Saba İlaçları › TADOLAK FORT 400 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

TADOLAK FORT 400 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Etodolak }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 17 November  2011

TADOLAK FORT 400 mg Film Tablet

Ağızdan alınır

Etken Madde

Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içermektedir.

Yardımcı maddeler

Sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, polivinil pirolidon, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, opadry orange OY-S-8730 (hipromelloz 3cP, hipromelloz 6cP, polietilen glikol 400, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titanyum dioksit, polisorbat 80)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

2. TADOLAK FORT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. TADOLAK FORT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. TADOLAK FORT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.TADOLAK FORT nedir ve ne için kullanılır?

TADOLAK FORT, etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. TADOLAK FORT iltihapla oluşan karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steroid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

TADOLAK FORT, osteoartrit, romatoidartrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulguların tedavisi ile akut gut artriti, akut kat iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

TADOLAK, iltihaplanmaya (inflamasyon) bağlı vücuttaki belli maddeleri bloke ederek ağrı ve iltihaplanma belirtilerini tedavi eder. Bu belirtilere neden olan hastalığı tedavi etmez.


2.TADOLAK FORT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TADOLAK FORT'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• TADOLAK FORT’un herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,

• Aspirin veya TADOLAK FORT’un dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örn: ibuprofen, celecoxib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (öm: şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes zorluğu, burunda büyüme, baş dönmesi),

 • Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damar sorunları (öm: kalp krizi, kriz ) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir TADOLAK FORT alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda baypas kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçirecekseniz,
 • Fenilbutazon içeren bir ilaç alıyorsanız,
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
 • Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.
 • TADOLAK FORT'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer,

  • Kanama, ülserasyon ve perforasyon şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz

 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
 • İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı aleıjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya bağırsak sorunlan geçmişiniz varsa,
 • • Şişkinlik veya sıvı takviye, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astma veya burunda büyüme (nazal polipler), veya ağızda iltihaplanma varsa,

  • Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunlan, kalp sorunlan (öm; kalp yetmezliği) veya kan damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

 • Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı    hacmi veya düşük    kan
 • sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal    geçmişiniz varsa,

 • Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlannız varsa
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin    için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  TADOLAK FORT'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TADOLAK FORT’u alkol ile birlikte almayınız, gastrik mukoza irritasyonu artabilir. TADOLAK FORT’u besinle veya besinsiz kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TADOLAK FORT fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız TADOLAK FORT’u kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TADOLAK FORT’un anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, TADOLAK FORT alırken emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  TADOLAK FORT baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Alkol veya belli ilaçlarla beraber alındığında bu etkiler daha kötü olabilir. TADOLAK FORT’u dikkatle kullanınız. Nasıl tepki göstereceğinizi öğrenene kadar araba kullanmayınız veya diğer muhtemelen güvensiz işleri yapmayınız.

  TADOLAK FORT'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önce TADOLAK FORT veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 72.0 mg sodyum nişasta glukolat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

  • Kan akışını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar (örnek, varfarin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), fluoksetin içeren ilaçlar (heparin veya seçici serotonin reuptake inhibitörleri (SSRFler) ) çünkü mide kanaması riski artabilir.

  • Fenilbutazon veya probenesid içeren ilaçlar kullanıldığında TADOLAK FORT’un yan etki riski artabilir.

  • TADOLAK FORT ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir; Siklosporin, digoksin, lityum, metotreksat, kinolonlar (örnek, siprofloksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar),

  • TADOLAK FORT ile kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiotensin-dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

  • TADOLAK FORT kullanırken doktorunuz söylemediği sürece aspirin almayınız.

  Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.TADOLAK FORT nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

  Uygulama yolu ve metodu

  TADOLAK FORT tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  TADOLAK FORT 18 yaşından küçük çocuklarda büyük dikkatle kullanılmalıdır, bu çocuklarda güvenlik ve etkililiği doğrulanmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  TADOLAK FORT yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

  Özel kullanım durumları

  TADOLAK FORT’un özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer TADOLAK FORT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TADOLAK FORT kullanırsanız

  TADOLAK FORT’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Belirtiler (semptomlar); azalan idrar çıkarma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve taneciği gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

  TADOLAK FORT'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bir TADOLAK FORT dozu kaçırdıysanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, kaçırılan dozu atlayın.

  Sonra düzenli almaya devam edin.

  TADOLAK FORT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  TADOLAK FORT tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA09625
Satış Fiyatı 31.78 TL [ 20 May 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 31.78 TL [ 13 May 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699511091786
Etkin Madde Etodolak
ATC Kodu M01AB08
Birim Miktar 400
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Etodolak
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

TADOLAK FORT 400 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 May 202231.78 TL
13 May 202231.78 TL
6 May 202231.78 TL
25 Apr 202231.78 TL
18 Apr 202231.78 TL
8 Apr 202231.78 TL
4 Apr 202231.78 TL
28 Mar 202231.78 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları