Platin İlaçları › PLARON 250 mcg/5 ml IV enj. çözelti içeren flakon (1 flakon) › Kullanma Talimatı

PLARON 250 mcg/5 ml IV enj. çözelti içeren flakon (1 flakon) Kullanma Talimatı

Palonosetron Hcl }

Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Palonosetron Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic.Ltd.Şti. | Güncelleme : 15 November  2016

PLARON 250pg/5 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon

Steril, apirojen Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Palonosetron (hidroklorür olarak).

5 ml'lik flakon 250 mikrogram palonosetrona içerir. (Her 1 ml çözelti 50 mikrogram palonosetrona içerir)

Yardımcı maddeler

Mannitol PF, disodyum edetat, sodyum sitrat dihidrat, sitrik asit monohidrat, enjeksiyonluk su, sodyum hidroksit çözeltisi ve hidroklorik asit çözeltisidir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PLARON nedir ve ne için kullanılır?

2. PLARON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PLARON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PLARON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PLARON nedir ve ne için kullanılır?

 • PLARON, damar içine uygulanan renksiz bir çözeltidir
 • PLARON, 5 mİ çözelti içeren cam bir flakon içinde ambalajlanmıştır. Her bir flakon bir doz içerir.
 • PLARON serotonin (5HT3) antagonistleri olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir.
 • Bu grup ilaçlar bulantı ve kusmaya neden olabilen serotoninin etkisini durdurarak etki gösterir.

 • 2.PLARON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  PLARON'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer palonosetrona ya da PLARON’un içerdiği diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz kullanmayınız (yardımcı maddeler listesine bakınız).

  PLARON'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  -    Akut kalın barsak tıkanıklığı ya da tekrarlayan kabızlık hikayeniz var ise,

  -    PLARON’u amiodaron, nikardipin, kinidin, moksifloksasin, eritromisin, haloperidol, klorpromazin, ketiapin, tiyoridazin, domperidon gibi anormal kalp ritmine neden olabilecek diğer ilaçlar ile birlikte alıyor iseniz,

  -    Kalp ritmi değişiklikleri (QT uzaması) için kişisel veya aile öykünüz varsa,

  -    Diğer kalp problemleriniz varsa,

  -    Potasyum ve magnezyum gibi kandaki bazı minerallerde tedavi edilmeyen bir dengesizliğiniz varsa.

  Başka bir kemoterapi kürü almıyorsanız, kemoterapiyi takip eden günlerde PLARON alınması tavsiye edilmemktedir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  PLARON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  PLARON'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuz gerekli görmedikçe size PLARON uygulamayacaktır.

  Hamilelik sırasında ALOXİ uygulanmasının herhangi bir zararlı etkiye neden olup olmadığı bilinmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız PLARON’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

  Eğer emziriyorsanız ise ALOXİ'yi kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Palonosetron, baş dönmesi ya da bitkinliğe sebep olabileceğinden, eğer sizi etkilerse araç

  ya da makine kullanmayınız.

  PLARON'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  PLARON içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Bu tıbbi ürün her bir flakonunda 1 mm ol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  PLARON 207,50 mg mannitol içermektedir, ancak bu miktar herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alacaksanız; doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz:

 • Depresyon ve/veya kaygı bozukluğunun tedavisinde kullanılan fluoksetin, paroksetin, sertralin, fluvoksamin, sitalopram, essitalopram dahil SSRI'lar (selektif serotonin gerialım inhibitörleri)
 • Depresyon ve/veya kaygı bozukluğunun tedavisinde kullanılan venlafaksin, duloksetin dahil SNRI'lar (selektif noradrenalin gerialım inhibitörleri)

 • 3.PLARON nasıl kullanılır ?

  PLARON, kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce tek bir doz olarak damar içi enjeksiyon yoluyla doktorunuz veya hemşireniz tarafından uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

 • Damar içi (intravenöz) enjeksiyon yolu ile kullanılır.
 • Doktorunuz ya da hemşireniz normal olarak PLARON’u kemoterapi başlamadan yaklaşık 30 dakika önce enjekte edecektir.
 • 250 mikrogram PLARON hızlı enjeksiyon ile damar içine verilir. Açılan flakondan arta kalan PLARON atılır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım:

  Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer

  yetmezliği:

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez. Hemodiyalize devam eden ileri safha böbrek hastalan için herhangi bir veri bulunmadığından lütfen doktorunuza danışınız.

  Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

  Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz PLARON ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

  Eğer PLARON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla PLARON kullanırsanız

  PLARON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  PLARON'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  PLARON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek  İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
  Ağız Kanseri Ağız Kanseri  Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Platin Kimya Mümessillik ve Dış Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı 137.89 TL [ 8 Oct 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı 137.89 TL [ 1 Oct 2021 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699369070148
Etkin Madde Palonosetron Hcl
ATC Kodu A04AA05
Birim Miktar 250+5
Birim Cinsi MCG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Sindirim Sistemi ve Metabolizma > Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar > Palonosetron
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PLARON 250 mcg/5 ml IV enj. çözelti içeren flakon (1 flakon) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Oct 2021137.89 TL
1 Oct 2021137.89 TL
27 Sep 2021137.89 TL
22 Sep 2021137.89 TL
14 Sep 2021137.89 TL
6 Sep 2021137.89 TL
27 Aug 2021137.89 TL
16 Aug 2021137.89 TL
2021 / 2008 İlaç Fiyatları