Koçak İlaçları › KORABIN 1000 mg/20 ml IV/SC INTRATEKAL ENJEKSIYON/infüzyon için çözelti içeren flakon (1 flakon) › Kullanma Talimatı

KORABIN 1000 mg/20 ml IV/SC INTRATEKAL ENJEKSIYON/infüzyon için çözelti içeren flakon (1 flakon) Kullanma Talimatı

Sitarabin }

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Sitozin Arabinozid Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. | Güncelleme : 18 October  2016

KORABIN 1000 mg / 20 ml IV/SC intratekal enjeksiyon / infüzyon için çözelti içeren flakon

Damar içine (intravenöz), deri altına (subkutan) veya doğrudan omurilik sıvısı içine (intratekal) uygulanabilir.

Etken Madde

Her flakon (20 ml) 1000 mg sitarabin içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum laktat çözeltisi (% 60), laktik asit ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KORABIN nedir ve ne için kullanılır?

2. KORABIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KORABIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KORABIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KORABIN nedir ve ne için kullanılır?

KORABİN renksiz ve berrak çözeltidir. Her biri, 20 mİ izotonik çözelti içinde 1000 mg sitarabin içeren 1 flakonluk ambalajda bulunur.

KORABİN kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. KORABİN tek başına kullanılmakla beraber daha çok diğer kanser ilaçları ile birlikte kullanılmaktadır.

KORABİN yetişkinlerde ve çocuklarda aşağıda özel isimleri ile belirtilen çeşitli kanser tiplerinin tedavisinde kullanılır:

 • Farklı türdeki lösemiler (akut myeloid lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), kronik myeloid lösemi (KML))

 • 2.KORABIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  KORABIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Sitarabine veya KORABİN’in içeriğindeki diğer maddelere aşırı duyarlılığınız varsa,

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,
 • Kemik iliğinizi etkileyebilen özel tipte bir ilaç aldıysanız, KORABİN size yalnızca hayati önem arz ediyorsa verilecektir.

  KORABIN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  KORABİN yalnızca kanser tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

  Doktorunuz; tedaviye başlamadan önce karaciğer ve kalp işlevlerinizi ve kan durumunuzu belirlemek amacıyla size bazı testler yapacaktır. Eğer karaciğeriniz gerektiği gibi çalışmıyorsa, doktorunuz tedavinizi daha düşük bir doz ile başlatabilir.

  Tedaviniz süresince hastanede yatırılacaksınız ve karaciğer, böbrek işlevleriniz ile kan değerleriniz düzenli olarak kontrol edilecektir.

  KORABİN tedavisi sırasında çok sayıda kanser hücresi yok edileceğinden gut hastalığı oluşabilir. Buna karşı koruyucu bir tedavi alabilirsiniz.

  Herhangi bir enfeksiyon geçiriyorsanız size KORABİN uygulanmayacaktır.

  Yüksek dozda KORABİN alırsanız akciğer ve beyin işlevleriniz bir uzman doktor tarafından kontrol edilecektir. Ek olarak, gözlerde oluşabilecek hasarı önlemek için sizden gözlerinizi düzenli olarak durulamanız veya göz damlası kullanmanız istenilebilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  KORABIN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi bakımından besinlerle etkileşimi beklenmez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KORABİN hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

  KORABİN ile tedavi edilen cinsel olgunluk yaşındaki kadın ve erkek hastalar tedavi sırasında ve tedaviden sonraki altı ay süresince etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdırlar.

  KORABİN tedavisinin sonucunda geri dönüşümlü olmayan kısırlık olasılığı nedeniyle, erkek hastalann tedavi öncesinde sperm korunmasıyla ilgili bilgi almaları önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  KORABİN emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  KORABİN baş dönmesi, kusma ve görme yetersizliğine neden olabileceğinden araç ve makine kullanılmamalıdır.

  KORABIN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her flakonda 42.69 mg sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  KORABİN aşağıda belirtilen ilaçlarla birlikte kullanılmamalı ya da dikkatle kullanılmalıdır:

 • Size kemik iliğini etkileyebilen başka ilaçlar veriliyorsa veya ışın tedavisi görüyorsanız, ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.
 • Digoksin (kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır) içeren bir ilaç kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz. Kan değerleriniz takip edilecektir.
 • Bu ilaç KORABİN ile etkileşim göstereceğinden doz ayarı yapılması gerekebilir. Bunun yanı sıra size digitoksin isimli başka bir maddeyi içeren yeni bir ilaç reçete edilebilir.

 • KORABİN enfeksiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların (gentamisin, flusitozin) etkinliğini bozabilir. Bu ilaçların dozları değiştirilebilir veya tedaviniz için size başka bir ilaç verilebilir.
 • KORABİN kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte uygulandığında, tek başma uygulanmasına kıyasla, kemik iliğinizi daha fazla etkileyecektir.

 • 3.KORABIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  KORABİN yalnızca kanser tedavisinde deneyimli doktorlar tarafından uygulanmalıdır. İlacınız size sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi kendinize almayınız.

  KORABİN çoğu kez diğer ilaçlarla birlikte hastalığınız için tasarlanmış özel tedavi protokolüne göre verilir.

  Doktorunuz hastalığınıza uygun olacak şekilde kullanmanız gereken ilaç miktarını sizin için belirleyecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  KORABİN damar içine (intravenöz), deri altına (subkutan) veya direkt olarak omurilik içine (intratekal) uygulanabilir ya da glukoz veya sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilerek damar içerisine damlalar halinde verilebilir (intravenöz infüzyon).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda uygulanacak ilaç dozunu doktorunuz belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda doz değişikliği gerektiğini gösteren bir veri bulunmamaktadır. Ancak yaşlı hastalar ilacın zararlı etkilerine karşı daha duyarlı olduğundan, kan değerlerinde ilaç kaynaklı değişiklikler olabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği / Karaciğer yetmezliği :

  Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz sizin için ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

  Eğer KORABİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla KORABIN kullanırsanız

  Eğer belirgin yan etkiler hissederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz.

  İlacın aşırı dozda alınması durumunda, tedavi derhal durdurulacaktır. Size kan nakli veya enfeksiyonları önlemek amacıyla antibiyotik uygulanabilir.

  KORABİN’i kanınızdan uzaklaştırmak için hemodiyaliz yapılıp yapılmayacağına doktorunuz karar verecektir.

  KORABİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  KORABIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  KORABIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Dış Gebelik Dış Gebelik  Dış gebelik, her 100 gebelikten birini etkileyen, sık görülen ve ölüme sebep olabilecek bir durumdur. Bu, döllenen yumurta, rahimin dışına yerleşirse, oluşan bir durumdur. Gebelik ilerledikçe, ağrıya ve kanamalara sebep olur.
  Mide Kanseri Mide Kanseri  Mide kanseri genellikle mideyi tümüyle kaplayan ve mukus üretmekle görevli hücrelerde başlar. Bu kanser tipine adenokarsinom denir.
Mesane Kanseri Mesane Kanseri Mesane kanseri her zaman mukozada başlar. Erken safhalarda bu tabakada sınırlı kalır ve hücre içindeki karsinom olarak nitelendirilir.
İnme İnme İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Geri Ödeme KoduA15880
Satış Fiyatı 241.36 TL [ 22 Sep 2023 ]
Önceki Satış Fiyatı 241.36 TL [ 15 Sep 2023 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699828770534
Etkin Madde Sitarabin
ATC Kodu L01BC01
Birim Miktar 1000/20
Birim Cinsi MG/ML
Ambalaj Miktarı 1
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar > Antimetabolitler > Sitozin Arabinozid
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KORABIN 1000 mg/20 ml IV/SC INTRATEKAL ENJEKSIYON/infüzyon için çözelti içeren flakon (1 flakon) Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
22 Sep 2023241.36 TL
15 Sep 2023241.36 TL
8 Sep 2023241.36 TL
1 Sep 2023241.36 TL
29 Aug 2023241.36 TL
21 Aug 2023241.36 TL
14 Aug 2023241.36 TL
7 Aug 2023241.36 TL
2023 / 2008 İlaç Fiyatları