Vem İlaçları › MAZENIL 0.50 mg/5 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül › Kullanma Talimatı

MAZENIL 0.50 mg/5 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül Kullanma Talimatı

Flumazenil }

Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Flumazenil Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti | Güncelleme : 18 May  2012

MAZENİL 0.5nıg/5 ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Flumazenil’dir.

Yardımcı madde(ler):Disodyum edetat, glasiyel asetik asit, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. MAZENIL nedir ve ne için kullanılır?

2. MAZENIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. MAZENIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. MAZENIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.MAZENIL nedir ve ne için kullanılır?

MAZENİL, etkin madde olarak flumazenil içeren, bir enjeksiyon veya enfüzyon çözeltisidir.
Çözeltinin 1 ml’si 0.1 mg flumazenil ihtiva etmektedir. Her bir ampul, 5 mİ çözelti içinde 0.5 mg flumazenil içerir. Her kutuda 0.5 mg/5 ml'lik 5 adet ampul bulunmaktadır.

MAZENİL, kuvvetli uyku başlatıcı olarak kullanılan bir ilaç grubu olan benzodiazepinlerin etkilerini geri çevirmektedir. Damara, yavaşça bir kerede veya sürekli enjeksiyon ile verilir.

Etkisinin birkaç saat içinde yok olmasına ve uyku halinin yeniden görülmesine rağmen, etkisini hızlıca gösterir.

MAZENİL, benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde kullanılır. Bu nedenle, aşağıdaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır:

 • Anestezide: Başlangıç (endüksiyon) ve idamesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayaktan tedavi gören hastalarda, kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sakinleştirici etkilerinin tersine çevrilmesi.
 • Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: MAZENİL, benzodiazepin sarhoşluğu tanısının konmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kullanılır.
 • Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzodiazepinlerin merkezi etkilerinin spesifik olarak geri döndürülmesinde de kullanılabilir.


  2.MAZENIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  MAZENIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer flumazenil, benzodiazepinler (ör. Diazepam, midazolam, temazepam) veya MAZENİL’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise
 • Eğer sara (epilepsi) hastası iseniz veya uzun süredir benzodiazepin tedavisi görüyorsanız
 • Eğer benzodiazepin ve bazı ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçları (antidepresanları) (ör.
  amitriptilin. imipramin, dothipin hidroklorür) aynı anda alıyorsanız
 • Eğer hayatı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiazepin alıyorsanız
 • MAZENIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer kafa travması geçiriyorsanız
 • Eğer bir kaygı, endişe (anksiyete) hikayeniz varsa veya operasyonla ilgili kaygılıysanız.
 • Eğer koroner kalp hastalığı, sara (epilepsi) veya ağır karaciğer hastalığı çekiyorsanız
 • Eğer doktorunuzun size reçeteledikleri dışında bir ilaç kullanıyorsanız. Bu çok önemlidir çünkü birden fazla ilacı aynı anda kullanmak ilaçların etkilerini artırabilir veya azaltabilir.
  Özellikle zopiklon veya bazı ruhsal çöküntüye karşı etkili ilaçları (antidepresan) kullanıyorsanız doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  •    Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Doktorunuz ilacı alıp almayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • MAZENİL anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız acil bir durum olmadıkça bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  Bu ilacı aldığınız 24 saat içinde araç, makine kullanmayınız; fiziksel veya zihinsel uyanıklık gerektiren herhangi bir aktivitede de bulunmayınız, MAZENİL sizin güvenli araç kullanmanızı engelleyebilir.

  MAZENIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  MAZENİL her mL’de 3,7 mg sodyum ihtiva eder (18,5 mg 5 mL’de). 600 mikrogram üzerindeki dozlar 1 mmolden (23 mg) daha yüksek sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer İlaçlarla birlikte kullanımı

  Zopiklon, triazolopiridazinler ve benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de MAZENİL tarafından bloke edilir. Benzodiazepin agonistlerinin farmakokinetiği değişmeden kalır ancak tersi de geçerlidir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.MAZENIL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ilaç ancak deneyimli bir hekim tarafından uygulanmalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Dozlar size uygulanan yöntem ve yatıştırmanın (sedasyonun) derecesine göre değişecektir.
  Ayrıca sizin vücut ağırlığınız, yaşmız, genel sağlık durumunuz, ilaca olan yanıtınız da doza etki edecektir.

 • Başlangıç dozu 15 saniyede damara yavaş bir enjeksiyonla uygulanan 0.2 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa. 0.1 mg'lık ikinci bir doz enjekte edilebilir. Gerektiği durumlarda, bilinç açıklığına ulaşılana kadar toplam doz 1 mg’ı (yoğun bakım şartlarında 2 mg) aşmamak kaydıyla, bu doz 60 saniyede bir tekrarlanabilir. Genellikle uygulanan doz 0.3-0.6 mg'dır.
 • Eğer uyku hali tekrar ortaya çıkarsa, istenilen bilinç açıklığına ulaşılana kadar yavaşça devamlı enjeksiyon ile saatte 0.1-0.4 mg hızla damar içine ilaç uygulanabilir.
 • Eğer tekrarlanan dozlardan sonra bilinç ve bağımsız solunumda anlamlı bir düzelme yoksa, doktorunuz MAZENİL vermeyi durdurup bilincinizi yerine getirmek için başka bir metod deneyecektir.

 • Benzodiazepinlerle tedavi ediliyorsanız, MAZENİL kaygı, endişe (anksiyete), sersemlik ve terleme gibi yoksunluk sendromlarına yol açabilir. Yoksunluk sendromları, benzodiazepin tedavisini MAZENİL kullanmaya başlamadan önceki haftalarda bıraktıysanız bile ortaya çıkabilir. Bunu azaltmak için doktorunuz damara yavaş bir diazepam veya ya da midazolam enjeksiyonu (benzodiazepinler) verebilir.
 • Uygulama yolu ve metodu

  MAZENİL, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak uygulanmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  MAZENİL çocuklara ancak doktor tarafından uygun bulunursa verilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer yaşlıysanız MAZENİL dozunuz özel olarak ayarlanmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer sorununuz varsa MAZENİL dozunuz özel olarak ayarlanmalıdır.

  Eğer MAZENİL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MAZENIL kullanırsanız

  Eğer size gerekenden fazla MAZENİL verildiğini düşünüyorsanız, hiçbir hastalık etkisi hissetmeseniz bile mümkün olduğunca çabuk doktorunuza, eczacınıza ya da bir hastaneye başvurunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla MAZENIL kullanırsanız

  MAZENIL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  MAZENİL ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler

  MAZENİL tedavisi, bilinciniz tamamen açıldığında sonlandırılır. Ancak, MAZENİL’in etkileri hemen yok olabileceği için ve tekrarlanan dozlara ihtiyacınız olabileceğinden, uyku hali tamamen gidene kadar yakın medikal denetim altında kalmalısınız.

  Kalp Krizi Kalp Krizi  Kalbe giden kan akışı durduğunda kalp krizi meydana gelir.
  Sırt Ağrısı Sırt Ağrısı  Sırt ağrısı birden bire ortaya çıkıp şiddetli (akut) olabilir veya zamanla gelişip daha uzun süreli sorunlara (kronik) neden olabilir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Geri Ödeme KoduA13059
Satış Fiyatı 868.01 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 868.01 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699844750558
Etkin Madde Flumazenil
ATC Kodu V03AB25
Birim Miktar 0.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 5
Çeşitli İlaçlar > Diğer Tüm İlaçlar > Flumazenil
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

MAZENIL 0.50 mg/5 ml IV enj. için çöz. içeren 5 ampül Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023868.01 TL
15 Sep 2023868.01 TL
8 Sep 2023868.01 TL
1 Sep 2023868.01 TL
29 Aug 2023868.01 TL
21 Aug 2023868.01 TL
14 Aug 2023868.01 TL
7 Aug 2023868.01 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları