› › › Yan Etkileri

LUSTRAL 50 mg 28 tablet Yan Etkileri

Sertralin }

Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin Pfizer İlaçları Ltd.Şti. | Güncelleme : 5 July  2019

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LUSTRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LUSTRAL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme) oluşursa. Bu, Stevens Johnson Sendromu olarak bilinen bir durum (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) veya Toksik Epidermal Nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) olabilir. Doktorunuz bu durumlarda tedaviyi kesecektir.
 • Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları veya alerji (ağız, yüz, dudak, göz kapakları veya dilde şişme, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma özellikle tüm vücuda yaygın döküntü, kaşıntı gibi)
 • Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konfüzyon), ishal, yüksek ateş veya yüksek tansiyon, aşırı terleme veya kalp atım hızınızda artma oluşursa. Bunlar, Serotonin Sendromu’nun belirtileridir. Nadir durumlarda LUSTRAL ile birlikte başka ilaçlar aldığınız zaman bu durum gerçekleşebilir. Doktorunuz tedavinizi kesmek isteyebilir.
 • Cildinizde veya gözlerinizde sarı renk oluşursa (bu karaciğer hasarını işaret ediyor olabilir)
 • Depresyon (ruhsal çökkünlük) duygulan ile birlikte intihar düşünceleriniz oluyorsa
 • LUSTRAL aldıktan sonra oturamama, olduğunuz yerde sabit duramama gibi huzursuzluk duygulan gelişirse. Bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz.
 • Havale (nöbet, tutank, konvülsiyon)
 • Taşkınlık nöbeti (manik kriz) (bkz bölüm 2)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan görülebilir.

  Seyrek Çok seyrek Sıklığı bilinmeyen


  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın
 • Uykusuzluk
 • Baş dönmesi, sersemlik hali uykululuk hali, baş ağrısı
 • İshal, ağız kuruluğu, hasta hissetme
 • Cinsel işlev bozukluğu (esas olarak erkeklerde boşalmanın gecikmesi)
 • Yorgunluk Yaygın

 • Boğaz ağrısı,, aşırı iştahsızlık ve yemek yememe (anoreksi), iştah artışı
 • Ruhsal çökkünlük, garip hissetme, kabus görme, cinsel istekte azalma, huzursuzluk, kaygı ve sinirlilik, diş gıcırdatma
 • Titreme, uyuşma, karıncalanma
 • Kas gerginliği, kas ağrısı
 • Anormal tat alma
 • Dikkat eksikliği
 • Görme bozukluğu
 • Kulak çınlaması
 • Çarpıntı
 • Sıcak basması
 • Esneme
 • Karın ağrısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, gaz
 • Döküntü, terleme artışı
 • Peniste sertleşme bozukluğu, göğüs ağrısı
 • Eklem ağrısı
 • Kırıklık Yaygın olmayan:

 • Soğuk algınlığı, burun akıntısı
 • Aşırı duyarlılık
 • Tiroid hormonlarının miktarının düşmesi
 • Hayal görme (halüsinasyon), aşırı mutluluk hali, umursamama, anormal düşünme, sinirlilik (agresyon)
 • Konvülsiyon (havale), istemsiz kas kasılması, eş güdüm (koordinasyon) bozukluğu, aşırı hareketlilik
 • Unutkanlık (amnezi), duyu azalması, konuşma bozukluğu
 • Ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, bayılma, migren
 • Göz bebeklerinde büyüme
 • Kulak ağrısı, kalp atımının hızlanması, yüksek tansiyon, al basması
 • Nefes almada güçlük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun kanaması,
 • Özofagus (yemek borusu) yangısı, yutma güçlüğü, basur (hemoroid), tükürük salgısında artış, dilde bozukluk, geğirme
 • Göz çevresinde şişme
 • Ciltte iğne başı şeklinde morarmalar, yüzde şişme (ödem), saç dökülmesi, soğuk terleme, cilt kuruluğu, kurdeşen, kaşıntı
 • Eklem kireçlenmesi (osteoartrit), kas güçsüzlüğü, sırt ağrısı, kas seğirmesi,
 • Gece idrara çıkma, idrar yapamama, idrar miktarında artış, idrara çıkma sıklığında artış, idrar yapma zorluğu idrar tutamama
 • Vajinal kanama, cinsel işlev bozukluğu, kadında cinsel işlev bozukluğu, adet görmede düzensizlik, bacaklarda şişme, ürperme, vücut sıcaklığında artma (ateş), güçsüzlük
 • Susama, karaciğer enzim seviyelerinde artış, kilo kaybı, kilo artışı.
 • Seyrek:

 • Bağırsak problemi, kulak iltihabı, kanser, lenf bezlerinin şişmesi
 • Yüksek kolesterol, kan şekeri düzeyinde azalma,
 • Stres veya duygulara bağlı fiziksel belirtiler, ilaç bağımlılığı, gerçeklikle ilişkinin kaybolduğu (psikotik) ruhsal bozukluk, paranoya, intihar düşüncesi
 • Uyurgezerlik, erken boşalma
 • Ciddi alerjik reaksiyonlar
 • Koma, hareketlerde anormallik, hareket zorluğu, duyularda artma, duyuların bozulması
 • Göz içi basıncının artması (glokom), gözyaşı salgısında bozulma, görme alanında noktalar, çift görme, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma / acı duyma durumu, gözde kanlanma
 • Kan şekeri düzeyinin kontrolünde problem (diyabet)
 • Kalp krizi, kalp atım hızında yavaşlama, kalp problemleri, kollarda ve bacaklarda dolaşım bozukluğu
 • Gırtlağın daralması, hızlı nefes alma, yavaş nefes alma, konuşmada güçlük, hıçkırık
 • Kanlı dışkılama, ağız içinde ağrı, dilde ülser, diş bozuklukları, dilde problem, ağızda ülser
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu, sıvı dolu kabarcıklı deri hastalığı, kıl köklerinde döküntü, saç dokusunda değişme, deri kokusunda değişme, kemik bozuklukları
 • Az idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, idrarda kan bulunması
 • Aşırı vajinal kanama, vajina bölgesinde kuruluk, penis ve penis üst derisinde kızarıklık ve ağrı, üreme organlarında akıntı, peniste sertleşme süresinde uzama, memede akıntı
 • Fıtık (herni), ilaç uyuncunun azalması, yürüme güçlüğü, menide (semen) anormallik, kan kolesterol seviyesinde artış, sakatlanma, damarlarda genişleme
 • • Sertralin tedavisi esnasında veya tedavinin bırakılmasından sonra erken evrede intihar düşüncesi veya davranışı bildirilmiştir, (bkz. bölüm 2)LUSTRAL’in pazarlama sonrası görülen yan etkileri şunlardır:

 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerinde azalma, hormon problemleri, kandaki tuz miktarında azalma, artmış kan şeker düzeyi
 • Anormal, korkutucu rüyalar, intihar davranışı
 • İstemli kas hareketlerinde problemler (aşırı hareketlilik, kas gerginliği, kasılma ve yürümede güçlük, kaslarda istemsiz hareket gibi), ani şiddetli baş ağrısı (Geri Dönüşlü Serebral Vazokonstriksiyon Sendromu olarak bilinen bir durumun belirtisi olabilir)
 • Görme bozukluğu, göz bebeklerinin boyutunda eşitsizlik, kanama problemleri (mide kanaması gibi), akciğer dokusunda ilerleyen yaralar (interstisyel akciğer hastalığı), pankreas iltihabı, ciddi karaciğer işlev bozuklukları, göz ve deride sararma (sarılık)
 • Ciltte şişme (ödem), cildin güneşe tepki vermesi kaslarda kramp, meme büyümesi, kan pıhtılaşmasında problemler, laboratuvar testlerinde anormallik, yatağa işeme
 • Kalpteki elektriksel aktivite (EKG ile izlenebilir) ya da kalp ritminde anormallik belirtisi olabilecek sersemlik, bayılma veya göğüste rahatsızlık hissi.
 • LUSTRAL’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı

  LUSTRAL’ın çocuklarda ve ergenlerde kullanımıyla görülen yan etkiler genel olarak yetişkinlerdekine benzer olmuştur (bkz. LUSTRALT aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ başlığı altındaki çerçeveli uyarı). Çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen yan etkiler baş ağrısı, uykusuzluk, ishal ve kendini hasta gibi hissetmedir.

  LUSTRAL’in de dahil olduğu serotonin geri alım inhibitörü sınıfındaki ilaçlan kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış bildirilmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak  Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
  Depresyonu Anlamak Depresyonu Anlamak Depresyon farklı kişileri farklı biçimlerde etkiler. Duygusal veya fiziksel olmak üzere geniş alanda belirtilere sebep olabilir.Depresyona neler sebep olur?
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
  Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.

  İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

  Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
  Geri Ödeme KoduA04787
  Satış Fiyatı 22.03 TL [ 5 Jul 2019 ]
  Önceki Satış Fiyatı 22.03 TL [ 1 Jul 2019 ]
  Original / JenerikOriginal İlaç
  Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
  Barkodu8699532095473
  Etkin Madde Sertralin
  ATC Kodu N06AB06
  Birim Miktar 50
  Birim Cinsi MG
  Ambalaj Miktarı 28
  Sinir Sistemi > Antidepresanlar > Sertralin
  Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

  İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

  LUSTRAL 50 mg 28 tablet Barkodu
  Tarihi İlaç Fiyatı
  5 Jul 201922.03 TL
  1 Jul 201922.03 TL
  28 Jun 201922.03 TL
  21 Jun 201922.03 TL
  17 Jun 201922.03 TL
  14 Jun 201922.03 TL
  10 Jun 201922.03 TL
  31 May 201922.03 TL
  2019 / 2008 İlaç Fiyatları