İlaçları › SALOFALK 1000 mg gr anu-stix 100 saşe › Kullanma Talimatı

SALOFALK 1000 mg gr anu-stix 100 saşe Kullanma Talimatı

Mesalazin }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 6 July  2012

SALOFALK 1000 mg granü-stix Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir saşe, etkin madde olarak 1000 mg mesalazin içerir.

Yardımcı madde(ler):Aspartam (E 951), karmelloz sodyum, sitrik asit, silika kolloidal anhidrus, hipromelloz, magnezyum stearat, metakrilik asit-metil metakrilat kopolimer (1:1) (Eudragit L 100), metilselüloz, mikrokristalin selüloz, poliakrilat dispersiyonu %40 (% 2 Nonoksinol 100 içeren Eudrogit NE 40 D), povidon K 25, simetikon, sorbik asit, talk, titanyum dioksit (E 171), trietil sitrat, vanilya kreması esansı (propilen glikol içeren)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

2. SALOFALK’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SALOFALK nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SALOFALK’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.SALOFALK nedir ve ne için kullanılır?

SALOFALK’ın etkin maddesi mesalazin olup, her bir saşe 1000 mg mesalazin içerir.

SALOFALK “aminosalisilik asit ve benzeri ilaçlar” grubuna dahil bir ilaçtır. Bu ilaçlar kalın bağırsaktaki iltihabı önler.

SALOFALK, saşe içinde bulunan grimsi beyaz renkli, yuvarlak veya çubuk biçiminde granüllerdir. 1 kutu içine 2 adet küçük kutu yerleştirilmekte ve bu kutularda 50’şer Poliester/Alüminyum/Polietilen folyo saşe olmak üzere toplam 100 saşe olarak piyasaya sunulmaktadır.

 • Doktorlar tarafından ülseratif kolit olarak bilinen kalın bağırsağın iltihaplanması ile oluşan hastalığın akut (ani başlangıçlı) ve tekrarım önleyici vakaların tedavisinde.

 • 2.SALOFALK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • salisilik aside, örneğin Aspririn gibi salisilatlara ya da ürün içeriğindeki diğer bir maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa,

 • şiddetli karaciğer ve/veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • • mide veya duedonal ülseriniz (ince bağırsağın mideyle birleştiği yer olan duodenumda meydana gelen yara) varsa,

  SALOFALK'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  ■    özellikle astım olmak üzere, akciğer ile ilgili sorununuz varsa,

  ■ mesalazin ile ilgili bir madde olan sulfasalazine karşı aşırı duyarlılığınız varsa veya geçmişte aşırı duyarlılık gösterdiyseniz,

  ■    karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa,

  ■    böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk bulunuyorsa.

  Tedavi sırasında hekiminiz sizi yakın tıbbi gözetim altında tutacak ve düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yaptıracaktır.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  SALOFALK'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecekler emilimi 1-2 saat geciktirmekle birlikte, emilim miktarını ve oranını etkilemez.
  SALOFALK’ı aç veya tok almanızın önemi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ■    Hamileliğiniz esnasında SALOFALK ’ı sadece doktorunuz önerdiyse kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Etkin madde (mesalazin) ve metabolitleri anne sütüne geçebildiğinden, SALOFALK emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  SALOFALK'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  SALOFALK her saşede 2.0 mg aspartam (1.12 mg fenilalanine eşdeğer tatlandırıcı ajan) içerir.
  Bu nedenle fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  SALOFALK her saşede 0.008 mg sodyum ihtiva eder. Bu miktar eşik değerin (1 mmol= 23 mg sodyum) altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez. Günlük tedavi dozlarında alınmak kaydıyla güvenlidir.

  Ayrıca SALOFALK propilen glikol içermektedir. Dozu nedeniyle eşik değerin (yetişkinler için 400 mg propilen glikol/kg) altında olduğundan hiçbir olumsuz etki beklenmez. Günlük tedavi dozlarında alınmak kaydıyla güvenlidir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ilacın etkisinde değişikliğe neden olabildiğinden (karşılıklı etkileşim), aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız hekiminizi bilgilendiriniz:

 • Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar
 • (tromboza karşı kullanılan ilaçlar ya da kan inceltici ilaçlar)

 • Glukokortikoidler
 • (Prednisolon gibi steroid benzeri iltihap önleyici belli ilaçlar)

 • Sülfonilüreler
 • (Glibenklamid gibi kan şekerinin kontrolünde kullanılan etkin maddeler)

 • Metotreksat
 • (löseminin ya da bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ajan)

 • Probenesid/Sülfinpirazon
 • (gut tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Spironolakton/furosemid
 • (kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

 • Rifampisin
 • (tüberküloza karşı kullanılan etkin madde)

 • Azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin içeren ilaçlar
 • (bağışıklık sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar)

  SALOFALK ile sürdürülecek bir tedavi yine de sizin için uygun olabilir. Bu gibi durumlarda doktorunuz sizin için en doğru tedaviye karar verecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.SALOFALK nasıl kullanılır ?

  SALOFALK’ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yaş

  Tekli doz

  Günlük toplam doz

  Akut ülseratif kolit ataklarının tedavisi için

  Erişkinler ve yaşlılarda

  3 saşeye kadar SALOFALK

  1 x 3 ya da 3 x 1 saşe

  Ülseratif kolitin nüksetmesinin önlenmesi için

  Erişkinler ve yaşlılarda

  1 saşe diğer form olan

  Salofalk 500 mg Granü-Stix

  3 x 1 saşe

  Akut ülseratif kolit ataklarının tedavisi için

  6 yaşından büyük çocuklarda

  Tek dozda ya da 3 ayrı dozda 30 - 50 mg mesalazin/kg/gün

  Ülseratif kolitin nüksetmesinin önlenmesi için

  6 yaşından büyük çocuklarda

  2 ayrı dozda 15 - 30 mg mesalazin/kg/gün

  Erişkinlerde:

  Doktorunuz başka türlü tavsiye etmediyse;

  - Akut ülseratif kolit ataklarının tedavisinde:

  Normal doz: Hastalığınızın türü ve şiddetine bağlı olarak, tercihen sabahları, günde bir kez 3

  saşe veya günde 3 kez 1 saşe SALOFALK (günde 3 g mesalazine eşdeğer) kullanılmalıdır.

  Günde 500 mg mesalazin tavsiye edilmişse mümkün mertebe diğer form olan Salofalk 500 mg Granü-Stix kullanılmalıdır.

  - Ülseratif kolitin nüksetmesinin önlenmesinde:

  Günde 3 kez 1 saşe diğer form olan Salofalk 500 mg Granü-Stix (günde 1.5 g mesalazine eşdeğer) kullanılmalıdır.

  6 yaş üzerindeki çocuklar ve ergenler:

  Çocuğunuz için doğru SALOFALK dozunu doktorunuza sorunuz.

  Hastalığın şiddetine bağlı olarak akut ataklarda 30-50 mg mesalazin /kg (vücut ağırlığı)/gün dozu, tercihen sabahları, günde bir kez veya üçe bölünerek verilmelidir.

  Remisyonun idame tedavisinde (hastalık tekrarladığında) 15-30 mg mesalazin /kg (vücut ağırlığı)/gün dozu ikiye bölünerek verilmelidir.

  Genel olarak vücut ağırlığı 40 kg’a kadar olan çocuklara yetişkin dozunun yarısı, 40 kg üzerindeki çocuklara ise yetişkin dozu verilebilir.

  Tedavi sırasında hekiminiz sizi dikkatle takip edecek ve düzenli olarak kan ve idrar tahlilleri yapacaktır.

  Uygulama süresi:

  Uygulamanın süresi durumunuza bağlıdır. Her hastada uygulamanın süresine tedaviyi yürüten doktor karar verir.

  Tedavi ile istenen sonuç ancak bu şekilde elde edilebileceğinden, SALOFALK tedavisini enflamasyonun (iltihabın) akut (ani başlangıçlı) evresinde ve uzun süreli tedavi sırasında düzenli ve doğru bir şekilde kullanmanız gerekmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  SALOFALK sadece ağızdan kullanım içindir.

  SALOFALK çiğnenmemelidir. Granüller dil üzerine konmalı ve çiğnenmeden bol sıvı ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek Yetmezliği / Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer SALOFALK’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla SALOFALK kullanırsanız

  kullandıysanız

  SALOFALK’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Emin değilseniz doktorunuza başvurunuz. Bundan sonra ne yapılacağına doktorunuz karar verebilir.

  SALOFALK’ı bir kez yüksek dozda alırsanız bir sonraki sefer almanız gereken normal dozu alınız. Dozda azaltmaya gitmeyiniz.

  SALOFALK'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir doz almayı unuttuysanız, bir sonraki sefer fazladan SALOFALK kullanmayınız, reçete edilen dozla devam ediniz.

  SALOFALK

  SALOFALK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Önceden doktorunuzla görüşmeden bu ilaçla tedaviye son vermeyiniz.

  İlacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Pankreas Kanseri Pankreas Kanseri  Pankreas karnın alt kısmında yatay şekilde bulunan bir organdır. Sindirime yardımcı olan enzimleri ve kan şekerini yönetmeye yardımcı olan hormonları vücuda dağıtmakla görevlidir.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Geri Ödeme KoduA11810
Satış Fiyatı 320.26 TL [ 15 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 320.26 TL [ 8 Oct 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699543240039
Etkin Madde Mesalazin
ATC Kodu A07EC02
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Barsak Antienflamatuarları > Mesalazin
İthal ( ref. ülke : Almanya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

SALOFALK 1000 mg gr anu-stix 100 saşe Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
15 Oct 2021320.26 TL
8 Oct 2021320.26 TL
1 Oct 2021320.26 TL
27 Sep 2021320.26 TL
22 Sep 2021320.26 TL
14 Sep 2021320.26 TL
6 Sep 2021320.26 TL
27 Aug 2021320.26 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları