Bilim İlaçları › LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet › KT › Yan Etkileri

LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet Yan Etkileri

Deksketoprofen Trometamol }

Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme : 15 June  2012

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi LEODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan

etkilerin kaç hastac

a ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

Yaygın

100 hastada 1 ’den fazla ve 10 hastada 1 ’den az

Yaygın olmayan

1000 hastada 1 ’den fazla ve 100 hastada 1 ’den az

Seyrek

10.000 hastada l’den fazla ve 1.000 hastada l’den az

Çok seyrek

izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada l’den az

Yaygın yan etkiler:

•    Mide bulantısı ve/veya kusma

•    Enjeksiyon bölgesinde ağn,

•    Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon

Yaygın olmayan yan etkiler:

•    Kanlı kusma,

•    Düşük kan basıncı,

•    Ateş,

•    Bulanık görme,

•    Baş dönmesi,

•    Uyku hali,

•    Uyku düzensizlikleri

•    Baş ağnsı,

•    Kansızlık,

•    Kann ağnsı,

•    Kabızlık,

•    Sindirim rahatsızlıktan,

•    İshal

•    Ağız kuruluğu

•    Al basması,

•    Döküntü,

•    Dermatit,

•    Kaşıntı,

•    Aşın terleme,

•    Yorgunluk,

•    Ağn,

•    Üşüme.

Seyrek yan etkiler:

•    Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi,

•    Yüksek kan basıncı,

•    Bayılma,

•    Çok yavaş nefes alma,

•    Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarların iltihabı (yüzeyel tromboflebit)

•    İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)

•    Hızlı kalp atışı,

•    Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik),

•    Duyularda anormallik

•    Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme,

•    Kulaklarda çınlama (tinnitus)

•    Kaşıntılı döküntü,

•    Sanlık,

•    Akne

•    Sırt ağnsı

•    Böbrek ağnsı,

•    Sık idrara çıkma,

•    Adet düzensizlikleri,

•    Prostat sorunlan,

•    Kas katılığı,

•    Eklem katılığı,

•    Kas krampı,

•    Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağlann konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).

Çok seyrek

•    Anafilaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)

•    Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromlan),

•    Yüzde şişme veya dudaklann ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem),

•    Hava yollannın etrafındaki kaslann kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

•    Nefes darlığı,

•    Pankreatit,

•    Karaciğer hücresi haşan (hepatit),

•    Deri hassasiyet reaksiyonlan ve ışığa karşı ciltte aşın hassasiyet,

•    Böbrek haşan,

•    Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni),

•    Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni),

Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağnsı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Cilt döküntüsü veya mukoz yüzeylerde (ömeğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığım veya herhangi bir aleıji belirtisini fark eder etmez LEODEX kullanımını bırakınız.

Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

LEODEX gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokardiyal enfarktüs) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya kanşık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozukluklan) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağnsı ve boyunda sertliğe yol açabilirler. LEODEX kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Travma Sonrası Bunalımı Travma Sonrası Bunalımı  Travmatik bir olay, günlük olağan olayların dışında olan ve kişiyi derinden rahatsız eden bir olaydır.Birçok olay böyle bir etki gösterebilir.
Doğum Sonrası Depresyonu Doğum Sonrası Depresyonu  Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra her on kadından biri tarafından tecrübe edilen stresli bir durumdur.
Şizofrenlik Şizofrenlik Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Ağız Kanseri Ağız Kanseri Ağız kanserinin en yaygın türleri, dudak, dil, dişetidir. Nadiren yanak içi veya damak bölgelerini de içine alır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Geri Ödeme KoduA13319
Satış Fiyatı 25.92 TL [ 2 Dec 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.92 TL [ 28 Nov 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699569091776
Etkin Madde Deksketoprofen Trometamol
ATC Kodu M01AE17
Birim Miktar 25
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kas İskelet Sistemi > Non-steroid > Deksketoprofen
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

LEODEX 25 mg 20 film kaplı tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
2 Dec 202225.92 TL
28 Nov 202225.92 TL
18 Nov 202225.92 TL
14 Nov 202225.92 TL
7 Nov 202225.92 TL
31 Oct 202225.92 TL
21 Oct 202225.92 TL
17 Oct 202225.92 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları