Saba İlaçları › TADOLAK FORT 500 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

TADOLAK FORT 500 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Etodolak }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 21 June  2013

TADOLAK FORT 500 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablette 500 mg etodolak bulunur.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, Opadry II 85F205047 Mavi (kısmen hidrolize olmuş polivinil alkol, titanyum dioksit, makrogol, talk, FD&C BIue#l/Brilliant Mavi FCF Aluminum Lake, FD&C Yellow #5/Tartrazine Aluminum Lake)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. TADOLAK FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TADOLAK FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

TADOLAK FORT, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TADOLAK FORT iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steroid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

TADOLAK FORT, osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit ve akut gut artritinin belirti ve bulgularının tedavisi ile, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağn,


2.TADOLAK FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TADOLAK FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• TADOLAK FORT'un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,

• Aspirin veya TADOLAK FORT'un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (öm: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (öm: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşlann daralması ile seyreden burun içinde aleıjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),

• Ciddi bazen ölümcül kalp ve damar sorunları (öm: kalp krizi, kriz) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir TADOLAK FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,

• Fenilbutazon içeren bir ilaç alıyorsanız,

 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
 • Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.
 • TADOLAK FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz, doktomnuza söyleyiniz,

  • Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyon şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz

  Eğer,

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet    tamamlayıcı ve

idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,

• İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

• Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunlan geçmişiniz varsa,

• Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,

• Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıklan, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunlan (öm; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

• Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,

• Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza damşımz.

TADOLAK FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TADOLAK FORT'u alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir. TADOLAK

FORT'u aç veya tok kamına kullanabilirsiniz

Hamilelik

İlacı kullanmadan Önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TADOLAK FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TADOLAK FORT'u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TADOLAK FORT'un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TADOLAK FORT alırken emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Etodolak baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdırlar.

TADOLAK FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eğer daha önce TADOLAK FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

• Kan akışını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar (örnek, varfarin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'ler) ) çünkü mide kanaması riski artabilir.

• Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında TADOLAK FORT'un yan etki riski artabilir.

• TADOLAK FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kmolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),

• TADOLAK FORT'la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

• TADOLAK FORT kullanırken doktorunuza danışmadan aspirin almayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.TADOLAK FORT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu

TADOLAK FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Çocuklarda kullanımı

TADOLAK FORT 18 yaşmdan küçük çocuklarda büyük dikkatle kullanılmalıdır, bu çocuklarda güvenlilik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı

TADOLAK FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlanna karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumları

Hafıf-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve

böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer TADOLAK FORT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TADOLAK FORT kullanırsanız

Belirtiler (semptomlar); idrara çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir. TADOLAK FORT dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TADOLAK FORT'i kullanmayı unuttuysanız

Bir TADOLAK FORT dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamam neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TADOLAK FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

TADOLAK FORT tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi

bildirilmemiştir.

Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13921
Satış Fiyatı 23.17 TL [ 3 Dec 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 23.17 TL [ 29 Nov 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699511098457
Etkin Madde Etodolak
ATC Kodu M01AB08
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TADOLAK FORT 500 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
3 Dec 202123.17 TL
29 Nov 202123.17 TL
22 Nov 202123.17 TL
12 Nov 202123.17 TL
8 Nov 202123.17 TL
1 Nov 202123.17 TL
22 Oct 202123.17 TL
15 Oct 202123.17 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları