Glaxo Smithkline İlaçları › TELZIR 700 mg 60 film tablet › Kullanma Talimatı

TELZIR 700 mg 60 film tablet Kullanma Talimatı

Fosamprenavir }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Fosamprenavir Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 22 May  2020

TELZİR 700 mg film tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

Her tablette; 700 mg fosamprenavir içerir.

Yardıma maddeler:Hipromeloz, titanyum dioksit, triasetin, kırmızı demir oksit, mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum, povidon K30, magnezyum stearat, kolloidal silikon dioksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TELZIR nedir ve ne için kullanılır?

2. TELZIR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TELZIR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TELZIR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TELZIR nedir ve ne için kullanılır?

TELZIR’in içeriğindeki etkin madde fosamprenavirdir. Fosemprenavir, amprenavirin ön-ilacıdır. TELZİR vücuda girdikten sonra aktif amprenavire dönüşür.

Fosamprenavir ve ritonavir antiretroviral ajanlar olarak bilinen, proteaz inhibitörleri (Pl’ler) olarak adlandırılan antiviral (virüs adı verilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara karşı kullanılan) ilaçlar grubuna dahildir. Bunlar İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunu (AIDS) tedavi etmek için kullanılır.

Fosamprenavir ile birlikte düşük dozda ritonavir alınması, HIV enfeksiyonunu kontrol altına almak için dolaşıma geçen aktif madde amprenavirin miktarını artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Ritonavir ile birlikte alman fosamprenavir yetişkinlerde HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için uygulanan antiretroviral ilaç kombinasyonları içinde kullanılır. Fosamprenavir vücudunuzdaki HIV virüsünün miktarını azaltır ve düşük seviyelerde tutar. Aynı zamanda CD4 hücre sayısını da artırır. CD4 hücreleri, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmak amacıyla sağlıklı bağışıklık sisteminin devamlılığını sağlamada önemli rol oynayan beyaz kan hücrelerinin bir türüdür. Ritonavir ile birlikte kullanılan fosamprenavire verilen yanıt, hastalar arasında farklılıklar gösterir. Doktorunuz tedavinizin etkinliğini gözlemleyecektir.


2.TELZIR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TELZIR'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Fosamprenavir, amprenavir, ritonavir veya TELZIR’in    içeriğindeki herhangi bir maddeye

karşı aşın duyarlı (alerjik) iseniz

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Ritonavir ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar için ritonavir Kullanma Talimatına bakınız.

TELZIR'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Sülfonamid içeren ilaçlara karşı bilinen bir alerjiniz    varsa bu durumda TELZIR’e de

aleıjiniz olabilir.

•    Karaciğer hastalığınız varsa,

Karaciğer hasarınızın durumuna bağlı olarak, doktorunuz TELZİR veya ritonavir’in dozunu düşürebilir. TELZİR kullanırken gözetim altında tutulmalısınız. Eğer karaciğer hastalığınız kötüye giderse, TELZİR almayı, bir müddet veya kalıcı olarak, bırakmaya ihtiyacınız olabilir. Hepatit B veya C için çoklu ilaç tedavisi alan kişilerde ciddi karaciğer problemlerinin oluşma riski daha yüksektir.

•    Hemofiliniz (kanama bozukluğu) varsa,

Proteaz inhibitörleri alındığı zaman kanamada artış görülebilir. Bunun nedeni bilinmemektedir. Herhangi bir kanamanın kontrolü için ilave Faktör VlII’e gerek olabilir.

•    Şeker hastalığınız varsa,

Proteaz inhibitörleri içeren antiretroviral ilaç kullanan bazı hastalarda, kandaki şeker oranının arttığı ve diyabetin kötüye gittiği rapor edilmiştir. Bununla birlikte, bu ilaçları alırken bazı kişilerde diyabet başlangıcı olmuştur.

Ayrıca;

• Bazı kişilerde HIV tedavisi için ilaç kullanırken, ciddi olabilen bazı durumlar gelişir. TELZİR kullanırken dikkatli olabilmek için bu önemli bulgu ve belirtiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Lütfen bu kullanma talimatının “Olası yan etkileri nelerdir” bölümündeki bilgileri okuyunuz. Eğer bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

• TELZİR durumunuzu kontrol etmede yardımcı olur, fakat HIV enfeksiyonunu tamamen tedavi etmez. Hastalığınızın kötüleşmesini önlemek için her gün ilacınızı kullanmanız gerekmektedir. HIV enfeksiyonuna bağlı hastalıklar ve diğer enfeksiyonlar hala gelişiyor olabilir. Doktorunuzla temas halinde kalın ve doktorunuzun tavsiyesi olmadan TELZİR almayı bırakmayın.

• TELZİR, HIV enfeksiyonunun diğer insanlara, cinsel yolla veya kan nakli ile geçmesini engellemeyecektir. Diğer insanları HIV enfeksiyonundan korumak için

- Prezervatif kullanın

- Kan nakli riskinden kaçının (ortak iğne kullanmak gibi)

• Deri döküntüsü meydana gelebilir. Bu durum alerji ilaçları ile tedavi edilebilir. Nadiren deri döküntüleri ciddi ve tehlikeli olabilir (şiddetli bir deri hastalığı olan Steven-Johnson Sendromu). Eğer bu durum söz konusu olursa, TELZIR acilen kesilmeli ve tekrar başlanmamalıdır.

• Birden fazla antiviral ilaç tedavisi alan kişilerde yağ dağılımındaki farklılıktan kaynaklanan vücut değişiklikleri meydana gelebilir. Kollarda, bacaklarda veya yüzde incelme olabilir. Karın bölgesinde, göğüste veya iç organlarda yağ birikmesi olabilir. Bufalo hörgücü denilen ensede görülen bir yağlanma şekli meydana gelebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TELZIR'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TELZİR yiyeceklerle birlikte veya aç kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız TELZİR’in yararları ve riskleri konusunda doktorunuzla konuşun. Doktorunuz size hamileliğiniz sırasında TELZİR kullanmaya devam edip etmemeniz gerektiğini söyleyecektir. Doktorunuz mutlaka gerekli olduğunu belirtmedikçe, hamilelik döneminde kullanılmaz. Doktorunuz belirtmedikçe TELZİR tedavinizi kesmeyiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

HIV pozitif kadınlar emzirmemelidir. Çünkü HIV enfeksiyonu anne sütünde bebeğe geçebilir. Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız doktorunuzla konuşun.

Araç ve makina kullanımı

TELZİR / ritonavir kombinasyonunun araç kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte, TELZIR sersemlik, baş dönmesi ve yorgunluk gibi istenmeyen etkilere neden olabileceğinden beceri gerektiren işler yapılırken dikkatli olunuz.

TELZİR’in içerinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi urun her dozunda 57 mg sodyumihtiva eder. Bu durum,kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız veya kullanmaya başlayacaksanız, reçetesiz satılan veya bitkisel içerikli ürünler de dahil, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. TELZİR veya ritonavir ile birlikte bu ilaçları almanızın sizin için uygun olup olmadığına doktorunuz karar verecektir. TELZİR veya ritonavir diğer ilaçların etkilerini güçlendirebilir veya zayıflatabilir. Bu bazen ciddi tıbbi durumlara yol açabilir.

TELZİR ile birlikte bu ilaçları kullanmayın:

Astemizol veya terfenadin (alerji belirtilerinin tedavisinde yaygın olarak kullanılır)

Pimozid (şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılır)

Sisaprid (hazımsızlıkta kullanılır)

Ergot türevleri (baş ağrısının tedavisinde kullanılır)

Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)

Flekainid, kinidin, amiodaron ve propafenon (kalp ilaçları)

Bepridil (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

Ağız yoluyla alınan midazolam ve triazolam (kaygı ve endişe bozukluğu tedavisinde kullanılır)

St John’s Wort (sarı kantaron) içeren ürünler

TELZIR/ritonavirle birlikte bu ilaçları alıyorsanız yakın olarak takip edilmeniz gerekir: Rifabutin, klaritromisin, dapson ve eritromisin (antibiyotik)

Eğe


Ketokonazol ve itrakonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)

Halofantrin (sıtma tedavisinde kullanılır)

Alprazolam, klorazepam, diazepam, flurazepam, midazolam, triazolam (kaygı ve endişe bozukluğu tedavisinde kullanılır)

Diltiazem, nikardipin, nifedipin ve nimodipin (kalp hastalıkları tedavisinde kullanılır) Lovastatin, simvastatin atorvastatin (kandaki yağ oranını düşürme tedavisinde kullanılır) Sildenafil (PDE5 inhibitörleri- sildenafil, valdenafıl, tadalafıl gibi, ereksiyon bozukluğu veya akciğer kan damarlarında artan basıncı tedavi etmek için kullanılır)

Flutikazon propiyonat (astım tedavisinde kullanılır)

Maravirok (HIV enfeksiyon tedavisi için kullanılır)

• Paroksetin (ruhsal çökkünlük -depresyon tedavisinde kullanılır)

• Delavirdin, efavirenz ve nevirapin (virüs adı verilen mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır)

• Östrojen ve progesteronlar (hormon tedavisi ya da doğum kontrolü için kullanılır)

• Klozapin, karbamazepin (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır)

• Simetidin (mide hastalıkları tedavisinde kullanılır)

• Loratadin (alerji tedavisinde kullanılır)

• Raltegravir (Integraz inhibitörleri)

Ayrıca;

TELZİR ve ritonavir alırken aynı zamanda doğum kontrol hapı da alıyorsanız karaciğeriniz zarar görebilir.

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, TELZİR alırken gebelikten korunmak için hormonal olmayan alternatif bir yöntem (ör. prezervatif) kullanmanız önerilmektedir. TELZIR/ritonavir tedavisi ile birlikte doğum kontrol haplarının kullanımı fosamprenavirin tedavi edici etkisini azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TELZIR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

TELZİR’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Doktorunuz tarafından reçete edilen ritonavir ve TELZİR’in günlük dozunun tamamını almanız çok önemlidir. Tavsiye edilen dozdan daha fazlasını almayın. Eğer ilacı nasıl almanız gerektiğinden emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bazı durumlarda, fosamprenavir/ritonavir kombinasyonu, diğer ilaçlarla birlikte kullanılacağı zaman, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir. Eğer bir değişiklik tavsiye ederse lütfen fosamprenavir/ritonavir tedavinizi nasıl alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarını dikkatle takip ediniz.

Bütün doz uygulamaları diğer antiretroviral ajanlarla kombine edilerek uygulanmalıdır.

Yetişkinler (18 yaş ve üzeri):

Daha önce tedavi görmemiş hastalarda:

• Günde 1 kere 1400 mg TELZİR (iki tablet) + günde 1 kere lOOmg veya 200 mg ritonavir

• Günde iki kere 700 mg TELZİR + 100 mg ritonavir

Proteaz inhibitörü almış hastalarda:

Önerilen doz virüs enfeksiyonlarında kullanılan diğer ilaçlarla birlikte günde 2 kez 700 mg TELZİR ile birlikte 100 mg ritonavirdir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri su ile birlikte bütün olarak yutunuz. TELZİR tabletler yemeklerle veya aç kamına alınabilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

En az 47 kg olması ve tableti bütün halinde yutabilmeleri halinde çocuklar ve erişkinler, proteaz inhibitörü almış olan yetişkinler için önerilen doz (günde iki kere 700 mg fosamprenavir + 100 mg ritonavir) kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliği:

Eğer karaciğer hastalığınız varsa, doktorunuzun sizin için uygun kullanım dozunu belirleyecektir.

Eğer TELZIR’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TELZIR kullanırsanız

Kazara ilacınızdan normalden daha fazla aldıysanız, daha ayrıntılı tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız ya da en yakın hastanenin acil servisi ile temas kurunuz.

Eğer TELZİR’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TELZIR'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız ve tavsiye edildiği şekilde almaya

devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TELZIR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TELZİR’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfinca kullanın. Doktorunuz tavsiye etmedikçe

ilacınızı almayı bırakmayın.

HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Parkinson Hastalığı Parkinson  Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA10554
Satış Fiyatı 1400.97 TL [ 22 May 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 1400.97 TL [ 18 May 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699522096268
Etkin Madde Fosamprenavir
ATC Kodu J05AE07
Birim Miktar 700
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar > Fosamprenavir
İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TELZIR 700 mg 60 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 May 20201,400.97 TL
18 May 20201,400.97 TL
15 May 20201,400.97 TL
8 May 20201,400.97 TL
30 Apr 20201,400.97 TL
24 Apr 20201,400.97 TL
17 Apr 20201,400.97 TL
10 Apr 20201,400.97 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları