Pfizer İlaçları › REFACTO AF 1000 IU IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1 flakon › Kullanma Talimatı

REFACTO AF 1000 IU IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1 flakon Kullanma Talimatı

Insan Koagulasyon Faktoru VIII }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8 Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 21 February  2020

Refacto AF 1000 IU IV Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz Ve Çözücü Damar içine uygulanır.

Steril, apirojen

Etken Madde

Her flakon 1000 IU moroktokog alfa (rekombinant koagülasyon faktörü VIII) içermektedir.

Yardımcı maddeler

Sukroz, kalsiyum klorür dihidrat, L-histidin, polisorbat 80 ve sodyum klorür, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. REFACTO AF nedir ve ne için kullanılır?

2. REFACTO AF’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. REFACTO AF nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. REFACTO AF’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.REFACTO AF nedir ve ne için kullanılır?

ReFacto AF kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve pıhtılaşma faktörü VIII olarak bilinen bir protein içerir. Hemofili A (doğuştan gelen faktör VIII eksikliği) hastalarında yeterli düzeyde faktör VIII bulunmamaktadır. ReFacto AF kanama olaylarını düzeltmek ya da önlemek için, acil durumlarda, cerrahi müdahele olması gereken durumlarda Hemofıli-A hastalarında, geçici olarak eksik olan pıhtılaşma faktörünün yerine kullanılır. ReFacto AF laboratuvar ortamında rekombinant DNA teknolojisi ile üretilir, kan bağışında bulunan kişilerin kanlarından elde edilmez (plazma kaynaklı faktör VIII değildir). ReFacto AF, von Willebrand faktörü içermemektedir, bu nedenle von Willebrand hastalığında kullanılmamaktadır.

ReFacto AF enjeksiyonluk toz içeren cam flakonda kullanıma hazır şırınga içerisindeki çözücü ile birlikte sunulmaktadır. Her paket 1 flakon ReFacto AF 1000 IU Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü, 1 adet 4 mİ steril çözücü ile doldurulmuş kullanıma hazır şırınga ve 1 piston, 1 adet steril flakon adaptörü hazırlama aracı, 1 adet steril infüzyon seti, 2 adet alkollü temizleme bezleri, 1 adet flaster, 1 adet gazlı bez içerir.


2.REFACTO AF kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

REFACTO AF'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Moroktokog alfa’ya ya da ReFacto AF’de yer alan herhangi bir bileşene karşı aleıjiniz (aşırı duyarlığınız) varsa,
 • Hamster proteinlerine karşı aşırı duyarlıysanız.
 • REFACTO AF'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Alerjik reaksiyonlarınız (aşırı duyarlılık) varsa. Bazı alerjik reaksiyon belirtileri: Nefes almada güçlük, nefes darlığı, şişme, kurdeşen, kaşıntı, göğüste daralma hissi, hırıltılı solunum, tansiyonun düşmesi. Anafılaksi, yutma ve/veya nefes alma güçlüğüne, yüz ve/veya ellerde kızarma ve/veya da şişmeye neden olabilen şiddetli bir alerjik reaksiyondur. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa derhal infüzyonu durdurunuz ve acilen doktorunuza ya da acil servis birimlerine başvurunuz. Şiddetli aleıjik reaksiyon durumlarında alternatif tedavi düşünülmelidir.
 • Beklenilenin aksine kanamanız durmazsa, doktorunuza ya da acil servis birimlerine başvurunuz.
 • Kanama her zaman kullandığınız doz ile kontrol altına alınamıyorsa. Faktör VIII ürünleri kullanan hastalarda bazen faktör VlII’e karşı antikorlar (faktör VIII inhibitörleri) gelişebilir, bu da faktör VIII ürününün istenilen etkiyi gösterememesine neden olabilir. ReFacto AF tedavisi sırasında faktör VIII inhibitörlerinin durumu ile ilgili takip edilmeniz gerekmektedir.
 • İleri yaşta iseniz. Doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  REFACTO AF'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde iseniz ReFacto AF’i doktorunuzun yönlendirmeleri doğrultusunda kullanmalısınız. ReFacto AF’in üreme yeteneği ya da gebe kadınlarda bebek üzerinde etkileriyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Gebelik durumunda doktorunuz ReFacto AF tedavisini sonlandırmanızı önerebilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  REFACTO AF'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ürün sulandırılmış tozunun her flakonunda 1.23 mmol (ya da 29 mg) sodyum içerir. Sodyum kontrollü bir diyet uyguluyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bu ürünün diğer ilaçlarla etkileşimi incelenmemiştir, dolayısıyla diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı hakkında bilgi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.REFACTO AF nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Seyahate çıkmadan önce doktorunuza danışınız. Seyahatiniz sırasında tedaviniz için yeterli olacak miktarda faktör VIII ürününü yanınızda bulundurunuz.

  ReFacto AF’i her kullandığınızda ürünün kutu üzerindeki ismini ve seri numarasını kaydetmeniz önerilmektedir. Herhangi bir yan etkinin raporlanması ya da seri numarasını günlüğünüze kaydetmek için, flakonda bulunan çıkarılabilir etiketlerden birini kullanabilirsiniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  ReFacto AF her zaman bir doktor veya sağlık görevlisi tarafından hazırlanır ve size verilir.

  ReFacto AF intravenöz yoldan (damar içine) infüzyon olarak verilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ReFacto AF yeni doğanlar dahil olmak üzere her yaştan çocukta kullanılabilir. 6 yaşından küçük çocuklarda yetişkinlere göre daha yüksek dozda ilaç uygulanması gerekebilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer ReFacto AF ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla REFACTO AF kullanırsanız

  ReFacto AF’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  REFACTO AF'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu almayı unutursanız, aklınıza gelir gelmez o dozu alınız. Ancak, eğer bir sonraki ilaç alma saatiniz yaklaştıysa atladığınız dozu almayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  REFACTO AF ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Tedavi, doktor kontrolünde sonlandırılacaktır.

  Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
  Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi  Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Dış Gebelik Dış Gebelik Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA14363
Satış Fiyatı 2766.7 TL [ 21 Feb 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 2471.2 TL [ 14 Feb 2020 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuTuruncu Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699572270113
Etkin Madde Insan Koagulasyon Faktoru VIII
ATC Kodu B02BD02
Birim Miktar 1000
Birim Cinsi IU
Ambalaj Miktarı 1
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > K Vitamini ve Diğer Hemostatikler > Koagülasyon Faktörü 8
İthal ( ref. ülke : Italya ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

REFACTO AF 1000 IU IV enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1 flakon Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
21 Feb 20202,766.70 TL
14 Feb 20202,471.20 TL
7 Feb 20202,471.20 TL
31 Jan 20202,471.20 TL
24 Jan 20202,471.20 TL
17 Jan 20202,471.20 TL
10 Jan 20202,471.20 TL
7 Jan 20202,471.20 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları