Pfizer İlaçları › LUSTRAL SPECIAL 100 mg 28 film tablet › Kullanma Talimatı

LUSTRAL SPECIAL 100 mg 28 film tablet Kullanma Talimatı

Sertralin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 27 July  2012

LUSTRAL SPECIAL 100 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 100 mg sertraline eşdeğer 111.9 mg sertralin HCl içerir.

Yardımcı maddeler

Hidroksipropil selüloz (E463), mikrokristalin selüloz (E460), kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat (E341), sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat (E572), metilhidroksipropilselüloz (E464), titanyum dioksit (E171), polietilen glikol, polisorbat 80 (E433)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. LUSTRAL SPECIAL nedir ve ne için kullanılır?

2. LUSTRAL SPECIAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. LUSTRAL SPECIAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. LUSTRAL SPECIAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.LUSTRAL SPECIAL nedir ve ne için kullanılır?

LUSTRAL SPECIAL bir yüzünde “LTL100”, diğer yüzünde “Pfizer” yazılı beyaz tablettir. Her tablet etkin madde olarak 100 mg sertraline eşdeğer sertralin HCl içerir. 28 ve 56 tabletlik blisterler ile kullanıma sunulmaktadır.

LUSTRAL SPECIAL, Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ’ler) adı verilen, ruhsal çöküntüye (depresyona) veya takıntılı davranışlara karşı etkili ilaçlar grubuna dahildir.

LUSTRAL SPECIAL, ruhsal çökkünlük (depresyon), saplantılı-takıntılı bozukluk (obsesif kompulsif bozukluk - [OKB]), panik bozukluğu, duygusal olarak kişiyi etkileyen bir olaydan sonra oluşabilen travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), sosyal fobi, adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu, aşırı huzursuzluk (premenstrüel disforik bozukluk - [PMDB])

tedavilerinde kullanılır. LUSTRAL SPECIAL, uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Doktorunuz hastalığınızı tedavi etmek için bu ilacın uygun olduğuna karar vermiştir.

Depresyon (ruhsal çökkünlük)

Depresyon; klinik belirtileri olan bir hastalıktır. Kendinizi üzgün, ağlamaklı hissediyor, düzgün uyuyamıyor veya eskiden olduğu gibi hayattan zevk alamıyorsanız, LUSTRAL SPECIAL kendinizi daha iyi hissetmenize yardım edebilir. LUSTRAL SPECIAL ayrıca depresyonunuza eşlik edebilen kaygılarınızı (anksiyete) da tedavi etmeye yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Obsesif Kompulsif (saplantılı-takıntılı) Bozukluk (OKB)

OKB; kaygı (anksiyete) ile ilişkili bir hastalıktır. Devamlı olarak sabit fikirlerinizden (obsesyon) kaynaklanan tekrarlayıcı ve takıntılı davranışlarınız (kompülsiyon) nedeniyle rahatsızlık duymakta iseniz LUSTRAL SPECIAL size yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

LUSTRAL SPECIAL aynı zamanda 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda OKB tedavisinde kullanılmaktadır.

Panik Bozukluğu:

Panik bozukluğu; beklenmedik zamanlarda aniden ortaya çıkan heyecan, korku ve kaygı gibi psikolojik belirtiler veya çarpıntı, terleme, göğüs sıkışması gibi bedensel belirtilerle seyreden panik ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Panik bozukluğundan yakınmaktaysanız LUSTRAL SPECIAL size yardımcı olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

TSSB; çok duygusal ve travmatik (incitici, yaralayıcı) bir deneyimden sonra ortaya çıkan bir durum olup, depresyon ve anksiyetede görülenlerle benzer belirtileri vardır. TSSB’den yakınmakta iseniz LUSTRAL SPECIAL size yardımcı olabilir.

Sosyal Fobi

Sosyal fobi; kişinin kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınması, içine kapanması ile karakterize bir durumdur. Sosyal fobiniz olduğunu düşünüyorsanız LUSTRAL SPECIAL size yardımcı olabilir.

Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB)

PMDB (adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu); bir kadının adet döneminden 5-11 gün kadar önce başlayan fiziksel ve duygusal belirtilerdir. PMDB’den yakınmakta iseniz LUSTRAL SPECIAL size yardımcı olabilir.

Diğer antidepresanlarla da olduğu gibi, tedavinin ilk birkaç haftasında belirgin bir iyileşme sağlanamayabilir ve depresyonlu hastaların intihar girişiminde bulunması olasıdır.


2.LUSTRAL SPECIAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LUSTRAL SPECIAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Sertraline veya LUSTRAL SPECIAL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

• Eğer monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen (selejilin, moklobemid gibi) veya MAO inhibitörü benzeri ilaçlar (linezolid gibi) kullanıyorsanız. Sertralin ile tedaviniz sonlandırılacaksa, MAO inhibitörü bir ilaç ile tedavinizin başlaması için en az 7 gün beklemelisiniz. MAO inhibitörü ile tedaviniz sonlandırılacak ise, sertralin ile tedaviye başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz.

 • Eğer pimozid adı verilen ve şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız LUSTRAL SPECIAL kullanmayınız.
 • LUSTRAL SPECIAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu ile ortaya çıkan, serotonin sendromu geliştiyse veya daha önce serotonin sendromu yaşadıysanız. Nadir durumlarda LUSTRAL SPECIAL ile birlikte başka ilaçlar kullandığınızda bu durum oluşabilir. Daha önceden böyle bir durum yaşadıysanız doktorunuz bunu size söyleyecektir.
 • Kanınızda sodyum (bir tür mineral) düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi) varsa. Yaşlıysanız buna özellikle dikkat ediniz, çünkü kanınızda sodyum düzeyinin düşme riski daha fazladır.
 • Taşkınlık nöbeti (mani)/ dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı (hipomani) etkinleşmeniz varsa
 • LUSTRAL SPECIAL in de içinde bulunduğu Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ’ler) adı verilen ilaç grubuna dahil olan ilaçları kullanan hastalarda yeni başlayan şeker hastalığı (diyabet) vakaları bildirilmiştir. Daha önce şeker hastalığı olan veya olmayan hastalarda kan şekerinde dalgalanmalar gözlenmiştir. Bu nedenle
 • kan şeker seviyenizin düzenli olarak izlenmesi gerekebilir. Özellikle diyabet hastasıysanız; LUSTRAL SPECIAL kullanırken kan şekeri seviyeniz değişebilir, bu nedenle diyabet ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  • Kapalı açılı glokomunuz (göz tansiyonu) varsa veya daha önceden glokom geçirdiyseniz . LUSTRAL SPECIAL in de içinde bulunduğu Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ’ler) adı verilen ilaç grubuna dahil olan ilaçlar göz bebeğinizin çapını değiştirebilirler. Bu da göz içi basıncınızın artması ile sonuçlanabilir.

  • Halen sara (epilepsi) hastalığınız varsa ya da daha önce böyle bir tanı aldıysanız ya da havale (nöbet) geçirdiyseniz

  • Karaciğer rahatsızlığınız varsa. Doktorunuz daha düşük doz LUSTRAL SPECIAL almanıza karar verebilir.

  • Hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız. LUSTRAL SPECIAL’ın da içinde yer aldığı Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ) adı verilen ilaçların hamileliğin son üç aylık döneminde kullanılması, doğacak bebekte yenidoğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu olarak bilinen, akciğeri besleyen damarlarda yüksek kan basıncı ile tanımlanan, bebeğin hızlı nefes alıp vermesi ve morarması ile kendini gösteren bir durumun oluşma riskini arttırmaktadır. Bu belirtiler genellikle bebeğin doğumunun ilk 24 saati içinde meydana gelir.

  • Emziriyorsanız

  • Daha önceden kanama probleminiz olduysa veya kanama riskini arttırabilecek kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız (örn. asetilsalisilik asit (aspirin) veya warfarin)

  • Elektroşok (elektrokonvülsif) tedavisi görüyorsanız

  • Hastalığınız için başka herhangi bir ilaç örneğin lityum, herhangi bir antidepresan (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) veya antiobsesyonel (takıntılarınızın tedavisinde kullanılan) ilaçla tedavi görüyorsanız LUSTRAL SPECIAL kullanırken dikkatli olunuz. Bu ilaçlardan LUSTRAL SPECIAL tedavisine geçilirken doktorunuz bir değerlendirme yapacaktır.

  LUSTRAL SPECIAL gibi antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının intihar düşüncesi, girişimi ya da kendine zarar verme davranışlarını (intihar ile ilişkili olayları) artırma olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca geçmişinde intihar ile ilişkili olaylara ait öyküsü olan hastaların tedavi başlangıcında intihar düşüncesi veya girişimi açısından daha yüksek risk altında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da kendinize zarar verme isteği hissederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastaneye başvurunuz.

  LUSTRAL SPECIAL, obsesif kompulsif bozukluğu olan 6 yaşından büyük çocukların tedavisinde kullanılır. Bunun dışında çocukların tedavisinde kullanımı onaylanmamıştır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hareketlilik/Yerinde duramama hali

  LUSTRAL SPECIAL kullanımı “akatizi” denilen, genellikle oturamama veya yerinde duramama olarak görülen hareketlilik hali ile ilişkilendirilmiştir. Bu durumun tedavinin ilk haftalarında gelişme olasılığı daha yüksektir.

  Yoksunluk reaksiyonları

  Tedaviniz aniden kesilirse sizde yoksunluk reaksiyonları gelişebilir (bkz. bölüm 4 - Olası yan etkiler nelerdir?). Yoksunluk semptomlarının oluşma riski tedavinin uzunluğuna, kullandığınız doza ve ilaç bırakılırken dozun ne hızda azaltıldığına bağlıdır. Ancak bazı hastalarda yoksunluk semptomları ciddi olabilir. Genellikle tedaviyi bıraktıktan sonraki birkaç gün içinde ortaya çıkar. Çoğunlukla yoksunluk semptomları 2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. Bazı hastalarda bu durum 2 - 3 ay sürebilir. LUSTRAL SPECIAL tedaviniz sonlandırılırken, doktorunuz ilaç dozunu ihtiyacınıza göre birkaç hafta veya ay süresince azaltacaktır.

  LUSTRAL SPECIAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  LUSTRAL SPECIAL gıdalarla birlikte veya ayrı alınabilir.

  Alkolle birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir.

  Greyfurt suyu, sertralinin vücudunuzdaki miktarını arttırabileceğinden, LUSTRAL SPECIAL ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Hamilelik

  Sertralinin güvenliliği hamile kadınlarda tam olarak kanıtlanmamıştır. LUSTRAL SPECIAL gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar LUSTRAL SPECIAL kullanıyorlarsa uygun bir doğum kontrol yöntemi (doğum kontrol hapı gibi) uygulamalıdırlar.

  Doktorunuzun ve/veya ebenizin LUSTRAL SPECIAL kullandığınızı bildiğinden emin olun. LUSTRAL SPECIAL’ın da içinde yer aldığı Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ) adı verilen ilaçların hamileliğin son üç aylık döneminde kullanılması, doğacak bebekte yenidoğanın dirençli pulmoner hipertansiyonu olarak bilinen, akciğeri besleyen damarlarda yüksek kan basıncı ile tanımlanan, bebeğin hızlı nefes alıp vermesi ve morarması ile kendini gösteren bir durumun oluşma riskini arttırmaktadır. Bu belirtiler genellikle doğumunun ilk 24 saati içinde meydana gelir. Eğer bebeğinizde böyle bir durum derhal doktorunuz ve/veya ebeniz ile temasa geçiniz.

  bebeğin

  oluşursa

  çıkabilir


  Ayrıca doğumunun ilk 24 saati içerisinde bebeğinizde başka tıbbi durumlar da ortaya ve belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

  • Nefes almada zorluk

  • Deride mavileşme veya çok sıcak ya da soğuk olma

  • Dudaklarda mavileşme

  • Kusma veya uygun şekilde beslenememe

  • Yorgunluk, uyuyamama veya çok ağlama

  • Kaslarda sertlik veya gevşeklik

  • Titreme, seğirme veya kriz

  • Reflekslerde artış

  • Huzursuzluk

  • Düşük kan şekeri

  Eğer bebeğinizde bu belirtilerin herhangi biri varsa veya bebeğinizin sağlığından endişe duyuyorsanız doktorunuz ya da ebeniz size tavsiyede bulunabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sertralin anne sütüne geçmektedir. LUSTRAL SPECIAL gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Sertralin gibi psikotropik (beyin hücreleri üzerinde özel etkisi olan) ilaçlar araç ve makine kullanımınızı etkileyebilir. Bu nedenle LUSTRAL SPECIAL’in araç ve makine kullanımınız üzerine nasıl etki ettiğinden emin olmadıkça araç ve makine kullanmayınız.

  LUSTRAL SPECIAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  LUSTRAL SPECIAL 18,75 mg sodyum nişasta glukolat (0,58 mg sodyum) içerir. LUSTRAL SPECIAL her bir tablette 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar ile LUSTRAL SPECIAL ’in birlikte kullanımı ciddi yan etkilere yol açabilir.

  • Moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), selejilin (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç), linezolid (bir çeşit antibiyotik) gibi monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen ilaçlar ve metilen mavisi.

  • Psikoz gibi ruhsal bozukluklar için kullanılan ilaçlar (pimozid). LUSTRAL SPECIAL’i bu ilaçlar ile birlikte kullanmayınız.

  Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz

  • Sarı kantaron (St. John’s Wort) adında bitkisel bir ürün kullanıyorsanız. Sarı kantaronun etkisi 1- 2 hafta sürebilir.

  • Triptofan amino asidi içeren bir ilaç kullanıyorsanız

  • Genel anestezide veya kronik ağrı tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (fentanil)

  • Şiddetli ağrı tedavisi için kuvvetli bir ağrı kesici ilaç alıyorsanız (tramadol gibi)

  • Migren tedavisi için bir ilaç kullanıyorsanız. (sumatriptan gibi)

  • Kanı sulandırıcı bir ilaç alıyorsanız ( warfarin gibi)

  • Ağrı (artrit tedavisinde kullanılan bir ilaç alıyorsanız (ibuprofen, aspirin gibi non steroid anti inflamatuvar adı verilen ilaçlar gibi)

  • Sakinleştirici ilaçlar (diazepam)

  • İdrar söktürücü (diüretik) ilaçlar

  • Sara tedavisinde kullanılan ilaçlar (fenitoin)

  • Diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar (tolbutamid gibi)

  • Mide asidinin aşırı salgılanması ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar (simetidin)

  • Mani ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (lityum)

  • Depresyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (amitriptilin, nortriptilin gibi)

  • Şizofreni (bir tür psikiyatrik hastalık) ve zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar (perfenazin ve olanzapin gibi)

  • Kalp hızı ve ritmini düzenleyen ilaçlar (flekainid, propafenon gibi)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


  3.LUSTRAL SPECIAL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Doktorunuz LUSTRAL SPECIAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz.
 • Eğer LUSTRAL SPECIAL’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza danışınız.
 • Genel olarak tedaviye sabahları veya akşamları bir defa alınmak üzere 25 ila 50 mg’lık bir doz ile başlanır (Bu amaçla 50 mg’lık tablet çentikli tablet formunda sunulmuştur), ancak doktorunuz dozu günde en fazla 200 mg’a kadar artırabilir.
 • Uykululuk hali hissederseniz ilacınızı akşam, yatmadan önce alabilirsiniz.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • LUSTRAL SPECIAL’i sabah veya akşam aç veya tok karnına alabilirsiniz. Günün aynı saatinde alınması tercih edilir.
 • LUSTRAL SPECIAL’i bütün olarak bir bardak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz veya ezmeyiniz.
 • Doktorunuz LUSTRAL SPECIAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi yarıda kesmeyiniz.
 • Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğinde doktorunuz dozu değiştirebilir.

  Eğer LUSTRAL SPECIAL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla LUSTRAL SPECIAL kullanırsanız

  Eğer kaza ile çok fazla LUSTRAL SPECIAL aldıysanız doktorunuz ile iletişime geçiniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne gidiniz. İçinde ilaç kalsın ya da kalmasın ilacınızın kutusunu her zaman yanınıza alınız.

  Aşırı doz belirtileri; sersemlik, mide bulantısı ve kusma, hızlı kalp atışı, titreme, huzursuzluk, rehavet, baş dönmesi ve çok nadir durumlarda bilinç kaybını içerebilir.

  LUSTRAL SPECIAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  LUSTRAL SPECIAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer bir dozu almayı unutursanız, o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  LUSTRAL SPECIAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  LUSTRAL SPECIAL tedavisinin aniden kesilmesi halinde sersemlik, titreme, uyku bozukluğu, huzursuzluk, kaygı, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve uyuşma görülebilir. Bu belirtiler genel olarak ciddi değildir ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Bazı vakalarda 1 - 2 ay kadar sürebildiği bildirilmiştir. Tedavinizi sonlandırdığınızda belirtiler ortaya çıkarsa doktorunuzla görüşünüz.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, tedaviyi bırakmayınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Geri Ödeme KoduA09367
Satış Fiyatı 82.49 TL [ 5 Aug 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 82.49 TL [ 1 Aug 2022 ]
Original / JenerikOriginal İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699532095428
Etkin Madde Sertralin
ATC Kodu N06AB06
Birim Miktar 100
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 28
Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LUSTRAL SPECIAL 100 mg 28 film tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
5 Aug 202282.49 TL
1 Aug 202282.49 TL
25 Jul 202282.49 TL
18 Jul 202282.49 TL
11 Jul 202282.49 TL
24 Jun 202264.53 TL
17 Jun 202264.53 TL
10 Jun 202264.53 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları