İlaçları › REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) › KT › Kullanmadan Önce

REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) Kullanmadan Önce

Donepezil + Memantin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 22 October  2019

2.REMEMBA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REMEMBA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da REMEMBA içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

 • • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

 • REMEMBA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

 • • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm (istemsiz kas kasılması) veya ani kasılmalar varsa,

 • • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,

 • • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,

 • • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,

 • • Epileptik (sara) nöbet hikayeniz varsa,

 • • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) hikayeniz var ise,

 • • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

 • • Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karakterize bir hastalık (nöroleptik malign sendrom-NMS) teşhisi konmuşsa,

 • • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş olduysa), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem bozukluğunuz (örn, renal tübüler asidoz -idrarın asitleştirilememesi-; böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) mevcutsa (bu durumlarda idrar pH’sı yükselebilir).

 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve REMEMBA’nın klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

 • • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

 • • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA (N-metil-D-aspartat)-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa REMEMBA’yı kullanmayınız ve REMEMBA almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. REMEMBA, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REMEMBA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REMEMBA aç ya da tok karnına kullanılabilir.

  REMEMBA’nın alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı-(böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç gebelik döneminde kesinlikle gerekli olmadıkça, gebe olma ihtimali durumunda veya gebelik planlanıyorsa kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların REMEMBA kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  Ayrıca REMEMBA halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

  REMEMBA, hafif veya orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  REMEMBA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sukraloz için uyarı

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sorbitol için uyarı

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde REMEMBA’nın etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

 • • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)

 • • Ağrı kesiciler veya artirit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum)

 • • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)^ Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin)

 • • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol)

 • • Antidepresanlar (örn, fluoksetin)

 • • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn. fenitoin, karbamazepin)

 • • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, beta-blokörler [propanolol ve atenolol])

 • • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)

 • • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)

 • • Oral antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) (örn, varfarin)

 • • Genel anestezikler (örn. ketamin)

 • • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)

 • • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

 • • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

 • • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

 • • Dekstrometorfan (Öksürük tedavisinde kullanılan ilaç)

 • Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize REMEMBA kullandığınızı bildiriniz. Çünkü REMEMBA gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

  REMEMBA böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar REMEMBA kullanmamalıdır.

  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon  Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
  Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
  Satış Fiyatı 134.94 TL [ 15 Oct 2021 ]
  Önceki Satış Fiyatı 134.94 TL [ 8 Oct 2021 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8680698070442
  Etkin Madde Donepezil + Memantin
  ATC Kodu N06DA52
  Birim Miktar 10+10
  Birim Cinsi MG/MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  15 Oct 2021134.94 TL
  8 Oct 2021134.94 TL
  1 Oct 2021134.94 TL
  27 Sep 2021134.94 TL
  22 Sep 2021134.94 TL
  14 Sep 2021134.94 TL
  6 Sep 2021134.94 TL
  27 Aug 2021134.94 TL
  2021 / 2008 İlaç Fiyatları