı hastalar da dahil) önerilen doz aşağıdaki gibidir:_

  Damar yoluyla

  İlk 24 saat için doz

  (Yükleme Dozu)

  Günde 2 kez 6 mg/kg

  İlk 24 saatten sonraki doz

  (İdame Dozu)

  Günde 2 kez 4 mg/kg

  Tedaviye vereceğiniz cevaba göre doktorunuz günlük dozunuzu günde iki kez 3 mg/kg’a düşürebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Damar yolu ile kullanılır.

  VFEND İnfüzyon Çözeltisi için Toz, eczacı veya hemşire tarafından eritilecek ve sulandırılacaktır.

  İlaç, saatte en fazla 3 mg/kg olacak şekilde ve 1-3 saatlik zaman aralığında intravenöz infüzyon (ven içine) olarak damarınıza verilecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve gençlerde önerilen doz aşağıdaki gibidir:_

  İntravenöz

  2-12 yaş arasındaki çocuklar ve 12-14 yaş arası kilosu 50 kg’dan az olan gençler

  Kilosu 50 kg veya daha fazla olan 12-14 yaş arası ve 14 yaş üstü tüm gençler

  İlk 24 saat için doz (yükleme dozu)

  İlk 24 saat için her 12 saatte bir 9 mg/kg

  İlk 24 saat için her 12 saatte bir 6 mg/kg.

  İlk 24 saatten sonra (idame dozu)

  Günde 2 kez 8 mg/kg

  Günde 2 kez 4 mg/kg

  VFEND 2 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa bu ilacın kullanımına doktorunuz karar verecektir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ila orta şiddette siroz hastalığınız varsa doktorunuz ilacınızın dozunu azaltmaya karar verebilir.

  Ciddi karaciğer sirozu olan hastalarda vorikonazol çalışılmamıştır.

  Eğer VFEND’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VFEND IV kullanırsanız

  Bu ilaç tıbbi gözetim altında size verileceğinden kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmanız pek muhtemel değildir. Ancak dozun fazla verildiğini düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  VFEND’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  VFEND IV'i kullanmayı unuttuysanız

  Bu ilaç tıbbi gözetim altında size verileceğinden bir dozun atlanması pek muhtemel değildir. Ancak dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  VFEND IV ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  VFEND tedavisi doktorunuzun belirttiği sürede devam edecektir. Ancak tedavi süresi 6 ayı geçmemelidir.

  Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarda veya inatçı enfeksiyonlarda, enfeksiyonun tekrarından korunmak için uzun süreli tedavi gerekebilir. Hastalığınızda iyileşme görüldüğünde doktorunuz intravenöz infüzyon yerine tablet ile tedaviye devam edilmesini isteyebilir.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Deri Kanseri Deri Kanseri  Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA08356
Satış Fiyatı 261.75 TL [ 17 Jan 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 261.75 TL [ 10 Jan 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532265395
Etkin Madde Vorikonazol
ATC Kodu J02AC03
Birim Miktar 10
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Sistemik Antimikotikler > Vorikonazol
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

VFEND IV 200 mg 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Jan 2020261.75 TL
10 Jan 2020261.75 TL
7 Jan 2020261.75 TL
3 Jan 2020261.75 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları