İlaçları › SALOFALK 500 mg 100 ent. tablet › Kullanma Talimatı

SALOFALK 500 mg 100 ent. tablet Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 17 November  2011

SALOFALK 500 mg enterik tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir enterik tablet, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir.

Yardımcı madde(ler):Sodyum karbonat susuz, Glisin, kroskarmelloz sodyum, PVP (Povidone (K25)), Mikrokristalin selüloz, Silikon dioksit (silika, kolloidal susuz), Kalsiyum stearat, HPMC (Hipromelloz), Eudragit L 100 (Metakrilik asit metil metakrilat kopolimer (1: 1)), Makrogol 6000, Talk, Eudragit E (Bazik bütillenmiş metakrilat kopolimer), Titanyum dioksit (E171), Sarı demir oksit (E172)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

2. SALOFALK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SALOFALK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SALOFALK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

SALOFALK’ın etkin maddesi mesalazin olup, her bir enterik tablet 500 mg etkin madde içermektedir.

SALOFALK , açık-sarı - toprak renginde, mat düzgün yüzeyli, yuvarlak, çentiksiz enterik tablettir.

SALOFALK , “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” diye adlandırılan ve “intestinal anti- inflamatuvar” grubuna dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı önler.

SALOFALK , karton kutu içinde 100 adet enterik tabletlik blister ambalajlarda bulunur.

SALOFALK aşağıdaki durumlarda kullanılır,

 • Doktorlar tarafından ülseratif kolit olarak bilinen kalın bağırsağın iltihaplanması ile oluşan hastalığın akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde ve sonraki atakların (rekürrens) önlenmesinde,
 • Crohn hastalığı olarak bilinen kronik (belirtilerin uzun sürmesi) bağırsak iltihabının akut (ani başlangıçlı) ataklarının tedavisinde kullanılır.

 • 2.SALOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Salisilik aside, Aspirin gibi salisilatlara ya da ürün içeriğindeki diğer bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

  • Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,

  • Mide veya duedonal ülseriniz (ince bağırsağın mideyle birleştiği yer olan duodenumda meydana gelen yara) varsa,

 • Kanama eğiliminiz veya kan pıhtılaşması sorununuz olduğunu düşünüyorsanız.
 • SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  ■    Özellikle astım olmak üzere akciğer ile ilgili sorununuz varsa,

  ■    Mesalazin ile ilgili bir madde olan sülfasalazine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

  ■    Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa,

  ■    Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa.

  Tedavi sırasında hekiminiz sizi yakın tıbbi gözetim altında tutacaktır ve düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yaptıracaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SALOFALK yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğiniz esnasında SALOFALK’ı sadece doktorunuz söylediyse kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SALOFALK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SALOFALK, her tablette 49 mg (2.1 mmol) sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bu ilacın etkinliğinde değişikliğe neden olabildiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:

 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar

  (Tromboza karşı kullanılan ilaçlar ya da kan inceltici ilaçlar)

 • Glukokortikoidler

  (Prednisolon gibi steroid benzeri iltihap önleyici belli ilaçlar)

 • Sülfonilüreler

  (Glibenklamid gibi kan şekerinin kontrolünde kullanılan etkin maddeler)

 • Metotreksat

  (Löseminin ya da bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ajan)

 • Probenesid/Sülfinpirazon

  (Gut tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Spironolakton/furosemid

  (Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Rifampisin

  (Tüberküloza karşı kullanılan etkin madde)

 • - Azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin içeren ilaçlar (Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

  SALOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SALOFALK nasıl kullanılır ?

  SALOFALK’ı her zaman doktorunuzun size önerdiği şekilde alımz. Eğer emin değilseniz, doktorunuz veya eczacınızla birlikte kontrol ediniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  Doktorunuz başka türlü tavsiye etmediyse, SALOFALK’ın etkin maddesi mesalazin ile

  SALOFALK ’ın normal günlük dozu aşağıdaki gibidir:

  Chron hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez üç tablet (günde 1,5 - 4,5 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır.

  Ülseratif kolit hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez iki tablet (günde 1,5 - 3,0 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır. Ülseratif kolitin tekrarının önlenmesi/uzun süreli tedavisi için günde 3 kez bir tablet (günde 1,5 g mesalazin’e eşdeğer) alınmalıdır.

  6 yaş üzerindeki çocuklar ve ergenler:

  Çocuğunuz için doğru SALOFALK dozunu doktorunuza sorunuz. Bu doz çocuğunuzun vücut ağırlığına ve hastalığının şiddetine bağlıdır.

  Genel olarak vücut ağırlığı 40 kg’a kadar olan çocuklara yetişkin dozunun yarısı, 40 kg üzerindeki çocuklara ise yetişkin dozu verilmesi önerilmektedir.

  SALOFALK dozaj büyüklüğünden dolayı, önerilen doz göz önünde bulundurulacak olursa, çocuklarda mümkün olabildiğince düşük dozajdaki diğer form olan Salofalk 250 mg enterik tablet kullanılmalıdır.

  Diğer formu olan Salofalk 250 mg enterik tablet için çocuklarda aşağıdaki günlük dozlar uygulanmalıdır:

  Chron hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez üç tablet (günde 0,75 - 2,25 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır.

  Ülseratif kolit hastalığında akut atakların tedavisi için günde 3 kez bir tablet ile günde 3 kez iki tablet (günde 0,75 - 1,5 g mesalazin’e eşdeğer) arasında alınmalıdır. Ülseratif kolitin tekrarının önlenmesi/uzun süreli tedavisi için günde 3 kez bir tablet (günde 0,75 g mesalazin’e eşdeğer) alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  SALOFALK sadece ağız yoluyla kullanım içindir.

  SALOFALK’ı sabah, öğle ve akşam yemeklerden 1 saat önce, bol sıvı ile çiğnemeden bütün olarak alınız.

  Tedavi süresi:

  Tedavinizin uzunluğu hastalığın doğası, şiddeti ve durumuna bağlıdır. Doktorunuz, sizin tedavinizin ne kadar süreceğine karar verecektir.

  Hem iltihabın akut (ani başlangıçlı) atakları esnasında, hem de uzun süreli tedavide (hastalığın

  tekrarının önlenmesinde) SALOFALK ’ı düzenli ve sürekli kullanmanız önemlidir, çünkü başarılı bir iyileşme sadece bu şekilde sağlanabilir.

  İleoçekal bölgede (bazı bağırsak bölgelerinde daralma), ileoçekal valfin çıkarıldığı bir bağırsak rezeksiyonu (bağırsağın bir bölümünün veya tamamının çıkartılması) / bağırsak cerrahisi geçirmiş olan hastalarda seyrek olarak, SALOFALK’ın aşırı hızlı bağırsak geçişinden dolayı dışkıda çözünmeden atıldığı gözlenmiştir. Eğer böyle bir durumu fark ederseniz, lütfen doktorunuzu bilgilendirin.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaş altı hasta grubu hakkında SALOFALK ile çok az deneyim bulunduğundan bu ilacı 6 yaşını doldurmamış çocuklara vermeyiniz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Önceki bölümlerde yetişkinler için verilen “doz/uygulama sıklığı” yaşlılar için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek Yetmezliği / Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer SALOFALK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  SALOFALK ’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  SALOFALK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan SALOFALK kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

  SALOFALK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını sonlandırmayınız. Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA06933
Satış Fiyatı 191.72 TL [ 15 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 191.72 TL [ 8 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543040073
Etkin Madde Mesalazin
ATC Kodu A07EC02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SALOFALK 500 mg 100 ent. tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Oct 2021191.72 TL
8 Oct 2021191.72 TL
1 Oct 2021191.72 TL
27 Sep 2021191.72 TL
22 Sep 2021191.72 TL
14 Sep 2021191.72 TL
6 Sep 2021191.72 TL
27 Aug 2021191.72 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları