Yeni Şark İlaçları › NANOGAM 5 G/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon › Kullanma Talimatı

NANOGAM 5 G/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Kullanma Talimatı

Immunglobulin G }

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin Yeni Şark Ecza Deposu A.Ş. | Güncelleme : 21 February  2020

NANOGAM 5 g/100 mL IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (intravenöz) yoldan uygulanır.

Etken Madde

1 mL çözelti içinde insan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg

* En az % 95’i IgG içeren insan kaynaklı protein içeriğine karşılık gelir.

Yardımcı maddeler

Glikoz monohidrat ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. NANOGAM nedir ve ne için kullanılır?

2. NANOGAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. NANOGAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. NANOGAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.NANOGAM nedir ve ne için kullanılır?

NANOGAM, immunoglobülinler denilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu ilaç, sizin kanınızda da bulunan insan antikorlarım içerir. Antikorlar vücudunuzun mikrobik hastalıklarla (enfeksiyonlarla) savaşmasına yardımcı olur.

NANOGAM gibi ilaçlar, kanlarında yeterli miktarda antikor bulunmayan ve daha sık enfeksiyona yakalanan hastalarda kullanılır.

Aynı zamanda, bazı iltihabi (enflamatuvar) hastalıkların ve bağışıklık sisteminizin yanlışlıkla kendi dokularına karşı antikor geliştirerek oluşturduğu hastalıkların (otoimmün hastalıklar) tedavisi için daha fazla antikora gereksinimi olan hastalarda da kullanılabilir.

NANOGAM aşağıda belirtilen durumlarda kullanılır:

 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu durumlar (primer immün yetmezlik sendromlan).
 • Ciddi enfeksiyonlar, kanda gamaglobulin proteininin düşük seyretmesi ve kemiklerde tümör oluşumuyla karakterize durumlar (sekonder hipogamaglobulinemi gelişmiş multiple myeloma).
 • Kanda akyuvarların (lökositler) aşın çoğalmasıyla karakterize durumlar (kronik lenfositik lösemi).
 • Kemik iliği nakli sırasında görülen bağışıklık sistemi yetersizlikleri (allojenik kemik iliği nakli sürecinde gelişen immün yetmezlik tedavisi).
 • Çocuklarda AIDS hastalığına bağlı enfeksiyonlar (pediyatrik HIV enfeksiyonu),
 • Çevresel sinir sisteminde görülen Guillain Bane sendromu.
 • Bağışıklık sisteminin yetersiz olduğu steroid grubu ilaçlar ile tedavi edilemeyen, deride yaygın kanama ve kılcal damarlarda ağır ve öldürücü pıhtı oluşmasıyla karakterize hastalık durumu (idiopatik trombositopenik purpura - ITP).
 • Kandaki trombositlerin düşük olduğu ITP hastalığında cerrahi işlemler ve dalağın çıkanlması ameliyatlanna hazırlık amacıyla.
 • Vücut kaslannın (özellikle göz kaslan) güçsüz olmasıyla karakterize hastalık durumu (bulber tutulumu olan myastenia gravis),
 • Sıklıkla beş yaşından küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateş, ciltte döküntü, çilek görünümünde dil, kırmızı ve çatlamış görünümde dudaklar, avuç içi ve ayak tabanının kızank renkte görünümü ile karakterize bir damar iltihabı hastalığı (Kawasaki hastalığı),
 • Hamileliğe bağlı pıhtı oluşması durumu (gebelik sırasında gelişen sekonder immün trombositopeni veya gebelik ve ITP beraberliği).

 • 2.NANOGAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  NANOGAM'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer immunoglobulinlere veya NANOGAM içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşın duyarlıysanız (aleıjikseniz).
 • Özellikle, immunoglobülin A eksikliğiniz varsa, kanınızda immunoglobülin A’ya karşı antikorlannız olabilir. Bu durumda NANOGAM‘ın içinde çok az miktarlarda da olsa immünoglobulin A bulunduğu için (0.14 mg/mL’den daha az) alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz.
 • Bir aleıjik reaksiyonun meydana gelmesi durumunda, NANOGAM’in uygulanması hemen kesilmelidir.

  NANOGAM'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Aşın kiloluysanız,
  • Yaşlıysanız (65 yaş üstü),
  • Tansiyonunuz yüksekse (hipertansiyon),
  • Kan hacminiz düşükse (hipovolemi),
  • Şeker hastasıysanız (kandaki glikoz düzeyiniz normalden yüksekse),
  • Kan damarlannızda hastalık (vasküler hastalık) veya kan daman içerisinde pıhtı (tromboz) oluşması geçmişiniz varsa,
  • Böbrek yetmezliğiniz varsa (böbrekleriniz iyi çalışmadığında),
  • • Böbrekler üzerine toksik (nefrotoksik) tedavi oluyorsanız,

   • Kan viskozitesini (kanın yoğunluğu) artıran hastalığınız varsa, doktorunuza söyleyiniz.

   Doktorunuz sizin için özel önlemler alacaktır. NANOGAM’ın damannızın içine verilmesi sırasında bir reaksiyon oluştuğunu hissederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz. Doktorunuzun karanna göre ilacm damannızın içine verilme hızı yavaşlatılabilir ya da tamamen durdurulabilir.

   Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

   NANOGAM'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

   NANOGAM kullanılırken, infüzyon öncesinde yeterli hidrasyon (yeterli miktarda sıvı alınması) dikkate alınmalıdır.

   Hamilelik

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Hamileyseniz ya da emziriyorsanız doktorunuza bildiriniz. NANOGAM’ı hamileyken ya da emzirirken kullanılıp kullanılamayacağına doktorunuz karar verecektir. Hamile ya da emziren kadınlarda NANOGAM ile hiçbir klinik çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden hamile ya da emziren kadınlarda NANOGAM kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

   Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emzirme

   İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

   Emziriyorsanız ve aynı zamanda NANOGAM kullanıyorsanız, ilacm içeriğindeki antikorlar anne sütüne de geçebilir. Bu şekilde bebeğiniz de belirli enfeksiyon hastalıklanndan korunabilir.

   Araç ve makina kullanımı

   NANOGAM ‘ın araç ve makine kullanımı yeteneği üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

   NANOGAM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

   NANOGAM, 50 mg/mL glukoz (%5) içerir. Bu, şeker hastalarında (diabetes mellitus) göz önünde bulundurulmalıdır. Gizli diyabetiniz varsa, diyabet hastasıysanız veya düşük şeker rejimindeyseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, özellikle yüksek NANOGAM’ın dozlan verilmekte ise, kan glikozu düzeylerinizin izlenmesinin ve insülin kullanımının gerekli olup olmadığına karar verecektir.

   Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Diğer ilaçlarla kanştmlmadan kullanılmalıdır.
  • Reçetesiz satılan ilaçlar da dahil olmak üzere, herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız veya aşı olmayı planlıyor iseniz doktorunuza bildiriniz.
  • NANOGAM gibi immünoglobulinlerin kullanılması, kızamık, kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi bazı canlı virüs aşılannın etkisini bozabilir. Bu nedenle, NANOGAM kullandıktan sonra canlı ya da zayıflatılmış virüs aşısını kullanmadan önce 3 ay kadar beklemeniz gerekir. NANOGAM uygulandıktan sonra, kızamık aşınızı olmadan önce 1 yıl veya daha fazla beklemeniz gerekebilir. Eğer aşı olmayı planlıyorsanız bu durumu doktorunuza söyleyiniz.
  • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

   Kan testlerine etkileri

   NANOGAM, bazı kan testlerini de etkileyebilen çok çeşitli antikorlar içerir.

   NANOGAM’ı kullandıktan sonra kan testi yaptmrsamz, kan testinizi yapan kişiye ya da tedavinizi düzenleyen doktora bunu bildiriniz.


   3.NANOGAM nasıl kullanılır ?

   Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

   Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

   Ürün kullanılmadan önce oda veya vücut ısısına getirilmelidir.

   NANOGAM uygulamadan önce içinde parçacık olup olmadığı ve renk kaybı açısından gözle kontrol edilmelidir. Sadece berrak ya da hafif bulanık veya renksiz ya da açık san renkli solüsyonlar kullanılmalıdır.

   Eğer ürünün içinde parçacık veya çözeltide renk değişikliği farkederseniz NANOGAM‘ı kullanmayınız.

   Uygulama yolu ve metodu

   - Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır. İlacm dozu sizin durumunuza ve kilonuza bağlı olarak doktorunuz tarafından belirlenecektir.

   Değişik yaş grupları

   Çocuklarda kullanımı

   NANOGAM dozun ve infüzyon hızının dikkatli bir şekilde ayarlanması durumunda çocuklarda güvenle kullanılabilir. Yüksek dozlar kullanılarak yapılan klinik çalışmalarda çocuklara özel bir tehlike gözlenmemiştir.

   Yaşlılarda kullanımı

   65 yaşının üzerindeki hastalarda; doktor tarafından doz ayarlaması yapılarak ve daha yavaş bir infüzyon hızında verilir.

   Özel kullanım durumları

   Böbrek/ karaciğer yetmezliği:

   Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz ve doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Böbrek ve /veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda NANOGAM, doktorun belirleyeceği çok düşük konsantrasyonlarda ve pratik olarak mümkün olabilecek en yavaş infüzyon hızında verilir. Böbrek fonksiyon testleri de düzenli olarak yapılmalıdır.

   Doktorunuz NANOGAM ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi kesinlikle erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamayabilirsiniz.

   Eğer NANOGAM’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

   Kullanmanız gerekenden daha fazla NANOGAM kullanırsanız

   Kullanmanız gerekenden daha fazla NANOGAM kullanırsanız

   NANOGAM kullandıysanız, kanınız koyulaşabilir ve akışkanlığı azalabilir. Bu durum özellikle yaşlılık ya da böbrek rahatsızlığı gibi riskli bir durumunuz varsa ortaya çıkabilir.

   NANOGAM'ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

   NANOGAM'i kullanmayı unuttuysanız

   Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

   NANOGAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

   Bulunmamaktadır

   HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
   HIV ve Aids HIV ve Aids  HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
  Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
  Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim Boyu ( Serviks ) Kanseri Rahim boynu (serviks) kanseri 35 yaş altı kadınlarda görülen vakalarda meme kanserinden sonra ikinci sırayı alır.Serviks kanserinin gelişmesi yıllarca sürebilir.
  HIV ve Aids HIV ve Aids HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Yeni Şark Ecza Deposu A.Ş.
  Geri Ödeme KoduA13826
  Satış Fiyatı 3272.64 TL [ 21 Feb 2020 ]
  Önceki Satış Fiyatı 3272.64 TL [ 14 Feb 2020 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuMor Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699654980183
  Etkin Madde Immunglobulin G
  ATC Kodu J06BA02
  Birim Miktar 5
  Birim Cinsi G
  Ambalaj Miktarı 1
  Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > İmmünoglobülinler > İmmunglobulin
  İthal ( ref. ülke : Hollanda ) ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  NANOGAM 5 G/100 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  21 Feb 20203,272.64 TL
  14 Feb 20203,272.64 TL
  7 Feb 20203,288.21 TL
  31 Jan 20203,288.21 TL
  24 Jan 20203,253.93 TL
  17 Jan 20203,253.93 TL
  10 Jan 20203,317.90 TL
  7 Jan 20203,317.90 TL
  2020 / 2008 İlaç Fiyatları