Sanofi İlaç İlaçları › SIFLOKS 500 mg 10 tablet › Kullanma Talimatı

SIFLOKS 500 mg 10 tablet Kullanma Talimatı

Siprofloksasin }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş | Güncelleme : 24 December  2010

SİFLOKS’un etkin maddesi olan siprofloksasin ve siprofloksasinin dahil olduğu florokinolonlar adı verilen antibiyotik grubu aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz yan etkilere neden olabilir:

o Tendinit (tendon iltihabı) ve tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yırtılması

o Periferal nöropati (sinirlerin zarar görmesi)

o Merkezi sinir sistemi etkileri (halüsinasyon (olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme), anksiyete (kaygı hali), depresyon, intihar eğilimi, insomnia (uyku bozuklukları), şiddetli baş ağrısı ve konfüzyon (ani zihin karışıklığı)

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlendiği hastalarda SİFLOKS kullanımı derhal bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.

 • SİFLOKS da dahil olmak üzere florokinolonlar, miyastenia gravisli (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen miyastenia gravis öyküsü olanlarda SİFLOKS kullanımından kaçınılmalıdır.

 • SİFLOKS’un da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi yan etkilerle ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.

 • o Komplike olmayan üriner enfeksiyon (erişkinlerde görülen üriner sistemin yapısal ve anatomik bozukluklarını eşlik etmediği, sağlıklı bireylerde görülen enfeksiyonlar)

  o Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi)

  SİFLOKS500 mg film tablet Ağız yoluyla alınır.

  Etken Madde

  Her bir film kaplı tablet, 500 mg siprofloksasine eşdeğer 582,3 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içermektedir.

 • Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, krospovidon, kolloidal sulu jelika, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit, polietilen glikol 4000

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. SIFLOKS nedir ve ne için kullanılır?

  2. SIFLOKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. SIFLOKS nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. SIFLOKS’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.SIFLOKS nedir ve ne için kullanılır?

  SİFLOKS, film kaplı tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 500 mg etkin madde (siprofloksasin) bulunmaktadır. SİFLOKS'un etkin maddesi olan siprofloksasin, kinolonlar adı verilen bir antibiyotik grubuna aittir.

 • SİFLOKS, 10 ve 14 tablet içeren kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur.

 • SİFLOKS, yetişkinlerde solunum yolları enfeksiyonu tedavisinde, uzun süreli ve tekrarlayan kulak ya da sinüzit enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlarında, adneksit (dölyatağı ekleri (adneks) olan yumurtalıklar ve tüplerin akut ya da kronik iltihabı), bel soğukluğu (gonore), prostatit dahil genital organların enfeksiyonlarında, sindirim sistemi enfeksiyonlarında, karın zarı iltihabı (peritonit) gibi karın boşluğu enfeksiyonlarında, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, Neisseria meningitidis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyonların 18 yaş üzeri önlenmesinde ve şarbon solunması yoluyla maruziyet durumunda ve kötü huylu dış kulak iltihabında kullanılır.

 • SİFLOKS akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı düşük (nötropeni) olan ve bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşin söz konusu olduğu hastaların tedavisinde diğer antibiyotiklerle birlikte (kombinasyon tedavisinde) kullanılabilir.

  Şiddetli bir enfeksiyon ya da birden fazla türde bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon olması halinde, SİFLOKS’a ek olarak ilave antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

 • SİFLOKS, kistik fibröz (Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık) bulunan çocuk ve ergenlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, böbreklere ulaşanlar (piyelonefrit) dahil, komplike idrar yolu enfeksiyonlarında siprofloksasin etkin maddesine hassasiyet gösterilmesi durumunda diğer alternatif tedaviler uygun olmadığında, şarbon inhalasyonuna (soluma yoluyla) maruziyet durumunda kullanılır. SİFLOKS, doktorun gerekli görmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen diğer spesifik şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

 • SİFLOKS dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda (idrar yolu enfeksiyonlarında) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

  Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

  SİFLOKS, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.


 • 2.SIFLOKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SIFLOKS'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Siprofloksasine, diğer kinolon grubu antibiyotiklere veya SİFLOKS içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız (bkz.“Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı” başlığı).

 • SIFLOKS'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • 18 yaşından küçükseniz,

 • İshal görülürse,

 • Önceden karaciğer ve böbrek hastalığınız varsa,

 • Eklem çevresinde ağrı, şişlik veya tendon iltihabı olursa veya antibiyotik tedavisi altında önceden bu şikayetleriniz olduysa,

 • İleri yaşta iseniz ve kortizon içeren ilaç kullanıyorsanız,

 • Sinir sistemi hastalığınız, sara hastalığınız varsa,

 • SİFLOKS ile hipoglisemi (kan şekerinin düşmesi) riski olabileceğinden, diyabetli (şeker hastası) iseniz,

 • Depresyon veya psikoz durumu varsa,

 • - SİFLOKS'u ilk alışınızda psikiyatrik reaksiyonlar gösterebilirsiniz. Depresyon ya da

  psikozdan (bir tür ruhsal bozukluk) muzdaripseniz, bulgularınız (semptomlarınız) SİFLOKS tedavisiyle daha kötü hale gelebilir. Nadir durumlarda depresyon ya da psikoz, intihar düşünceleri, intihar teşebbüsleri veya intiharı gerçekleştirmeye kadar ilerleyebilir. Bu durum gerçekleşirse hemen SİFLOKS almayı bırakın ve doktorunuzla iletişime geçin.

 • İlk uygulamadan sonra sinir sistemi reaksiyonları ortaya çıkarsa,

 • Teofilin (soluk alma problemleri için kullanılan bir ilaç), metilksantin, kafein, duloksetin (depresyon, diyabetik sinir ağlarında zedelenme veya idrar tutamama durumlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç), ropinirol (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç), klozapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç), olanzapin (psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan antipsikotik bir ilaç) etkin maddelerini içeren ilaçlardan birini kullanıyorsanız,

 • Yaşlıysanız,

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa.

 • Şiddetli, ani alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon/şok, anjiyoödem)

  İlk dozda dahi, şiddetli alerjik reaksiyon gelişmesine ilişkin küçük bir olasılık söz konusudur, bu durumu takip eden belirtiler şunlardır: göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, mide bulantısı veya bayılma ya da ayağa kalkınca baş dönmesi. Bunun olması halinde, SİFLOKS kullanmayı bırakmalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Enflamasyon ve tendon yırtılması tedavinin ilk 48 saati ile tedavi bırakılmasından aylar sonrasına kadar sürede gerçekleşebilir. Bu tendinopati riski, yaşlı hastalarda veya eş zamanlı olarak kortikosteroidlerle tedavi edilen hastalarda artabilir. Ağrı veya enflamasyonun (iltihabın) ilk belirtisinde ilacı almayı bırakınız ve ağrılı bölgeyi dinlendiriniz. Herhangi gereksiz egzersiz tendon yırtılması riskini arttırabilir.

  Görüşünüzde bozulma meydana gelirse veya gözleriniz herhangi bir şekilde etkilenirse, derhal göz doktoruna başvurunuz.

  SİFLOKS kullanırken cildiniz güneş ışığına veya ultraviyole (UV) ışınlara daha duyarlı hale gelir. Kuvvetli güneş ışığına veya solaryum gibi yapay UV ışığa maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

  İshal SİFLOKS kullanımını bıraktıktan haftalar sonra da gelişebilir. Ciddi veya ısrarcı olursa ya da kan veya mukus içerirse, hayatı tehdit edici olabileceğinden dolayı derhal SİFLOKS tedavisini kesmelisiniz. Bağırsak hareketlerini durduran ya da azaltan ilaç kullanmamalı ve derhal doktorunuzla görüşmelisiniz.

  Kalp hastalığınız varsa, SİFLOKS kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar: QT intervalinde uzama ile doğmuş olma veya ilgili aile öyküsünün bulunması (kalbin elektriksel kaydı olan EKG’de saptanan bir durum), kanda tuz dengesizliği (özellikle kandaki potasyum veya magnezyum düzeyinin düşük olması), kalp ritminin çok yavaş olması („bradikardi’ olarak adlandırılır), zayıf kalp (kalp yetmezliği), kalp krizi öyküsü (miyokard enfarktüsü), kadın veya yaşlı olma ya da anormal EKG değişikliklerine yol açan diğer ilaçları kullanıyor iseniz.

  SİFLOKS'un metotreksat (bazı kanser türleri, romatoid artirit denilen eklem iltihabı, sedef hastalığı denilen psöriyazis) tedavisinde kullanılan bir ilaç ile eş zamanlı kullanımı önerilmez.

  Bazı genital yol (üreme sistemi) enfeksiyonlarının tedavisi için doktorunuz siprofloksasine ek olarak ilave bir antibiyotik daha reçete edebilir. Tedavinin 3. gününde henüz bir iyileşme olmaması halinde, lütfen doktorunuza danışın.

  Kan ya da idrar analizi yaptırırken, SİFLOKS kullandığınızı söyleyiniz.

  SİFLOKS kullanırken ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya güçsüzlük gibi nöropati belirtileri ile karşılaşırsanız SİFLOKS kullanmayı bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

  SİFLOKS karaciğer hasarına neden olabilir. Eğer, iştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı ya da midede hassasiyet gibi herhangi bir belirti fark ederseniz, SİFLOKS almayı durdurarak derhal doktorunuza başvurunuz.

  Eğer sizin ya da ailenizden birinin glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) denilen kalıtımsal bir durumu varsa SİFLOKS kullanımı ile anemi riskiyle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğiniz olup olmadığını doktorunuza bildiriniz.

  SİFLOKS kullanırken yapılan Mycobacterium tuberculosis kültür testinde yanlış negatif sonuçlar görülebilir.

  SİFLOKS'a duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Miyastenia gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  SİFLOKS gibi florokinolonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi miyastenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  SİFLOKS beyaz kan hücreleri sayısında azalmaya neden olabilir ve enfeksiyonlara direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzda bozulma, ya da ateş ve lokal enfeksiyon belirtileri (boğaz, solunum borusu, ağız veya üriner problemler) gibi enfeksiyon belirtileriniz olursa derhal doktorunuza danışınız. Doktorunuz tarafından muhtemel beyaz küre sayısında azalma olup olmadığı test edilecektir. Doktorunuzu kullandığınız ilaç bakımından uyarmanız önemlidir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SIFLOKS'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CİFLOSİN ile süt ürünleri (süt, yoğurt veya peynir gibi) veya mineral katkılı içeceklerin (örn. kalsiyum takviyeli portakal suyu) beraber kullanılması, ilacın emilimini azaltabilir. Bu tür gıdalarla birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte CİFLOSİN kullanımından kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme sırasında SİFLOKS kullanmayınız, çünkü siprofloksasin anne sütüne geçer ve bebeğinize zararlı olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  SİFLOKS araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Bu durum özellikle alkolle birlikte alındığında görülür.

  SIFLOKS'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  SİFLOKS' u aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar (ör. Kinidin, hidrokinidin, disopramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), trisiklik antidepresanlar (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), bazı antimikrobiyaller (makrolid denilen bir sınıfa ait) ve bazı psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

 • Probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Metoklopramid (bulantı ilacı),

 • Omeprazol (mide ilacı),

 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Tizanidin (merkezi sinir sistemini, özellikle beyin ve omurilik fonksiyonunu etkileyen bir hastalık olan multiple skleroz hastalarında şiddetli kas kasılmaları için bir ilaç),

 • Metotreksat (romatizma, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Siklosporin (deri hastalıkları, romatoid artrit ve organ naklinde bağışıklık sistemini düzenleyici bir ilaç),

 • Vitamin K antagonistleri (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) veya diğer ağızdan alınan kan sulandırıcılar,

 • Ropinirol (parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),

 • Klozapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç),

 • Fenitoin (sara (epilepsi) için kullanılan),

 • Olanzapin (psikiyatri hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç).

 • Zolpidem (uyku bozukluları için kullanılan bir ilaç).

 • SİFLOKS aşağıdaki ilaçların kanınızdaki seviyesini arttırabilir:

 • Pentoksifilin (dolaşım problemleri için),

 • Kafein,

 • Duloksetin (depresyon, diabetik sinir hasarı ve idrar tutamama için),

 • Lidokain (kalp rahatsızlıkları veya anestezi için),

 • Sildenafil (erkeklerde sertleşme sorunu olarak adlandırılan erektil disfonksiyon için)

 • Agomelatin (depresyon tedavisi için kullanılan bir ilaç)..

 • Bazı ilaçlar SİFLOKS'un etkisini azaltabilir:

 • Antasitler (sindirim güçlüğü tedavisi için kullanılır),

 • Mineral destek ilaçları,

 • Sükralfat (mide yanması, sindirim güçlüğü, mide veya bağırsaktaki ülser tedavisinde kullanılır),

 • Polimerik fosfat bağlayıcı (sevelamer, lanthanum karbonat) (böbrek rahatsızlığı bulunan hastalarda fosfat düzeyini azaltmak için kullanılır),

 • Magnezyum, kalsiyum, alüminyum veya demir içeren ilaçlar veya destek maddeleri.

 • Bu preperatların kullanımı gerekli ise SİFLOKS bu ilaçlardan 2 saat önce veya en erken 4 saat sonra alınmalıdır.


  3.SIFLOKS nasıl kullanılır ?

  SİFLOKS'u ne kadar süre ile ve ne sıklıkla kullanacağınızı doktorunuz söyleyecektir. Bu süre enfeksiyonunuzun tipine ve ne kadar şiddetli olduğuna bağlıdır.

  Böbrek hastalığınız varsa doktorunuza belirtiniz çünkü ilaç dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

  Tedavi genellikle 5 ile 21 gün sürer, ama bazen şiddetli enfeksiyonlarda daha uzun sürebilir. Bu ilacı her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz kaç tablet almanız gerektiğini, nasıl kullanmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağız yoluyla uygulanır.

 • Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile birlikte alınız. Tadı kötü olduğu için tabletleri çiğnemeyiniz.

 • Tabletlerinizi her gün aynı saatlerde almaya çalışınız.

 • Tabletleri aç karnına ya da tok karnına alabilirsiniz. Yemeklerle kalsiyum almanız ilacın emilimini önemli derecede etkilemeyecektir. Ancak, tabletler süt veya yoğurt gibi süt ürünleri ya da mineral takviyeli içeceklerle (ör. kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır.

 • Bu ilacı kullanırken yeterli miktarda sıvı içmeyi aklınızda tutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz, çünkü tedavi dozunuzun buna göre ayarlanması gerekecektir. Böbrek bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz tarafından önerildiği şekilde kullanılmalıdır. Karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Eğer SİFLOK'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SIFLOKS kullanırsanız

  SİFLOKS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, acilen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilacın kutusunu yanınıza alınız.

  SIFLOKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Mümkün olan en kısa süre içinde normal dozu alın ve daha sonra reçete edildiği şekilde devam edin. Ancak, neredeyse bir sonraki dozu alacağınız zaman geldiyse, atladığınız dozu almayın ve normalde olduğu gibi devam edin. Tedavi kürünüzü mutlaka tamamlayın.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  SIFLOKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi birkaç gün içinde iyi hissetmeye başlasanız dahi, tedavi kürünü tamamlamanız önemlidir. Bu ilacı olması gerekenden kısa sürede bırakırsanız, enfeksiyon tamamen tedavi edilmeyebilir ve enfeksiyonla ilgili belirtiler tekrar ortaya çıkabilir ya da kötüleşebilir. Ayrıca antibiyotiğe karşı direnç gelişebilir.

  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Geri Ödeme KoduA07245
Satış Fiyatı 13.43 TL [ 15 Jun 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 13.43 TL [ 12 Jun 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699502090507
Etkin Madde Siprofloksasin
ATC Kodu J01MA02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 10
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN > Siprofloksasin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SIFLOKS 500 mg 10 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Jun 202013.43 TL
12 Jun 202013.43 TL
8 Jun 202013.43 TL
1 Jun 202013.43 TL
29 May 202013.43 TL
22 May 202013.43 TL
18 May 202013.43 TL
15 May 202013.43 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları