Novartis İlaçları › TEGRETOL %2 100 ml şurup › Kullanma Talimatı

TEGRETOL %2 100 ml şurup Kullanma Talimatı

Karbamazepin }

Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Güncelleme : 18 September  2020

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TEGRETOL nedir ve ne için kullanılır?

2. TEGRETOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TEGRETOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TEGRETOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TEGRETOL nedir ve ne için kullanılır?

ilacınızın adı TEGRETOL % 2 Şurup’tur.

TEGRETOL, 100 mİ süspansiyon içeren renkli cam şişelerde takdim edilmektedir. TEGRETOL %2 Şurup beyaz, karamel kokulu bir şuruptur.

TEGRETOL %2 Şurup’un 1 ölçeği (5 mİ) 100 mg etkin madde, karbamazepin içerir.

TEGRETOL antiepileptikler (sara hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etki mekanizması nedeniyle, diğer hastalıklar için de kullanılabilir.

TEGRETOL belirli nöbet tiplerini (epilepsi, sara hastalığı) tedavi etmek için kullanılır.

Ruh Sağlığı hastalıklarından olan, belli bir ruhsal çöküntü (depresyon) tipinde, çökkünlük ve taşkınlık dönemleri ile seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevralji” adı verilen hastalığın tedavisinde kullanılır. Vücuttaki diğer ağrılar ya da sancılar için kullanılmamalıdır.

Epilepsi iki ya da daha fazla nöbetle (kriz) karakterize olan bir hastalıktır. Nöbetler, beyinden kaslara giden mesajlar vücuttaki sinir yolları tarafından düzgün bir şekilde iletilmediğinde meydana gelmektedir. TEGRETOL bu mesajların iletiminin kontrol edilmesine yardımcı olur.

TEGRETOL ayrıca yukarıda bahsedilen diğer hastalıklarda da sinir işlevlerini düzenlemektedir.


2.TEGRETOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TEGRETOL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

Hamilelik

Doktorunuza danışmadan TEGRETOL kullanmayı bırakmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. TEGRETOL’deki etkin madde anne sütüne geçer. Doktorunuz sizin için uygun görürse ve bebeğiniz yan etkiler açısından yakından takip edilirse ilacı kullanırken emzirmeye devam edebilirsiniz. Fakat yan etkiler gelişirse, örneğin bebeğiniz daha uykulu bir hale gelirse, emzirmeyi bırakınız ve durumu doktorunuza bildiriniz.

Araç ve makina kullanımı

TEGRETOL, özellikle tedaviye başlarken ya da doz artırıldığında, kendinizi uykulu hissetmenize, baş dönmesine ya da bulanık görmenize neden olabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken ya da dikkat gerektiren diğer aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olunuz.

TEGRETOL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bir mL TEGRETOL şurup 175 mg sorbitol içerir. Dozaj önerilerine göre alındığında, maksimum günlük doz 17.5 g sorbitol içerir. Sorbitol midede rahatsızlığa ve ishale yol açabilir. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

TEGRETOL şurup alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) yol açabilecek parahidroksibenzoatlar içerir.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

TEGRETOL diğer birçok ilaç ile etkileşebilir bu yüzden şu anda ya da yakın zamanda aldığınız ilaçları doktorunuza söylemeyi unutmayınız.

İlaç dozunda değişiklik yapılması ya da bazen ilaçlardan birinin kesilmesi gerekebilir.

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

- Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol yöntemleri), Örn., haplar, flasterler, enjeksiyonlar veya implantlar. Tegretol, kontraseptifler in vücudunuzda etki gösterme şeklini etkiler ve ani kanama ve lekelenme yaşayabilirsiniz. Ayrıca kontraseptifın daha az etkili olmasına neden olabilir ve gebelik riski olabilir. Doktorunuz size bu konu hakkında tavsiyede bulunabilir ve başka kontraseptifler kullanmayı düşünmelisiniz.

 • Hormon Replasman Tedavisi (HRT). TEGRETOL, HRT’nin daha az etkili olmasına neden olabilir.
 • Depresyon ve anksiyete için kullanılan herhangi bir ilaç.
 • Kortikosteroidler (‘steroidler’). Bu ilaçlan astım, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kas ve eklem ağrıları gibi iltihaplı hastalıklar için alıyor olabilirsiniz.
 • Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen antikoagülanlar.
 • Deri enfeksiyonları ve tüberküloz dahil enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (örn., siprofloksasillin).
 • Mantar enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antifungal ilaçlar.
 • Parasetamol, dekstropropoksifen, tramadol, metadon ya da buprenorfın içeren ağrı kesiciler.
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
 • Yüksek tansiyon ve kalp sorunları için kullanılan ilaçlar.
 • Antihistaminler (saman nezlesi, kaşıntı vb. gibi alerjiler için kullanılan ilaçlar).
 • Diüretikler (idrar söktürücüler).
 • Simetidin veya omeprazol (gastrik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar).
 • İsotretinoin (akne tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Metoklopramid veya aprepitant (bulantı giderici ilaçlar).
 • Asetazolamid (artmış göz basıncının [glokom] tedavisinde kullanılan bir ilaç).
 • Danazol veya gestrinon (endometriozis tedavileri).
 • Teofıllin veya aminofıllin (astım tedavisinde kullanılırlar).
 • Siklosporin, takrolimus veya sirolimus (organ nakil ameliyatlarından sonra kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcılar; fakat bazen artrit veya sedef tedavisinde de kullanılırlar).
 • Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn., paliperidon, aripiprazol).
 • Kanser ilaçları (örn., temsirolimus, siklofasfamid, lapatinib).
 • Sıtma ilacı meflokuin.
 • HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar.
 • Levotiroksin (hipotiroidizm tedavisinde kullanılır).
 • Kas gevşetici ilaçlar.
 • Tadalafıl (iktidarsızlık tedavisinde kullanılır).
 • Albendazol (bağırsak parazitlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Bupropion (sigarayı bırakmada kullanılır).
 • Sarı kantaron [Hypericum] adlı bitkisel bir ilaç.

 • - Vitamin B içeren ilaçlar veya takviyeler (nikotinamid).

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TEGRETOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu aşmayınız. Bu ilacı düzenli olarak ve kesinlikle doktorunuzun söylediği şekilde almaya dikkat ediniz.

  Bunu yapmanız, en iyi sonuçları almanıza ve yan etki riskini azaltmanıza yardımcı olacaktır. Reçete edilmemiş fazladan TEGRETOL dozları almayınız, ilacı daha sık ya da doktorunuzun söylediğinden daha uzun bir süre kullanmayınız.

  TEGRETOL’ü doktorunuza danışmadan aniden bırakmayınız. Doktorunuz bu ilacı almayı ne zaman ve nasıl bırakabileceğinizi size söyleyecektir.

  Yetişkinlerde epilepsi tedavisine, tüm tablet şekilleri ve oral süspansiyonlar (şurup) ile genellikle günde bir ya da iki kere 100 mg’dan 200 mg’a kadar dozlarda başlanmaktadır. Dozaj daha sonra, 2 ya da 3 doza bölünerek kademeli olarak günde 800 ila 1200 mg’a çıkarılır (bazı hastalarda günde 1600 mg ya da 2000 mg bile gerekli olabilir).

  Beyinden çıkan sinirlerden birinin etkilenmesi sonucunda, genellikle bir yüz yarısında şiddetli ağrılarla seyreden bir hastalık olan “Trigeminal Nevraljinin tedavisinde için günde 200 ila 400 mgTık başlangıç dozu hiç ağrı kalmayana kadar yavaşça yükseltilir (genellikle günde 3-4 kere 200 mg). Maksimum dozu günlük 1200 mg’dır. Yaşlı hastalar için, daha düşük bir başlangıç dozu, yani günde iki kere 100 mg önerilmektedir.

  Çökkünlük ve taşkınlık dönemleri İle seyreden “İki uçlu duygu durum bozuklukları” adı verilen ruhsal hastalığın, taşkınlık dönemlerinde (manik epizod) ve idame tedavisinde, olağan doz günde 400 ila 600 mg’dır (dozaj aralığı: günde yaklaşık 400 ila 1600 mg arası).

  Doktorunuz size tam olarak kaç doz TEGRETOL almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  TEGRETOL her zaman (belki ilk gün haricinde) günlük doz bölünerek, yani tıbbi durumunuza bağlı olarak günde 2 ila 4 kerede alınır.

  Doktorunuzun reçete ettiği doz yukarıda listelenen dozdan farklı olabilir. Bu durumda doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

  TEGRETOL’ü yemek ile birlikte ya da yemekten sonra alabilirsiniz. Tabletleri bir bardak su ile yutunuz. Gerekirse tabletler, çizgisinden kırılarak yarıya bölünebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  TEGRETOL doktorun talimatlarına uymak suretiyle çocuklarda güvenle kullanılabilir.

  Çocuklarda tedaviye genellikle günde 100 ila 200 mg’lık dozlarla başlanır (günlük 10-20 mg/kg vücut ağırlığına dayalı olarak) ve günlük doz 400 ila 600 mg arasında tutulur. Ergenlik çağındakiler günde 600 ila 1000 mg arasında bir doz kullanabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  TEGRETOL doktorun talimatlarına uymak suretiyle yaşlılarda güvenle kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması ile ilgili bilgi yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz.

  Doktorunuz TEGRETOL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü TEGRETOL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer TEGRETOUün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TEGRETOL kullanırsanız

  TEGRETOLden kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Solunumda güçlük, hızlı ve düzensiz bir kalp atışı, bilinç kaybı, bayılma, baş dönmesi, mide bulantısı ve/veya kusma şikayetleri gelişirse, bu dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir. İlacı almayı kesiniz ve hemen doktorunuza danışınız.

  TEGRETOL’ü almayı unutursanız

  Bir dozu almayı unutursanız en kısa zamanda bu atladığınız dozu alınız. Fakat neredeyse bir sonraki dozun zamanı gelmişse, atladığınız dozu almayınız; normal doz çizelgenize geri dönmeniz yeterli olacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TEGRETOL tedavisi görürken bilinmesi gereken diğer şeyler:

  Doktorunuzun düzenli muayenelerle durumunuzun gidişatını kontrol etmesi çok önemlidir. Doktorunuz, özellikle de TEGRETOL almaya başladığınızda periyodik olarak kan testi İsteyebilir. Bu tamamen normal bir durum olup, endişelenmenizi gerektirmez.

  Diş ya da acil durum tedavisi de dahil olmak üzere, herhangi bir tür cerrahi müdahaleden önce yetkili doktora TEGRETOL kullandığınızı söyleyiniz.

  TEGRETOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TEGRETOL tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA07708
  Satış Fiyatı 10.65 TL [ 18 Sep 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 10.65 TL [ 11 Sep 2020 ]
  Original / JenerikJenerik İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699504570038
  Etkin Madde Karbamazepin
  ATC Kodu N03AF01
  Birim Miktar 2
  Birim Cinsi %
  Ambalaj Miktarı 100
  Sinir Sistemi > Antiepileptikler > Carbamazepin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  TEGRETOL %2 100 ml şurup Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  18 Sep 202010.65 TL
  11 Sep 202010.65 TL
  7 Sep 202010.65 TL
  28 Aug 202010.65 TL
  21 Aug 202010.65 TL
  14 Aug 202010.65 TL
  10 Aug 202010.65 TL
  7 Aug 202010.65 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları