› › › Kullanmadan Önce

PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Kullanmadan Önce

Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat }

Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti. | Güncelleme : 8 November  2019

2.PAMACET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

PAMACET'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

•    Pantoprazol etkin maddesine veya benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

•    Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara aleıjiniz var ise, ULCEZOL’u kullanmayınız.

PAMACET'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

•    Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. ULCEZOL ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda ULCEZOL kullanımı kesilmelidir.

•    Eğer AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan atazanavir isimli bir ilaç ile aynı zamanda ULCEZOL kullanıyorsanız, doktorunuzu bu durumdan haberdar ediniz.

•    Osteoporoz (kemik erimesi) hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCEZOL özellikle osteoporoz hastalığı olanlarda, yaşlı hastalarda ve diğer risk faktörlerinin tespit edildiği durumlarda, yüksek dozlarda ve uzun süreli (1 yıldan daha uzun) kullanıldığında, kalça, el bileği ve omurgada kırılma riskini az da olsa artırabilir. Bu durumda doktorunuz ULCEZOL’u daha düşük dozda veya daha kısa süreli kullanmanızı önerebilir.

•    Daha önceden size hipomagnezemi (kanınızdaki magnezyum minerali düzeyinin düşüklüğü) teşhisi konuldu ise doktorunuza söyleyiniz. Çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCEZOL en az 3 ay (genellikle 1 yıldan daha uzun) süreli tedaviden sonra hipomagnezemiye yol açabilir. Bu durumda doktorunuz magnezyum takviyesi almanıza ya da ETLCEZOL tedavinizin daha kısa süreli devam edilmesine karar verebilir. ULCEZOL tedaviniz süresince kalbinizin anormal derecede hızlı, yavaş veya düzensiz attığını hissederseniz, yorgunluk veya sersemlik hissi, kas spazmı ya da nöbet geçirirseniz doktorunuza bildiriniz. Çünkü bu belirtiler hipomagnezemi ile ilişkili olabilir. Ayrıca kullanmakta olduğunuz başka ilaçlar varsa bunları da doktorunuza söyleyiniz. Hipomagnezemi, kandaki potasyum ve kalsiyum düzeylerinde de azalmaya yol açabilir. Doktorunuz gerekli görürse düzenli olarak kanınızdaki magnezyum düzeyinin takip edilmesini isteyebilir.

•    Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCEZOL bu testlerin sonucunu etkileyebilir.

•    Tüm proton pompası inhibitörleri gibi ULCEZOL üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonellla ve Campylobacter veya C. diffıcile) az da olsa arttırabilir.

•    Varfarin ve fenprokumon gibi kanı yoğunlaştıran veya incelten ilaçlar kullanıyorsanız, ileri düzeyde kontroller yaptırmanız gerekebilir.

•    Aşağıdakilerden birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza başvurunuz:

-    Beklenmeyen kilo kaybı,

-    Kusma, özellikle tekrarlıyorsa,

-    Kanlı kusma; kusmuğunuzda koyu kahve telvesi gibi görünür

-    Dışkıda kan görülmesi; görünüşü siyah veya katran gibi olabilir

-    Yutma zorluğu veya yutarken ağrı duyma,

-    Solgun görünme ve kendini güçsüz hissetme (anemi/kansızlık)

-    Göğüs ağrısı

-    Mide ağrısı

-    Ağır ve sürekli ishal durumlarında

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ULCEZOL ile tedavi, kanserle ilişkili belirtileri baskılayabilir ve sonuçta teşhisi geciktirebilir. Bu nedenle ULCEZOL tedavisinden önce, doktorunuz kanser hastası olmadığınızdan emin olmak için size bazı testler yapabilir. Eğer tedaviniz sırasında semptomlarınız devam ederse, başka incelemeler gerekebilir.

PAMACET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

PAMACET'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

•    Pantoprazolün hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak doktorunuz, ilacın sizin için öngörülen yararının, henüz doğmamış bebeğinize olası zararından fazla olduğunu düşünüyor ise pantoprazolü kullanmalısınız.

•    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

•    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Pantoprazolün anne sütüne geçtiği bildirilmiştir. Emziren annelerde ilacın anneye yararının, bebeğe zarar verme riskinden fazla olması halinde kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

ULCEZOL’un araç ve makine kullanıma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Baş dönmesi ve görsel bozukluklar gibi durumlar yaşıyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

PAMACET'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ULCEZOL yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ULCEZOL diğer ilaçların etkililiğini bozabilir, bu nedenle aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz;

•    Pantoprazol, emilimi midedeki asit düzeyine (pH’ya) bağlı olan, ketokonozol, itrakonazol ve posakonazol gibi mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ilaçların, ya da erlotinib gibi bazı kanser ilaçlarının emilimini azaltarak etkisini zayıflatabilir.

•    Eğer kan pıhtılaşmasına etki eden (fenprokumon/varfarin gibi) bir ilaç kullanıyorsanız, pantoprazol tedavisi başladıktan ve sonlandırıldıktan sonra ve düzensiz kullanımı sırasında kan pıhtılaşma değerlerinizin izlenmesi önerilir.

•    Atazanavir gibi HIV (AIDS) enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar,

•    Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır) - eğer metotreksat alıyorsanız pantoprazol kandaki metotreksat düzeyini arttırabileceğinden, doktorunuz ULCEZOL tedavisini geçici olarak durdurabilir,

•    Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan) -kullanıyorsanız doktorunuz pantoprazol dozunu azaltabilir,

•    Rifampisin (enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),

•    Sarı kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyonun tedavisinde kullanılır).

•    Pantoprazol, karaciğerde metabolize olur. Aynı şekilde karaciğerde metabolize olan diğer ilaçlarla pantoprazol arasında bir etkileşme olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki ilaçlar ile özel testler yapılmış ve klinik önemi olan bir etkileşme gözlenmemiştir:

Karbamazepin (epilepsi ve duygu durum değişiklikleri ilacı),

Diazepam (kaygı bozukluğu gidermede kullanılır)

Nifedipin (kan basıncı yüksekliği tedavisinde kullanılır)

Glibenklamid (kan şekeri düşürücü),

Doğum kontrol hapları (levonorgestrel ve etinil östradiol içeren)

•    Antasitlerle birlikte kullanıldığında bir etkileşme görülmemiştir. Antasitler mide asidini anında azaltmak için kullanılan, genellikle çiğneme tableti veya şurup şeklindeki ilaçlardır.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm Aşırı Alkol Kullanımı, Alkolizm  Alkol bağımlılığı, alkol kullanımı ve alkol sorunları arasındaki farkı açıklamak güçtür. Örneğin, geçmişte alkol kullanmış olan bir kimsenin mutlaka alkol bağımlısı olması gerekmez.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı 32 TL [ 8 Nov 2019 ]
Önceki Satış Fiyatı 32 TL [ 1 Nov 2019 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699591090389
Etkin Madde Parasetamol + Pamabrom + Pirilamin Maleat
ATC Kodu N02BE51
Birim Miktar 500+25+15
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 40
Sinir Sistemi > NONNARKOTİK ANALJEZİKLER > Parasetamol Kombinasyonları
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

PAMACET 500 mg/25mg/15 mg film kaplı tablet (40 tablet) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
8 Nov 201932.00 TL
1 Nov 201932.00 TL
25 Oct 201932.00 TL
18 Oct 201932.00 TL
14 Oct 201932.00 TL
4 Oct 201932.00 TL
28 Sep 201932.00 TL
20 Sep 201932.00 TL
2019 / 2008 İlaç Fiyatları