İlaçları › REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) › Kullanma Talimatı

REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) Kullanma Talimatı

Donepezil + Memantin }

Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ] | Güncelleme : 22 October  2019

REMEMBA 10 mg/10 mg dağılabilir tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bir dağılabilir tablette 10 mg donepezil hidroklorür ve 10 mg memantin hidroklorür bulunur.

 • Yardımcı maddeler

  sorbitol, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum, sukraloz, krospovidon, nane aroması ve magnezyum stearat içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. REMEMBA nedir ve ne için kullanılır?

  2. REMEMBA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. REMEMBA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. REMEMBA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.REMEMBA nedir ve ne için kullanılır?

 • • REMEMBA 10mg donepezil hidroklorür ve 10mg memantin hidroklorür içeren beyaz renkli, yuvarlak, bir tarafında “1010” baskısı olan bikonveks dağılabilir tabletlerdir.

 • • REMEMBA, 28 film kaplı tablet içeren opak PVC/PE/PVdC-Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

 • • REMEMBA piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil ve NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahil olan memantinin kombinasyonudur.

 • • Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür. REMEMBA hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

 • • REMEMBA’yı yalnızca yetişkin hastalar kullanabilir.


 • 2.REMEMBA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  REMEMBA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer,

 • • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da REMEMBA içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

 • • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

 • REMEMBA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,

 • • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm (istemsiz kas kasılması) veya ani kasılmalar varsa,

 • • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,

 • • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,

 • • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,

 • • Epileptik (sara) nöbet hikayeniz varsa,

 • • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon (yüksek kan basıncı) hikayeniz var ise,

 • • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,

 • • Daha önce size yüksek ateş, bilinç düzeyinde değişme ve kas sertliği ile karakterize bir hastalık (nöroleptik malign sendrom-NMS) teşhisi konmuşsa,

 • • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş olduysa), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem bozukluğunuz (örn, renal tübüler asidoz -idrarın asitleştirilememesi-; böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) mevcutsa (bu durumlarda idrar pH’sı yükselebilir).

 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve REMEMBA’nın klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

 • • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

 • • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (narkoz için kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanılır) ve diğer NMDA (N-metil-D-aspartat)-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

 • Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa REMEMBA’yı kullanmayınız ve REMEMBA almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. REMEMBA, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  REMEMBA'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  REMEMBA aç ya da tok karnına kullanılabilir.

  REMEMBA’nın alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı-(böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli idrar yolu enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda yapılmış yeterli çalışma mevcut değildir. Bu ilacı kullanmanız gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir. Bu ilaç gebelik döneminde kesinlikle gerekli olmadıkça, gebe olma ihtimali durumunda veya gebelik planlanıyorsa kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların REMEMBA kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  Ayrıca REMEMBA halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

  REMEMBA, hafif veya orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  REMEMBA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sukraloz için uyarı

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Sorbitol için uyarı

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde REMEMBA’nın etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

 • • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)

 • • Ağrı kesiciler veya artirit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum)

 • • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)^ Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin)

 • • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol)

 • • Antidepresanlar (örn, fluoksetin)

 • • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn. fenitoin, karbamazepin)

 • • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, beta-blokörler [propanolol ve atenolol])

 • • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)

 • • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)

 • • Oral antikoagülanlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) (örn, varfarin)

 • • Genel anestezikler (örn. ketamin)

 • • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)

 • • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

 • • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

 • • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)

 • • Dekstrometorfan (Öksürük tedavisinde kullanılan ilaç)

 • Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize REMEMBA kullandığınızı bildiriniz. Çünkü REMEMBA gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

  REMEMBA böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar REMEMBA kullanmamalıdır.


  3.REMEMBA nasıl kullanılır ?

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Tedaviye 5/5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır.

  Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve REMEMBA kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5/5 mg/gün’lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. Doktorunuz ilacınızın dozunu tedaviye verdiğiniz cevaba göre 5/10 mg/gün veya 5/20 mg/gün veya 10/10 mg/gün veya 10/20 mg/gün’e (günde tek doz) artırabilir. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  Donepezil hidroklorürün önerilen en yüksek günlük dozu 10 mg, memantin hidroklorürün ise önerilen en yüksek günlük dozu 20 mg’dır.

  Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

  REMEMBA, her gece yatmadan önce içilir.

  Tableti üç farklı şekilde uygulayabilirsiniz:

 • a) Tableti kırmadan bir bardak su yardımıyla yutunuz.

 • b) Tableti bir bardak su içerisine atınız (100-200 ml). Tablet suyun içinde hızlıca dağılacaktır. Dağılan tableti bir kaşık yardımıyla karıştırınız. Bardak içerisindeki sıvı bulanık bir görünüme sahip olacaktır. Bardağın içindeki sıvının tamamını içiniz. Ardından bardağın içerisinde kalan tortunun üzerine biraz su ekleyip onu da içiniz.

 • c) Tableti bir yemek kaşığı su içerisinde dağıtarak uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası kaşıkta kalıntı kalır ise, kaşığa tekrar su ilave ederek kalıntıyı yutabilirsiniz.

 • Dağılabilen tabletler sadece su ile alınmalı, süt ya da meyve suyuyla karıştırılmamalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  REMEMBA yaşlı hastalarda yukarıda belirtilen dozlarda kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Doktor tarafından hastanın tedaviye verdiği cevaba göre doz artırılabilir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda memantin hidroklorür günlük dozu 10 mg olmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan hastalar için memantin hidroklorür günlük dozu 10 mg olmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan dozu belirleyecektir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda REMEMBA kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Eğer REMEMBA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REMEMBA kullanırsanız

  REMEMBA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. Eğer size önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüyle temasa geçiniz.

  REMEMBA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer REMEMBA kullanmayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Eğer bir haftadan fazla uzun süreyle REMEMBA almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuzu arayınız.

  REMEMBA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Yeni Firma [ Bilgileri Güncelleniyor ]
Satış Fiyatı 134.94 TL [ 14 Sep 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 134.94 TL [ 6 Sep 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8680698070442
Etkin Madde Donepezil + Memantin
ATC Kodu N06DA52
Birim Miktar 10+10
Birim Cinsi MG/MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

REMEMBA 10 MG-10 mg DAGILABILIR tablet (28 tablet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
14 Sep 2021134.94 TL
6 Sep 2021134.94 TL
27 Aug 2021134.94 TL
16 Aug 2021134.94 TL
9 Aug 2021134.94 TL
30 Jul 2021134.94 TL
26 Jul 2021134.94 TL
16 Jul 2021134.94 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları