› › › Kullanmadan Önce

LUSTRAL SPECIAL 100 mg 28 film tablet Kullanmadan Önce

Sertralin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 13 October  2017

2.LUSTRAL SPECIAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUSTRAL SPECIAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Sertraline veya LUSTRAL SPECIAL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

• Eğer monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen (selejilin, moklobemid gibi) veya MAO inhibitörü benzeri ilaçlar (linezolid gibi) kullanıyorsanız. Sertralin ile tedaviniz sonlandırılacaksa, MAO inhibitörü bir ilaç ile tedavinizin başlaması için en az 7 gün beklemelisiniz. MAO inhibitörü ile tedaviniz sonlandırılacak ise, sertralin ile tedaviye başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz.

 • Eğer pimozid adı verilen ve şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız LUSTRAL SPECIAL kullanmayınız.
 • LUSTRAL SPECIAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu ile ortaya çıkan, serotonin sendromu geliştiyse veya daha önce serotonin sendromu yaşadıysanız. Nadir durumlarda LUSTRAL SPECIAL ile birlikte başka ilaçlar kullandığınızda bu durum oluşabilir. Daha önceden böyle bir durum yaşadıysanız doktorunuz bunu size söyleyecektir.
 • Kanınızda sodyum (bir tür mineral) düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi) varsa. Yaşlıysanız buna özellikle dikkat ediniz, çünkü kanınızda sodyum düzeyinin düşme riski daha fazladır.
 • Taşkınlık nöbeti (mani)/ dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı (hipomani) etkinleşmeniz varsa
 • LUSTRAL SPECIAL in de içinde bulunduğu Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ’ler) adı verilen ilaç grubuna dahil olan ilaçları kullanan hastalarda yeni başlayan şeker hastalığı (diyabet) vakaları bildirilmiştir. Daha önce şeker hastalığı olan veya olmayan hastalarda kan şekerinde dalgalanmalar gözlenmiştir. Bu nedenle
 • kan şeker seviyenizin düzenli olarak izlenmesi gerekebilir. Özellikle diyabet hastasıysanız; LUSTRAL SPECIAL kullanırken kan şekeri seviyeniz değişebilir, bu nedenle diyabet ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  • Kapalı açılı glokomunuz (göz tansiyonu) varsa veya daha önceden glokom geçirdiyseniz . LUSTRAL SPECIAL in de içinde bulunduğu Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ’ler) adı verilen ilaç grubuna dahil olan ilaçlar göz bebeğinizin çapını değiştirebilirler. Bu da göz içi basıncınızın artması ile sonuçlanabilir.

  • Halen sara (epilepsi) hastalığınız varsa ya da daha önce böyle bir tanı aldıysanız ya da havale (nöbet) geçirdiyseniz

  • Karaciğer rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz daha düşük doz LUSTRAL SPECIAL almanıza karar verebilir.

  • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız. LUSTRAL SPECIAL’ın da içinde yer aldığı Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ) adı verilen ilaçların hamileliğin son üç aylık döneminde kullanılması, doğacak bebekte yenidoğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu olarak bilinen, akciğeri besleyen damarlarda yüksek kan basıncı ile tanımlanan, bebeğin hızlı nefes alıp vermesi ve morarması ile kendini gösteren bir durumun oluşma riskini arttırmaktadır. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumunun ilk 24 saati içinde meydana gelir.

  • Emziriyorsanız

  • Daha önceden kanama probleminiz olduysa veya kanama riskini arttırabilecek kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (örn. asetilsalisilik asit (aspirin) veya warfarin)

  • Elektroşok (elektrokonvülsif) tedavisi görüyorsanız

  • Hastalığınız için başka herhangi bir ilaç örneğin lityum, herhangi bir antidepresan (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) veya antiobsesyonel (takıntılarınızın tedavisinde kullanılan) ilaçla tedavi görüyorsanız LUSTRAL SPECIAL kullanırken dikkatli olunuz. Bu ilaçlardan LUSTRAL SPECIAL tedavisine geçilirken doktorunuz bir değerlendirme yapacaktır.

  LUSTRAL SPECIAL gibi antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşüncesi, girişimi ya da kendine zarar verme davranışlarını (intihar ile ilişkili olayları) artırma olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca geçmişinde intihar ile ilişkili olaylara ait öyküsü olan hastaların tedavi başlangıcında intihar düşüncesi veya girişimi açısından daha yüksek risk altında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da kendinize zarar verme isteği hissederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

  LUSTRAL SPECIAL, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük çocukların tedavisinde kullanılır. Bunun dışında çocukların tedavisinde kullanımı onaylanmamıştır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hareketlilik/Yerinde duramama hali

  LUSTRAL SPECIAL kullanımı “akatizi” denilen, genellikle oturamama veya yerinde duramama olarak görülen hareketlilik hali ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumun tedavinin ilk haftalarında gelişme olasılığı daha yüksektir.

  Yoksunluk reaksiyonları

  Tedaviniz aniden kesilirse sizde yoksunluk reaksiyonları gelişebilir (bkz. bölüm 4 - Olası yan etkiler nelerdir?). Yoksunluk semptomlarının oluşma riski tedavinin uzunluğuna, kullandığınız doza ve ilaç bırakılırken dozun ne hızda azaltıldığına bağlıdır. Ancak bazı hastalarda yoksunluk semptomları ciddi olabilir. Genellikle tedaviyi bıraktıktan sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkar. Çoğunlukla yoksunluk semptomları 2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Bazı hastalarda bu durum 2 - 3 ay sürebilir. LUSTRAL SPECIAL tedaviniz sonlandırılırken, doktorunuz ilaç dozunu ihtiyacınıza göre birkaç hafta veya ay süresince azaltacaktır.

  LUSTRAL SPECIAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LUSTRAL SPECIAL gıdalarla birlikte veya ayrı alınabilir.

  Alkolle birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Greyfurt suyu, sertralinin vücudunuzdaki miktarını arttırabileceğinden, LUSTRAL SPECIAL ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  Sertralinin güvenliliği hamile kadınlarda tam olarak kanıtlanmamıştır. LUSTRAL SPECIAL gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar LUSTRAL SPECIAL kullanıyorlarsa uygun bir doğum kontrol yöntemi (doğum kontrol hapı gibi) uygulamalıdırlar.

  Doktorunuzun ve/veya ebenizin LUSTRAL SPECIAL kullandığınızı bildiğinden emin olun. LUSTRAL SPECIAL’ın da içinde yer aldığı Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ) adı verilen ilaçların hamileliğin son üç aylık döneminde kullanılması, doğacak bebekte yenidoğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu olarak bilinen, akciğeri besleyen damarlarda yüksek kan basıncı ile tanımlanan, bebeğin hızlı nefes alıp vermesi ve morarması ile kendini gösteren bir durumun oluşma riskini arttırmaktadır. Bu belirtiler genellikle doğumunun ilk 24 saati içinde meydana gelir. Eğer bebeğinizde böyle bir durum derhal doktorunuz ve/veya ebeniz ile temasa geçiniz.

  bebeğin

  oluşursa

  çıkabilir


  Ayrıca doğumunun ilk 24 saati içerisinde bebeğinizde başka tıbbi durumlar da ortaya ve belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  • Nefes almada zorluk

  • Deride mavileşme veya çok sıcak ya da soğuk olma

  • Dudaklarda mavileşme

  • Kusma veya uygun şekilde beslenememe

  • Yorgunluk, uyuyamama veya çok ağlama

  • Kaslarda sertlik veya gevşeklik

  • Titreme, seğirme veya kriz

  • Reflekslerde artış

  • Huzursuzluk

  • Düşük kan şekeri

  Eğer bebeğinizde bu belirtilerin herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığından endişe duyuyorsanız doktorunuz ya da ebeniz size tavsiyede bulunabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sertralin anne sütüne geçmektedir. LUSTRAL SPECIAL gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Sertralin gibi psikotropik (beyin hücreleri üzerinde özel etkisi olan) ilaçlar araç ve makine kullanımınızı etkileyebilir. Bu nedenle LUSTRAL SPECIAL’in araç ve makine kullanımınız üzerine nasıl etki ettiğinden emin olmadıkça araç ve makine kullanmayınız.

  LUSTRAL SPECIAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LUSTRAL SPECIAL 18,75 mg sodyum nişasta glukolat (0,58 mg sodyum) içerir. LUSTRAL SPECIAL her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar ile LUSTRAL SPECIAL ’in birlikte kullanımı ciddi yan etkilere yol açabilir.

  • Moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), selejilin (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç), linezolid (bir çeşit antibiyotik) gibi monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen ilaçlar ve metilen mavisi.

  • Psikoz gibi ruhsal bozukluklar için kullanılan ilaçlar (pimozid). LUSTRAL SPECIAL’i bu ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz

  • Sarı kantaron (St. John’s Wort) adında bitkisel bir ürün kullanıyorsanız. Sarı kantaronun etkisi 1- 2 hafta sürebilir.

  • Triptofan amino asidi içeren bir ilaç kullanıyorsanız

  • Genel anestezide veya kronik ağrı tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (fentanil)

  • Şiddetli ağrı tedavisi için kuvvetli bir ağrı kesici ilaç alıyorsanız (tramadol gibi)

  • Migren tedavisi için bir ilaç kullanıyorsanız. (sumatriptan gibi)

  • Kanı sulandırıcı bir ilaç alıyorsanız ( warfarin gibi)

  • Ağrı (artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (ibuprofen, aspirin gibi non steroid anti inflamatuvar adı verilen ilaçlar gibi)

  • Sakinleştirici ilaçlar (diazepam)

  • İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar

  • Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenitoin)

  • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (tolbutamid gibi)

  • Mide asidinin aşırı salgılanması ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar (simetidin)

  • Mani ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (lityum)

  • Depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (amitriptilin, nortriptilin gibi)

  • Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık) ve zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (perfenazin ve olanzapin gibi)

  • Kalp hızı ve ritmini düzenleyen ilaçlar (flekainid, propafenon gibi)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA09367
Satış Fiyatı 24.13 TL [ 13 Oct 2017 ]
Önceki Satış Fiyatı 24.13 TL [ 6 Oct 2017 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532095428
Etkin Madde Sertralin
ATC Kodu N06AB06
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

Tarihi İlaç Fiyatı
13 Oct 201724.13 TL
6 Oct 201724.13 TL
29 Sep 201724.13 TL
22 Sep 201724.13 TL
15 Sep 201724.13 TL
8 Sep 201724.13 TL
25 Aug 201724.13 TL
18 Aug 201724.13 TL
2017 / 2008 İlaç Fiyatları