Ali Raif İlaçları › SALOFALK 500 mg 30 supozituar › Kullanma Talimatı

SALOFALK 500 mg 30 supozituar Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Ali Raif İlaç San. A.Ş. | Güncelleme : 24 July  2020

SALOFALK 500 mg supozituvar Rektal yol ile alınır.

Etken Madde

Her bir supozituvar, etkin madde olarak 500 mg mesalazin içerir.

Yardımcı madde(ler):Katı yağ, sodyum dioktil sülfosüksinat, setil alkol (heksadekan-1-ol)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

2. SALOFALK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SALOFALK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SALOFALK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

SALOFALK , 500 mg mesalazin içeren beyaz-krem renkli torpido şeklinde supozituvarlardır.

SALOFALK , karton kutu içinde 30 supozituvar içeren PVC/LDPE blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

SALOFALK, “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” diye adlandırılan ve “intestinal antienflamatuvar” grubuna dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı tedavi etmek için kullanılırlar.

SALOFALK aşağıdaki durumda kullanılır:

Rektumda (dışkının atılmadan önce tutulduğu yer) sınırlı ülseratif kolitin (iltihabi kalın bağırsak (kolon) hastalığı) akut (ani başlangıçlı) vakalarının tedavisinde ve hastalığın tekrarının önlenmesinde (koruyucu tedavi) kullanılır.


2.SALOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Salisilik aside, örneğin Aspirin gibi salisilatlara ya da SALOFALK içeriğindeki diğer maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • • Mide veya duodenal ülseriniz (ince bağırsağın mideyle birleştiği yer olan duodenumda meydana gelen yara) varsa,

 • Kanama eğiliminiz veya kan pıhtılaşması sorununuz olduğunu düşünüyorsanız SALOFALK

  SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • ■    Özellikle astım olmak üzere, akciğer ile ilgili sorununuz varsa,

  ■ Mesalazin ile ilgili bir madde olan sülfasalazine karşı geçmişte aşırı duyarlılık hikayeniz olduysa,

     Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa,

     Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SALOFALK

  SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SALOFALK

  SALOFALK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SALOFALK, her supozituvarda 0.10 mg (0.05 mmol) sodyum içermektedir. Bu miktar eşik değerin (1 mmol= 23 mg sodyum) altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez.

  SALOFALK, her supozituvarda 18.0 mg setil alkol (heksadekan-1-ol) içermektedir. Bu nedenle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ilacın etkisinde değişikliğe neden olabildiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:

 • Kan pıhtılaşmasını önleyen belli maddeler

  (Tromboza karşı kullanılan ilaçlar ya da kan inceltici ilaçlar)

 • Glukokortikoidler

  (Prednisolon gibi steroid benzeri iltihap önleyici belli ilaçlar)

 • Sülfonilüreler

  (Glibenklamid gibi kan şekerinin kontrolünde kullanılan etkin maddeler)

 • Metotreksat

  (Löseminin ya da bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ajan)

 • Probenesid/Sülfinpirazon

  (Gut tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Spironolakton/furosemid

  (Kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Rifampisin

  (Tüberküloza karşı kullanılan etkin madde)

 • Azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin içeren ilaçlar

  (Bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • SALOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SALOFALK nasıl kullanılır ?

  SALOFALK’ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  Akut (ani başlangıçlı) iltihap belirtileriniz varsa; sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günde 3 kez 1 adet SALOFALK (günde 1500 mg mesalazine eşdeğer) rektum (dışkı bölgenize doğru) içine yerleştirilerek kullanılmalıdır.

  Belirtiler gelişirse, hastalığınızın tekrarı önlenmesi için doz günde 3 kez 1 adet diğer formu olan

  Salofalk 250 mg Supozituvar’a düşürülerek, rektum (dışkı bölgenize doğru) içine yerleştirilmelidir.

  6 yaş üzerindeki çocuklar ve ergenler:

  Çocuğunuz için doğru SALOFALK dozunu doktorunuza sorunuz.

  Dozaj, hastalığın şiddetine, çocuğun yaşına ve vücut ağırlığına bağlıdır.

  Genel olarak önerilen, vücut ağırlığı 40 kg’a kadar olan çocuklara yetişkin dozunun yarısı, 40 kg üzerindeki çocuklara ise yetişkin dozu verilmesidir.

  Bu nedenle 40 kg’a kadar olan çocuklarda;

  Akut tedavisi için

  Günde üç kez 1 adet 250 mg mesalazin içeren supozituvar (örneğin; diğer form olan Salofalk 250 mg Supozituvar)

  Tekrarın önlenmesi için

  Günde iki kez (sabah ve akşam) 1 adet 250 mg mesalazin içeren supozituvar

  (örneğin; diğer form olan Salofalk 250 mg Supozituvar)

  Tedavi sırasında hekiminiz sizi dikkatle takip edecek ve düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yapacaktır.

  Uygulama süresi:

  Uygulamanın süresi durumunuza bağlıdır. Uygulamanın süresine tedaviyi yürüten doktorunuz karar verecektir.

  Tedavi ile istenen sonuç ancak bu şekilde elde edilebileceğinden, SALOFALK tedavisini düzenli ve doğru bir şekilde sürdürmeniz gerekmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  SALOFALK sadece rektal yol ile anüs (dışkı bölgenize doğru) içine uygulanarak kullanılmalıdır. Ağız yoluyla alınmamalıdır ve yutulmamalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaş altı grubundaki çocuklar için SALOFALK ile çok az deneyim bulunduğundan SALOFALK’ı bu yaş grubu kullanmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Önceki bölümlerde yetişkinler için verilen doz/uygulama sıklığı yaşlılar için de geçerlidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek Yetmezliği / Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer SALOFALK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  kullandıysanız

  SALOFALK’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Emin değilseniz doktorunuza başvurunuz. Bundan sonra ne yapılacağına doktorunuz karar verebilir.

  SALOFALK ’ı bir kez yüksek dozda alırsanız bir sonraki sefer almanız gereken normal dozu alınız. Dozda azaltma yapmayınız.

  SALOFALK

  SALOFALK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan SALOFALK kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

  SALOFALK

  SALOFALK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Önceden doktorunuzla görüşmeden bu ilaçla tedaviye son vermeyiniz.

  İlacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
  Mesane Kanseri Mesane Kanseri  Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA06935
Satış Fiyatı 162.01 TL [ 24 Jul 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 162.01 TL [ 17 Jul 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543890036
Etkin Madde Mesalazin
ATC Kodu A07EC02
Birim Miktar 500
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SALOFALK 500 mg 30 supozituar Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
24 Jul 2020162.01 TL
17 Jul 2020162.01 TL
13 Jul 2020162.01 TL
6 Jul 2020162.01 TL
29 Jun 2020162.01 TL
19 Jun 2020162.01 TL
15 Jun 2020162.01 TL
12 Jun 2020162.01 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları