İE Menarini İlaçları › PRILIGY 30 mg 3 film kaplı tablet › Kullanma Talimatı

PRILIGY 30 mg 3 film kaplı tablet Kullanma Talimatı

Dapoksetin }

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş | Güncelleme : 3 May  2013

PRILIGY30 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

 • •   

  Etken Madde

  Her bir tablet 30 mg dapoksetin hidroklorür içerir.

 • •   

  Yardımcı maddeler

  Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum, kolloidal anhidroz silika, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum dioksit (E171), triasetin, siyah demir oksit (E172), sarı demir oksit (E172)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. PRILIGY nedir ve ne için kullanılır?

  2. PRILIGY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. PRILIGY nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. PRILIGY’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.


  2.PRILIGY nedir ve ne için kullanılır?

  -  PRILIGY’nin 30 mg’lık tabletleri bir yüzünde üçgen içinde ‘’30’’ rakamı basılı, yaklaşık 6,5 mm kalınlığında, açık gri renkli, konveks ve yuvarlak tabletlerdir.

 • -  PRILIGY, 18-64 yaşları arasındaki yetişkin erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 • -  PRILIGY etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır.

 • -  PRILIGY sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.


 • 2.PRILIGY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • -  Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,

 • -  Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,

 • -  Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,

 • -  Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,

 • -  Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız:

 • o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.

  o Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.

  o Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

  o Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.

  o Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.

  o Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.

  o   Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.

  o Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

  o Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

  Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY’i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız, bu ilacı kullanmadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz (bkz. "

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  bölümü).

  o Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

  o Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

  o Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

  o Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. "Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümü).

 • -  Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.

 • Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

  PRILIGY'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda PRILIGY’i kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.

 • -  Alkol kullanıyorsanız (bkz. "

  PRILIGY'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  " bölümü);

 • -  Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;

 • -  Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;

 • -  Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz olmuşsa;

 • -  Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;

 • -  Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;

 • -  Epilepsi (sara) hastasıysanız;

 • -  Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;

 • -  Midriyazis (göz bebeğinin normale göre daha büyük olması) ve göz ağrısı gibi etkiler PRILIGY kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Yükselmiş göz içi basıncı (dar açılı glokom) riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 • -  Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız varsa.

 • Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) bu ilacı almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

  PRILIGY kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  PRILIGY’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması:

 • -  Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

 • -  Bu ilaç en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.

 • -  Bu ilacı kullanırken alkol almayınız.

 • -  Bu ilacı kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.

 • -  Bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

 • Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  PRILIGY yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de bu ilaç ile birlikte alındığında artar ve bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

  Çocuklarda kullanımı

  PRILIGY yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız.

  İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PRILIGY, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu ürün herbir tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya kullanacaksanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü PRILIGY diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da PRILIGY'nin etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek PRILIGY dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

  PRILIGY ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

 • -  Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.

 • -  Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.

 • -  Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.

 • -  Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.

 • -  Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.

 • -  Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.

 • -  Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.

 • -  Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.

 • -  Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

 • Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız PRILIGY kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, PRILIGY kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde PRILIGY kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, PRILIGY’i kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız PRILIGY almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

 • -  Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları

 • -  Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.

 • -  Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.

 • -  Nefazodon - bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 • PRILIGY ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

 • -  Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

 • -  İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar.

 • -  Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.

 • -  Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

 • -  Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).

 • -  Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları

 • -  Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.

 • -  Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.

 • -  Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç.

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


 • 3.PRILIGY nasıl kullanılır ?

  PRILIGY tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • -  Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a yükseltebilir.

 • -  Bu ilacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.

 • -  24 saatte veya bir günde bir kereden fazla PRILIGY almayınız.

 • -  18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.

 • -  İlk 4 hafta ( en az 6 doz) kullandıktan sonra tedaviye devam edip etmemenin gerekliliği konusunda doktorunuzla görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse, her 6 ayda bir doktorunuzla tekrar görüşmelisiniz.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • -  Acı tadını hissetmemek için bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız. (bakınız Bölüm 4 “bayılma ve düşük kan basıncı”)

 • -  Bu ilaç yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

 • Değişik yaş grupları

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır.

  Çocuklarda kullanımı

  18 yaşından küçüklerde kullanılması önerilmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

  Karaciğer yetmezliği:

  Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

  Eğer PRILIGY’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PRILIGY kullanırsanız

  Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla PRILIGY almanız durumunda bulantı kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

  PRILIGY’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PRILIGY'i kullanmayı unuttuysanız

  PRILIGY ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PRILIGY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi problemleriniz olabilir.

 • Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
 • Deri Kanseri Deri Kanseri Deri kanseri çok rastlanan bir hastalıktır. Üç ana türü bulunur ;genelde kemirici ülser olarak bilinen bazal hücreli karsinom, yassı hücreli karsinom ve kötü huylu tümör.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş
  Satış Fiyatı 303.18 TL [ 5 Aug 2022 ]
  Önceki Satış Fiyatı 303.18 TL [ 1 Aug 2022 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699832090536
  Etkin Madde Dapoksetin
  ATC Kodu G04BX14
  Birim Miktar 30
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 3
  Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları > DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER
  İthal ( ref. ülke : Portekiz ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  PRILIGY 30 mg 3 film kaplı tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Aug 2022303.18 TL
  1 Aug 2022303.18 TL
  25 Jul 2022303.18 TL
  18 Jul 2022303.18 TL
  11 Jul 2022303.17 TL
  24 Jun 2022241.77 TL
  17 Jun 2022241.77 TL
  10 Jun 2022241.77 TL
  2022 / 2008 İlaç Fiyatları