Nobel İlaç İlaçları › PRATIN 2 mg 30 film tablet › Kullanma Talimatı

PRATIN 2 mg 30 film tablet Kullanma Talimatı

Pitavastatin }

Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 1 August  2017

PRATİN 2 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

2 mg pitavastatine eşdeğer 2,09 mg pitavastatin kalsiyum içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), L-Hidroksi propil selüloz LH-11, magnezyum aluminometasilikat Tip İB, hidroksi propil metil selüloz 603w, magnezyum stearat, Opadry 030580007 White (Hidroksi propil metil selüloz, titanyum di oksit, trietil sitrat, kolloidal susuz silika)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PRATIN nedir ve ne için kullanılır?

2. PRATIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PRATIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PRATIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


PRATİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ


2.PRATIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PRATIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PRATIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Ciddi solunum yetmezliğiniz var ise (nefes almada ciddi problem yaşıyorsanız)
 • Daha önce böbreklerinizle sorun yaşadıysanız
 • Daha önce karaciğerinizde sorun yaşadıysanız. “Statinler” az sayıda kişide karaciğeri etkileyebilir. Genellikle doktorunuz PRATİN tedavisi öncesinde ve sırasında kan testi (karaciğer fonksiyon testi) yapacaktır.
 • Daha önce tiroit bezinizle sorun yaşadıysanız
 • Sizde veya ailenizde kas problemi hikayesi varsa
 • Daha önce diğer kolesterol düşürücü ilaçlan (statinler veya fıbratlar gibi) alırken kas problemleri yaşadıysanız
 • Aşırı miktarda alkol tüketiyorsanız
 • Ağız yoluyla ya da enjeksiyon ile fusidik asit (bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılan bir ilaç) isimli ilacı kullanıyorsanız veya son 7 gün içinde kullandıysanız doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. PRATİN ile birlikte fusidik asidin bir arada kullanımı ciddi kas problemlerine (rabdomiyoliz) neden olabilir.
 • Fusidik asit, eritromisin veya diğer makrolid grubu antibiyotikler ile birlikte PRATİN kullanmanız gerektiğinde, bu ilaçların kullanımı süresince PRATİN’e ara verilmesi önerilir.
 • PRATİN, miyopati yaptığı bilinen başka ilaçlar (ör. lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu olan fıbratlar veya niasin (vitamin B3)) ile birlikte dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.
 • Statinler ile tedavi edilen hastalarda kan şeker seviyelerinde artışlar gözlenmiş; diyabet açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda statinler ile diyabet sıklığında artış bildirilmiştir. Bu ilacı kullanırken; diyabetiniz varsa veya diyabet geliştirme olasılığınız varsa (eğer kanda şeker ve yağ seviyeleriniz yüksekse, aşırı kiloluysanız ve kan basıncınız yüksekse) doktorunuz, biyokimyasal testler ile durumunuzu takip edecektir.
 • Diğer statinlerde olduğu üzere, PRATİN uygulanması ile miyopati ve nadiren rabdomiyoliz gibi ciddi kas problemlerinin gelişme ihtimali vardır. Sürekli devam eden kas güçsüzlüğü probleminiz varsa doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz. Bu durumun tespit ve tedavi edilmesi için size ilave testler ve ilaçlar uygulanabilir.
 • Çocuklar ve ergen hastalar

  PRATİN 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ergen kız hastalar PRATİN kullanmadan önce doğum kontrolü hakkında rehberlik ve danışmanlık almalıdır.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen

  doktorunuza danışınız.

  PRATIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PRATİN aç veya tok karnına alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz PRATİN kullanmayınız. Hamile kalmayı düşünüyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız, hamile kalmadan en az 1 ay önce tedavi kesilmelidir. Eğer PRATİN kullanımı sırasında hamile kalırsanız tedavi hemen kesilmelidir.

  Çocuk doğurma çağında iseniz, PRATİN alırken güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız PRATİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  PRATİN’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmemektedir.

  Ancak PRATİN alırken eğer başınız dönerse veya uykunuz gelirse araç veya makine kullanmayınız.

  PRATIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PRATİN her dozda 121,16 mg laktoz monohidrat (bir tür şeker) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer başka bir ilaç alıyorsanız veya yakın zamanda başka ilaç kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu durumu bildirin. Kullandığınız reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçlan da belirtmelisiniz. Bazı ilaçlar birbirlerinin uygun biçimde etki göstermesini engelleyebilir.

  Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söylemelisiniz:

 • Siklosporin (organ nakillerinden sonra organ reddini önlemek için kullanılan bir ilaç)
 • ‘Fibratlar’ (lipid düzenleyici başka bir ilaç grubu) adı verilen ilaçlar (gemfıbrozil ve fenofıbrat gibi)
 • Eritromisin veya rifampisin - enfeksiyonlar için kullanılan antibiyotikler
 • Varfarin veya kanı inceltmek için kullanılan başka herhangi bir ilaç
 • “Proteaz inhibitörleri” isimli HIV (AIDS) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Niasin (Vitamin B3)
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisi için fusidik asit kullanmanız gerekiyorsa, PRATİN kullanmaya ara vermeniz gerekebilir. Doktorunuz PRATİN’e güvenli bir şekilde yeniden ne zaman başlamanız gerektiğini size söyleyecektir. PRATİN’in fusidik asit ile birlikte kullanılması ile nadiren kas güçsüzlüğü, kaslarda hassasiyet ve ağrı (rabdomiyoliz) meydana
 • gelebilir.


  3.PRATIN nasıl kullanılır ?

  PRATİN’i her zaman doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Normal başlangıç dozu günde 1 mg’dır. Birkaç hafta içinde doktorunuz dozunuzu arttırabilir. Yetişkinler ve 10 yaşın üzerindeki çocuklar için maksimum günlük doz 4 mg’dır.

  10 yaşın altındaki çocuklarda maksimum günlük doz 2 mg’dır.

  Karaciğerinizde problem varsa günde 2 mg’ı aşmamak siniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tableti aç veya tok karnına bütün olarak suyla birlikte yutunuz. Eğer gerekirse tabletler bir bardak suyun içinde çözülmeli ve sonrasında hemen içilmelidir. Doğru miktarda ilacın alınması için bardağın su ile tekrar doldurulup yıkanması sağlanmalı ve bu su derhal yutulmalıdır. Tabletler asitli meyve suları veya süt içinde çözülmem elidir Günün herhangi bir zamanında alabilirsiniz. Ancak tabletinizi her gün aynı saatte almaya gayret ediniz. Statin tedavisi lipid metabolizmasının 24 saatlik biyolojik döngüsü sebebiyle, geceleri uygulandığında daha etkilidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  Doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek Yetmezliği:

  Hafif dereceli böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmemektedir ancak PRATİN dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliğinin derecesi ne olursa olsun, 4 mg doz, sadece dozun aşamalı bir şekilde arttırılmasını takiben, doktorun yakın gözetimi altında kullanılabilir.

  Ağır böbrek yetmezliğinde, 4 mg doz önerilmemektedir.

  Karaciğer Yetmezliği:

  Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğinde 4 mg doz önerilmemektedir.

  Doktor takibinde günde maksimum 2 mg dozla tedavi önerilir.

  Eğer PRATİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PRATIN kullanırsanız

  PRATİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  İlaç kutusunu da yanınıza alın.

  PRATIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Endişelenmeyin ve sonraki dozunuzu doğru zamanda alınız.

  PRATİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Doktorunuza danışmadan PRATİN almayı kesmeyin. Aksi takdirde kolesterol seviyeleriniz artabilir.

  Astım Astım  Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
Tiroid Kanseri Tiroid Kanseri En sık görülen tiroid kanseri türü olan papiller tiroid kanseri, tüm tiroid kanserlerinin yaklaşık %70'ini oluşturur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA17151
Satış Fiyatı 83.5 TL [ 17 Mar 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 83.5 TL [ 14 Mar 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540091252
Etkin Madde Pitavastatin
ATC Kodu C10AA08
Birim Miktar 2
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 30
Kalp Damar Sistemi > Yağ Metabolizması İlaçları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PRATIN 2 mg 30 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
17 Mar 202383.50 TL
14 Mar 202383.50 TL
10 Mar 202383.50 TL
3 Mar 202383.50 TL
24 Feb 202383.50 TL
20 Feb 202383.50 TL
10 Feb 202383.50 TL
3 Feb 202383.50 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları