Glaxo Smithkline İlaçları › TIVICAY 50 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

TIVICAY 50 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Dolutegravir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 1 June  2020

TİVİCAY 50 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 50 mg dolutegravir (dolutegravir sodyum olarak) içerir.

Yardımcı maddeler

: D-mannitol (E241), mikrokristalin selüloz (E460), povidon K29/32 (E1201), sodyum nişasta glikolat, sodyum stearil fumarat (E365), Opadry II yellow 85F92461 (Polivinil alkol-Kısmi Hidrolize (E1203), titanyum dioksit (E171), makrogol/PEG (E1521), talk (E553b) ve demir oksit sarı (E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TIVICAY nedir ve ne için kullanılır?

2. TIVICAY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TIVICAY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TIVICAY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TIVICAY nedir ve ne için kullanılır?

TİVİCAY film kaplı tabletler 30 tablet içeren HDPE şişeler içinde sunulmaktadır. Bunlar sarı, yuvarlak ve bikonveks tabletlerdir ve bir tarafından ‘SV 572’ kodu ve diğer tarafından ‘50’ yazısı bulunmaktadır.

TİVİCAY, 12 yaş ve üzeri yetişkinler ve çocuklarda HIV (insan immün yetmezlik virüsü) tedavisi için kullanılmaktadır.

TİVİCAY, etkin madde olarak dolutegravir içermektedir. Dolutegravir, integraz inhibitörleri (INI’ler) olarak adlandırılan bir anti-retroviral ilaç grubuna aittir.

TİVİCAY HIV enfeksiyonunu tamamen iyileştirmez; yalnızca vücudunuzdaki virüs miktarını azaltır ve onu düşük bir düzeyde tutar. Aynı zamanda kanınızdaki CD4 hücre sayımını da arttırmaktadır. CD4 hücreleri, vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan bir lökosit tipidir.

TİVİCAY ile tedavi olan herkes aynı şekilde yanıt vermemektedir. Doktorunuz tedavinizin etkililiğini takip edecektir.

TİVİCAY, yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda HIV enfeksiyonunu tedavi etmek amacıyla diğer anti-retroviral ilaçlarla (kombinasyon tedavisi) kombinasyon halinde kullanılmaktadır. HIV enfeksiyonunuzun kontrol edilmesi ve hastalığınızın daha kötü bir hale gelmemesi için doktorunuz size aksini söylemediği müddetçe tüm ilaçlarınızı almaya devam etmelisiniz.


2.TIVICAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TIVICAY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. TİVİCAY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?TİVİCAY’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız:

 • Eğer dolutegravire veya bu ilacın içindeki diğer yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlı)

  -    Eğer (kalp hastalıklarının tedavi edilmesi için kullanılan) dofetilid adlı başka bir ilaç alıyorsanız

  • Eğer bunların sizin için geçerli olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuz sizi kontrol edene kadar TİVİCAY kullanmayınız.

   TIVICAY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

   HIV enfeksiyonu için ilaç alan bazı kişilerde ciddi olabilen başka durumlar gelişebilir. TİVİCAY alırken önemli işaretler ve semptomlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

  •    Bu kullanma talimatının 4. bölümünde ‘HIV için kombinasyon tedavisinin diğer olası yan etkileri’ndeki bilgileri okuyun.Diğer kişilerin korunması

   HIV enfeksiyonu, enfeksiyona sahip kişilerle cinsel temas veya enfekte kanın transferi (örneğin, enjeksiyon iğnelerinin paylaşılması) ile yayılmaktadır. TİVİCAY HIV enfeksiyonunun başka kişilere bulaşmasını engellemeyecektir.

   TIVICAY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   TİVİCAY yiyeceklerle birlikte veya aç karnına alınabilir.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Eğer hamileyseniz, hamile kaldıysanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız:

  • TİVİCAY kullanmanın riskleri ve faydaları konusunda doktorunuzla konuşun.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   HlV-pozitif kadınlar bebek emzirmemelidir; çünkü HIV enfeksiyonu anne sütü yoluyla bebeğe geçebilir. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız:

  •    Doktorunuzla konuşunuz.

   Araç ve makina kullanımı

   TİVİCAY sizi sersemletebilir ve dikkat dağınıklığına neden olacak başka yan etkilere yol açabilir.

  • Etkilenmediğinizden emin olmadıkça araç ve makine kullanmayınız.

   TIVICAY'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   TİVİCAY, her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

   Tedaviye başlamadan önce doktorunuza veya hemşirenize almakta olduğunuz veya yakın geçmişte aldığınız diğer ilaçlar varsa belirtiniz. Bunlara reçetesiz alınan ilaçlar da dahildir. Dozun değiştirilmesi veya bazı durumlarda ilaçlardan birinin sonlandırılması gerekli olabilir:

   Bazı ilaçlar TİVİCAY’in etki mekanizmasını etkileyebilir veya yan etkiler yaşamanıza neden olabilir.

   Aşağıdaki ilaçlarla birlikte TİVİCAY kullanmayınız:

      Kalp hastalıklarının tedavi edilmesi için kullanılan dofetilid

   Bazı ilaçlar TİVİCAY’in çalışmasını etkileyebilir veya yan etki görülmesi olasılığını arttırabilir. TİVİCAY de bazı ilaçların çalışmasını etkileyebilir. Bunlar aşağıdakileri kapsamaktadır:

      Diyabet tedavisinde kullanılan metformin

      Hazımsızlık ve mide yanmasının tedavi edilmesi için kullanılan ve antasitler olarak adlandırılan bir ilaç grubu. TİVİCAY almadan önceki 6 saat içinde veya TİVİCAY aldıktan sonraki 2 saatlik dönemde antasit almayınız.

  • Kalsiyum takviyeleri, demir takviyeleri ve multivitaminler TİVİCAY emilimini durdurabilir ve TİVİCAY’ın etkisini azaltabilir. TİVİCAY’ın kalsiyum veya demir içeren ürünlerden 2 saat önce veya 6 saat sonra alınız (bkz. Bölüm 3).
  •    HIV enfeksiyonu tedavisi için kullanılan etravirine, efavirenz, fosamprenavir/ritonavir, nevirapin veya tipranavir/ritonavir

      Tüberküloz veya diğer bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan rifampisin

      Epilepsi tedavisi için kullanılan fenitoin ve fenobarbital

   Epilepsi ve bipolar bozukluk tedavisi için kullanılan okskarbamazepin ve karbamazepin

      Depresyon tedavisinde kullanılan bir bitkisel preparat olan Sarı Kantaron (Hypericum perforatum)

   Antasid ilaçlar

   Hazımsızlık ve reflü hastalığı tedavisi için kullanılan antasidler, TİVİCAY emilimini durdurabilir ve TİVİCAY’ın etkisini azaltabilir.

   Antasid ilaçları TİVİCAY’dan 2 saat önce veya 6 saat sonra almayınız. Ranitidin ve omeprazol gibi diğer asit düşürücü ilaçları, TİVİCAY ile birlikte kullanabilirsiniz.

   TİVİCAY ile birlikte asit düşürücü ilaçların kullanımına ilişkin tavsiye almak için doktorunuza danışınız.

   Kalsiyum takviyeleri, demir takviyeleri ve multivitaminler

   Kalsiyum takviyeleri, demir takviyeleri ve multivitaminler TİVİCAY emilimini durdurabilir ve TİVİCAY’in etkisini azaltabilir.

   TİVİCAY’i kalsiyum veya demir içeren ürünlerden 2 saat önce veya 6 saat sonra alınız.

   TİVİCAY ile birlikte kalsiyum takviyeleri, demir takviyeleri ve multivitaminlerin kullanımına ilişkin tavsiye almak için doktorunuza danışınız.

   Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


   3.TIVICAY nasıl kullanılır ?

   TİVİCAY’i her zaman doktorunuzun size belirttiği dozda alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya hemşirenize sorunuz.

  • Önerilen doz günde bir kere 50 mg tablettir. Eğer bu kullanma talimatının 2. bölümünde yer alan belirli bazı ilaçları alıyorsanız, TİVİCAY dozu günde iki kere bir tane 50 mg’lık tablettir.
  • TİVİCAY’e benzer diğer ilaçlara dirençli olan, HIV enfeksiyonlu kişiler için önerilen TİVİCAY dozu günde iki kere bir tane 50 mg’lık tablettir.
  • Doktorunuz sizin için doğru TİVİCAY dozuna karar verecektir.

   Uygulama yolu ve metodu

   Tableti bir miktar su ile birlikte alınız. TİVİCAY aç veya tok karnına alınabilir.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

   12 ila 17 yaş arasındaki ve en az 40 kg kiloya sahip çocuklar ve ergenler, günde bir kere bir tablet (50 mg) olan erişkin dozunu alabilir. TİVİCAY’e benzer diğer ilaçlara dirençli olan, HIV enfeksiyonlu çocuk ve ergen hastalarda TİVİCAY kullanılmamalıdır.

   Eğer TİVİCAY’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla TIVICAY kullanırsanız

   Eğer çok fazla TİVİCAY tableti aldıysanız, doktorunuzla veya eczacınızla iletişime geçiniz.

   Eğer mümkünse onlara TİVİCAY ambalajını gösteriniz.

   TİVİCAY'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   Eğer TİVİCAY almayı unutursanız,

   Bir dozunuzu almayı atladıysanız, hatırladığınız anda alınız. Eğer bir sonraki doza 4 saat varsa, kaçırdığınız dozu geçiniz ve bir sonraki dozu herzamanki vaktinde alınız. Sonrasında tedaviye önceden olduğu gibi devam ediniz.

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   TIVICAY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   RAFİNLAR’ı doktorunuzun belirttiği sürece kullanınız. Doktorunuz söylemediği sürece ilacınızı kesmeyiniz.

   Bu ilacın kullanımı ile ilgili sorularınızı doktorunuza danışınız.

   Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
   Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
  Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Asperger Sendromu Asperger Sendromu Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
  Geri Ödeme KoduA14984
  Satış Fiyatı 2285.2 TL [ 1 Jun 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 2285.2 TL [ 29 May 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699522097708
  Etkin Madde Dolutegravir
  ATC Kodu J05AX12
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 30
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar
  İthal ( ref. ülke : Macaristan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TIVICAY 50 mg 30 film tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  1 Jun 20202,285.20 TL
  29 May 20202,285.20 TL
  22 May 20202,285.20 TL
  18 May 20202,285.20 TL
  15 May 20202,285.20 TL
  8 May 20202,285.20 TL
  30 Apr 20202,285.20 TL
  24 Apr 20202,285.20 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları