Polifarma İlaçları › PF POLIHES (HES 200/0.5) %6 IV infüzyon için çözelti 500 ml setli › Kullanma Talimatı

PF POLIHES (HES 200/0.5) %6 IV infüzyon için çözelti 500 ml setli Kullanma Talimatı

Hidroksietil Nişasta + Sodyum Klorür }

Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş. | Güncelleme : 20 November  2020

PF POLİHES (HES 200/0.5) %6 İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZE Tİ Damar yolundan kullanılır

Etken Madde

   Her    100    ml    çözelti    6    g    hidroksietil nişasta ve 0.9 g sodyum klorür içerir.

Yardımcı maddeler

Enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. PF POLIHES nedir ve ne için kullanılır?

2. PF POLIHES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. PF POLIHES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PF POLIHES’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.PF POLIHES nedir ve ne için kullanılır?

• PF POLİHES, damar içi uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış bir çözeltidir. İçerisinde hidroksietil nişasta adlı etkin madde bulunur. Çözelti 500 ve 1000 mililitrelik cam şişelerde bulunur.

• PF POLİHES şu durumlarda kullanılır:

- Kan hacminin eksikliği ile seyreden yanık, kanama, ameliyatlar, tüm vücudun iltihabi durumu (sepsis) veya travma (vurma, çarpma, darbe) sonucu oluşan kan ya da sıvı kaybına bağlı şok durumunun (hipovolemik şok) önlenmesi ve tedavisi için.

- Açık kalp ameliyatlarında kalp - akciğer cihazında kullanılan sıvıya ek olarak.

- Bir tür kan toplama işlemi (lökoferez) sırasında.


2.PF POLIHES kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PF POLIHES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

PF POLİHES ayrıca aşağıdaki durumlarda KULLANILMAZ:

- Kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı durumlar (hipervolemi ve hiperhidrasyon)

- Vücutta sıvı birikimiyle seyreden ağır kalp hastalığı (konjestif kalp yetmezliği ve dekompanse kalp yetmezliği)

- İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar çıkışı olmamasıyla seyreden ağır böbrek hastalığı ve diyaliz gören hastalar

- Ağır pıhtılaşma bozukluğu durumları

- Kafa içi kanamalar

- Akciğerlerde sıvı birimiyle seyreden akciğer hastalığı (akciğer ödemi)

PF POLIHES'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Kalp hastalığı

- Böbrek hastalığı

- Karaciğer hastalığı

- Alerjik hastalıklar

- Kandaki tuz miktarının artmış olduğu bazı hastalıklar (hipernatremi veya hiperkloremi)

- Bazı hafif seyirli kanamalı durumlar

Eğer bu hastalıklardan biri sizde varsa doktorunuz tarafından tedaviniz sırasında dikkatli bir gözlem altında tutulacaksınız.

Tedavinizin başlangıcında size böbreklerin durumunu ölçen bir kan testi yapılacak (serum kreatinin düzeyi) ve bu teste göre ağır bir böbrek hastalığınız olması durumunda size PF POLİHES uygulanmayacaktır. Bu test sonuçları sınırdaysa ve özellikle de yaşlıysanız size kanı sulandırma işlemi (hemodilüsyon) yapılırken özellikle dikkatli olunacak ve tedaviniz süresince bu test tekrar edilecektir.

Doktorunuz çözeltinin ilk 10-20 ml'sini yakın takip altında uygulayacaktır. Bu sırada alerjik reaksiyon görürse uygulamayı kesecektir.

Doktorunuz uygulama sırasında sizi sıvı ve tuz dengeniz açısından takip edecek ve sıvı ve tuz kaybına bağlı şok durumlarında PF POLİHES ile başlangıç tedavisini takiben sıvı ve tuz dengesini düzeltici tedaviler uygulayacaktır.

Dolaşımdaki kan kaybınız %20-25'in üzerine çıktığı durumlarda size kan transfüzyonu uygulanacaktır.

PF POLIHES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PF POLIHES'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

kileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, gebelik döneminde PF POLİHES’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tarafından özellikle uygun görülmediği takdirde, emzirme döneminde PF POLİHES’i kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

PF POLİHES’in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

PF POLIHES'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

PF POLİHES’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Reçetesiz alman ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.

PF POLİHES aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılacaksa DİKKATLİ KULLANILMALIDIR:

- Heparin ya da ağız yoluyla kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar

- Bazı kalp ve tansiyon ilaçları (beta bloker ve vazodilatör ilaçlar)

- Diğer damar içi uygulanan ilaçlar

Ayrıca PF POLİHES, aynı çözelti içinde uygulanan bazı ilaçlarla geçimsiz olabilir. Geçimsiz olduğu bilinen bu ilaçlar aynı çözelti içinde uygulanmamalı; bu ilaçlar başka uygulama setinden uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.PF POLIHES nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

PF POLİHES'in kan hacminin eksikliği ile seyreden durumlardaki ortalama günlük dozu 2501000 ml'dir. Vakanın ağırlığına bağlı olarak bu miktarlar 2000-2500 ml'ye kadar arttırılabilir. Özel bir durum söz konusu değilse, 30 dakikada 500 ml'den fazla PF POLİHES verilmemelidir.

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduğuna ve size ne zaman uygulanacağına doktorunuz karar verecektir. Buna yaşınız, vücut ağırlığınız ve bu ilacın size uygulanma nedenine göre karar verecektir.

Doktorunuz PF POLİHES ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Uygulama yolu ve metodu

Toplardamarlara yerleştirilen küçük bir boru aracılığıyla uygulanır.

Özel kullanım durumları

PF POLİHES açık kalp ameliyatlarında kalp - akciğer cihazında kullanılan sıvıya eklenerek de kullanılabilir.

Eğer PF POLİHES’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla PF POLIHES kullanırsanız

Tedavi dozlarının üzerinde ve çok hızlı uygulanması akciğerlerde sıvı toplanmasına ve kan hacminin artmasına neden olur. Aynı zamanda dolaşım bozukluğuna ve dolaşım süresinin uzamasına neden olur. Daha yüksek dozlarda uygulandığında ise kandaki alyuvar ve protein yoğunluğu azalabilir. Aşırı doz durumunda uygulama durdurularak karaciğer ve böbrek işlevleriniz yakından izlenecek ve gerektiğinde uygun tedavi yöntemleri uygulanacaktır.

PF POLİHES’i kullanmanız gerekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

PF POLIHES'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

PF POLIHES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

Asperger Sendromu Asperger Sendromu  Asperger sendromu, otistik gurubun bir bölümü olan bir özürdür. Bu genelde, gurubun daha ”yüksek” tarafında yer aldığı düşünülen kişilere uygun bir tanıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri  Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13675
Satış Fiyatı 25.89 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.89 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699606693864
Etkin Madde Hidroksietil Nişasta + Sodyum Klorür
ATC Kodu B05AA07
Birim Miktar
Birim Cinsi
Ambalaj Miktarı 500
Kan ve Kan Yapıcı Organlar > Kan ve Kan Ürünleri > Hidroksietil Nişasta
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PF POLIHES (HES 200/0.5) %6 IV infüzyon için çözelti 500 ml setli Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202025.89 TL
13 Nov 202025.89 TL
6 Nov 202025.89 TL
27 Oct 202025.89 TL
20 Oct 202025.89 TL
13 Oct 202025.89 TL
6 Oct 202025.89 TL
25 Sep 202025.89 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları