İlaçları › SPRYCEL 50 mg 60 film kaplı tablet › KT › Yan Etkileri

SPRYCEL 50 mg 60 film kaplı tablet Yan Etkileri

Dasatinib }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 1 February  2013

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi SPRYCEL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa SPRYCEL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

-    Göğüs ağrınız, nefes alırken zorlama, öksürük ve soluklanmada problem varsa

-    Herhangi bir sakatlanma olmaksızın, beklenmeyen bir kanama veya morarma yaşıyorsanız

-    Kusmukta, dışkıda veya idrarda kana rastlarsanız veya dışkınız siyahsa

-    Ateş, şiddetli titreme gibi enfeksiyon işaretleri varsa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SPRYCEL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Çok yaygın yan etkiler (10 hastada l’den fazla kişide)
 • Bakteri, virüs ve mantarların neden olduğu enfeksiyonlar e Nefes darlığı, öksürük
 • İshal, bulantı veya kusma
 • « Deride döküntü, ateş, el ve ayaklarda şişme, baş ağrısı, yorgunluk veya güçsüzlük hissi, kanama

 • Kaslarda ağrı, karın (mide) ağrısı
 • « Kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni), düşük beyaz kan hücresi sayısı (nötropeni), kansızlık (anemi), akciğerlerin etrafında sıvı birikimi

  Yaygın yan etkiler (100 hastadan 1 ila 10 kişide)
 • Akciğer iltihabı (pnömoni), heıpes virüs enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu, ateş basması, kan veya dokularda ciddi enfeksiyon (ölümcül sonuçlar dahil)
 • Çarpıntı, konjestif kalp yetmezliği (kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık), kalpte işlev bozukluğu, yüksek kan basıncı, akciğerlere giden arterlerdeki kan basıncında aıtış
 • İştah bozuklukları, tat bozukluğu, midede (karında) şişkinlik veya gerginlik, kalın bağırsak iltihabı, kabızlık, mide yanması, ağız içinde yaralar, kilo artışı, kilo kaybı,
 • gastrit (mide mukozası iltihabı)

  Deride karıncalanma, kaşıntı, kuru cilt, akne, deri iltihabı, kulaklarda sürekli uğultu, saç dökülmesi, aşırı terleme, görme sorunları (bulanık görme ve görme bozukluğu dahil), gözde kuruluk, bölgesel kan birikmesi (hematom), ruhsal çöküntü (depresyon), uykusuzluk, sıcak basması, sersemlik hissi, kontiizyon (çürüme), iştahsızlık, uykululuk hali, genel ödem

  Eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, göğüs ağrısı, el ve ayaklarda ağrı, titreme, kaslarda ve eklemlerde sertlik, kas kasılmaları

  Kalp etrafında sıvı birikimi, akciğerlerde sıvı birikimi, kalp atım düzensizliği (aritmi), vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen bir durum (febril nötropeni), tüm kan hücrelerinde azalma, mide-bağırsaklaıda kanama, kanda ürik asit miktarının yükselmesi

  Yaygın olmayan yan etkiler (1000 hastadan 1 ila 10 kişide)

  o Kalp krizi (ölümcül sonuçlar dahil), kalbi çevreleyen fibıöz kılıfın iltihabı, düzensiz kalp ritmi, kalbin yetersiz kanla beslenmesine bağlı olarak oluşan göğüs ağrısı (anjina), düşük kan basıncı, hava yollarının solunum güçlüğüne neden olabilecek şekilde daralması, astım

 • Pankreas iltihabı, peptik ülser, yemek borusu iltihabı,vertigo (baş dönmesi), karında (midede) şişkinlik, hepatit, anal kanal derisinde yırtılma, yutma zorluğu, safra kesesi iltihabı, safra kanallarında tıkanma
 • Deride hassas, kırmızı şişlikleri içeren alerjik reaksiyon (eriteni nodosum), endişe, zihin karışıklığı, duygudurum dalgalanmaları, cinsel istekte azalma, bayılma, tremor, kızarıklık veya ağrıya nedeıı olan göz iltihabı, aniden ortaya çıkan ateş ve beyaz kan hücreleri sayısında artışın eşlik ettiği hassas, kırmızı, belirgin plaklarla karakterize edilen bir deri hastalığı (akut febril nötrofılik deımatoz), ışığa karşı hassasiyet, deri renginde bozulma, deri altındaki yağ dokusunda iltihaplanma, deride yaralar, deride kabarcıklamna, tırnak bozukluğu, el-ayak bozukluğu, böbrek yetmezliği, sık idrara çıkma, erkeklerde memelerde büyüme, düzensiz adet, genel güçsüzlük ve rahatsızlık, sıcaklığı toleıe edememe
 • Kızarıklığa, hassasiyete ve şişmeye neden olabilen damar iltihabı, tendon iltihabı
 • Hafıza kaybı
 • Anormal kan testi sonuçları ve ölmekte olan tümör hücrelerine ait atık ürünlerin neden olduğu muhtemel böbrek yetmezliği (tümör lizis sendromu), kanda düşük albiimin düzeyleri, beyin kanaması, kalbin elektrik aktivitesinde düzensizlik, kalpte genişleme, karaciğer iltihabı, idrarda protein bulunması, kreatin fosfokinazda artış (çoğunlukla kalpte, beyinde ve iskelet kaslarında bulunan bir enzim)

  Seyrek yan etkiler (10,000 hastadan 1 ila 10 kişide)

  Kalbin sağ karıncığında genişleme, kalp kası iltihabı, kalp kasının yetersiz beslenmesinden kaynaklanan koşulların toplamı (akut koroner sendrom)

  Protein gibi hayati besin maddelerinin sindirim kanalında kaybı, bağırsak tıkanıklığı

  Havale, tanı veya kısmi görme kaybına neden olabilen optik sinir iltihabı, görme bozukluğu, deride mavi-mor lekeler

  İnme, kan akımı kaybından kaynaklanan geçici nörolojik işlev bozukluğu vakası, yüz siniri felci

  Yetersiz kırmızı kan hücresi liretimi Hırıltılı solunum

  Bildirilen diğer yan etkiler (sıklığı bilinmemektedir) aşağıdakileri içermektedir: fatal(ölümcül) gastıointestinal kanama (sindirim sisteminde görülen kanama), emboli (kan dolaşımında meydana gelen ciddi veya yaşamı tehdit edici olabilen hava), akciğer iltihabı, akciğerlere giden kan damarlarında değişiklikler ve kan damarlarında pıhtılaşma.

  Doktorunuz tedaviniz sırasında bu etkilerin bazılarını kontrol edecektir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri  En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Geri Ödeme KoduA10544
  Satış Fiyatı 15423.66 TL [ 14 Sep 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 15423.66 TL [ 6 Sep 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699726094404
  Etkin Madde Dasatinib
  ATC Kodu L01EA02
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 60
  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar
  İthal ( ref. ülke : Yunanistan ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  SPRYCEL 50 mg 60 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  14 Sep 202115,423.66 TL
  6 Sep 202115,423.66 TL
  27 Aug 202115,423.66 TL
  16 Aug 202115,423.66 TL
  9 Aug 202115,423.66 TL
  30 Jul 202115,423.66 TL
  26 Jul 202115,423.66 TL
  16 Jul 202115,423.66 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları