Drogsan İlaçları › SIPROSAN 500 mg 14 film tablet › Kullanma Talimatı

SIPROSAN 500 mg 14 film tablet Kullanma Talimatı

Siprofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 4 May  2012

SİPROSAN 500 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet, 500 mg siprofloksasine eşdeğer 582 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikonat,

presipite silika, magnezyum stearat, talk, eudrogit E PO, sodyum lauril sülfat,

stearik asit, titanyum dioksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SIPROSAN nedir ve ne için kullanılır?

2. SIPROSAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SIPROSAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SIPROSAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SIPROSAN nedir ve ne için kullanılır?

 • SİPROSAN, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır.
 • SİPROSAN 'ın etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik

  grubuna aittir.

 • SİPROSAN, 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.
 • SİPROSAN, yetişkinlerde solunum yollan enfeksiyonu tedavisinde, orta kulak enfeksiyonlarında, sinüzit tedavisinde, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi ve safra yolları enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda enfeksiyon bulunması (septisemi) durumunda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında
 • Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların önlenmesinde

  ve enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda kullanılır.

 • SİPROSAN, 1-17 yaş arası çocuklarda ve ergenlerde komplike idrar yolu ve böbrek enfeksiyonlarında 2. ve 3. basamak olarak, kistik fibrozis adlı hastalığı olanlarda akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

 • 2.SIPROSAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SIPROSAN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya SİPROSAN içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız.
 • SIPROSAN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • 18 yaşından küçükseniz,
 • İlk uygulamadan sonra alerjik reaksiyon görülürse,
 • Ciddi ishal görülürse,
 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,
 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik olursa,
 • Önceden kortizon içeren ilaç kullandıysanız,
 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,
 • Depresyon veya psikoz durumu varsa,
 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,
 • Işığa duyarlılığınız varsa,
 • P. aeruginosa adlı bakterinin neden olduğu bir enfeksiyonunuz varsa,
 • Teofilin, metilksantin, kafein, duloksetin, klozapin etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,
 • Kalp ritminde bir bozukluk olan QT uzamasına neden olan ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Yaşlıysanız,
 • Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • SİPROSAN kullanırken, ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve /veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz.

  SİPROSAN karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması) koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, SİPROSAN almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) eksikliğiniz varsa SİPROSAN kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  SİPROSAN kullanılırken Mycobacterium spp. Kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  SİPROSAN’a duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Myasthenia gravis'in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  SİPROSAN gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SİPROSAN ile süt ürünleri veya mineral katkılı içeceklerin beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SİPROSAN hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  SİPROSAN anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  SİPROSAN araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum, özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  SIPROSAN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • SİPROSAN 'ı aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Metoklopramid (bulantı ilacı),
 • Omeprazol (mide ilacı),
 • Tizanidin (kas gevşetici),
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifilin,
 • Metotreksat (romatizma ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Steroid olmayan antiinflamatuvarlar (NSAİİ )(kortizon dışı iltihap gidericiler),
 • Siklosporin (bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),
 • Kan sulandırıcı ilaçlar (Vitamin K antagonistleri ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Glibenklamid (kan şekerini düşürücü bir ilaç),
 • Duloksetin (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Ropinirol (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Lidokain (lokal anestezi ilacı),
 • Klozapin (Psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), E
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafil
 • Sara (epilepsi) için kullanılan fenitoin
 • • SIPROSAN aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılması gerektiğinde diğer ilaçlardan 1-2 saat önce veya en az 4 saat sonra verilmelidir:

 • Demir,
 • Sukralfat (mide ilacı),
 • Antasidler (mide asidi giderici ilaçlar),
 • Magnezyum, kalsiyum, aluminyum içeren ilaçlar,
 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda, kandaki fosfat yüksekliğini kontrol etmek için kullanılan sevelamer, lanthanum karbonat (fosfor düşürücü ilaç),
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SIPROSAN nasıl kullanılır ?

  SİPROSAN ’ı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

  Kullanılması tavsiye edilen SIPROSAN dozu:

  Kullanım alanı

  Yetişkinler için günlük ve tek dozlar (SİPROSAN 500 mg )

  Solunum yolu enfeksiyonları:

  Günde iki kez 1 ya da 1,5 tablet

  Idrar yolları enfeksiyonları:

 • akut, komplike olmayan
 • kadınlarda sistit (menopoz öncesi)
 • komplike olan
 • Günde iki kez yarım ya da 1 tablet

  Günde bir kez 1 tablet

  Günde iki kez 1 ya da yarım tablet

  Bel soğukluğu (gonore)

 • genital bölge dışında
 • akut, komplike olmayan
 • Günde iki kez yarım tablet Günde bir kez 1 tablet

  Genital enfeksiyonlar

  -Komplike olmayan bel soğukluğu (gonore) (ekstragenital enfeksiyon alanları da dahil ) -Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı ), prostatit (prostat bezi iltihabı), epididimo-orşit (epididim ve/veya testisin iltihabı hastalığı)

  Günde bir kez 1 tablet Günde iki kez 1 ya da 1,5 tablet

  Enfeksiyona bağlı ishal

  Günde bir ya da iki kez 1 tablet

  Diğer enfeksiyonlar

  Günde iki kez 1 tablet

  Özellikle ağır ve hayati tehlikeli söz konusu olan enfeksiyonlar, örneğin;

 • Kistik fibrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5- 17 yaş arası çocuklarda)
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Kanda iltihap (septisemi)
 • Karın zarı iltihabı (peritonit)
 • Günde iki kez 1,5 tablet

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’ e maruz kalma sonrası görülen) şarbon

  Günde iki kez 1 tablet

  Neisseria meningititis’’ e bağlı ilerleme gösteren enfeksiyonların önlenmesi

  Günde bir kez 1 tablet

  SIPROSAN 'ı ne kadar süre ile kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir.

  Antibiyotiklere rağmen, bazen bazı bakteriler hayatta kalabilir ve hatta gelişebilirler. Bu duruma direnç denir ve bazı antibiyotik tedavileri bu nedenle etkisiz hale gelebilir. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı direnci arttırır. Aşağıda belirtilenlere uygun hareket edilmemesi bakterilerin dirençli hale gelmesine, antibiyotik etkinliğinin azalmasına ve bu nedenle de tedavinizin gecikmesine neden olabilir.

 • alınacak olan doz
 • tedavi programı
 • tedavi süresi
 • Uygulama yolu ve metodu

  SİPROSAN tabletlerini bir miktar su ile yutunuz. Tabletler aç karnına ya da tok karnına alınabilir.

  Hastalığa bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir. Intravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  SİPROSAN 5-17 yaş arası kistik fıbrozisi olan çocuklarda günde iki defa 20 mg / kg (en fazla 1500 mg) ya da günde üç defa 10 mg / kg (en fazla 1200 mg) dozunda kullanılmalıdır. İdrar yollan ve böbrek enfeksiyonlarında 8 saate bir damardan 6-10 mg/kg (en fazla 400 mg) veya 12 saatte bir ağızdan 10-20 mg/kg (en fazla 750 mg) kullanılmalıdır. Çocuklarda uygun doz için doktorunuza danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar mümkün olduğunca düşük dozlar almalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derece böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 1000 mg ağızdan ya da 800 mg damardan, ciddi böbrek yetmezliğinde en fazla günlük doz 500 mg ağızdan ya da 400 mg damardan olmalıdır. Diyalize giren hastalarda diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir.

  Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmaksızın kullanılabilir.

  Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer SİPROSAN ’ın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SIPROSAN kullanırsanız

  SİPROSAN 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SIPROSAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA07320
Satış Fiyatı 42.56 TL [ 9 Jul 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 42.56 TL [ 2 Jul 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699580090024
Etkin Madde Siprofloksasin
ATC Kodu J01MA02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SIPROSAN 500 mg 14 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
9 Jul 202142.56 TL
2 Jul 202142.56 TL
28 Jun 202142.56 TL
25 Jun 202142.56 TL
21 Jun 202142.56 TL
18 Jun 202142.56 TL
14 Jun 202142.56 TL
11 Jun 202142.56 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları