Nobel İlaç İlaçları › KONVERIL 5 mg 20 tablet › Kullanma Talimatı

KONVERIL 5 mg 20 tablet Kullanma Talimatı

Enalapril Maleat }

Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi | Güncelleme : 8 June  2012

KONVERİL 5 mg tablet Ağızdan alınır.

•

Etken Madde

Her bir tablet 5 mg enalapril maleat içerir.

•

Yardımcı maddeler

   Sodyum bikarbonat, laktoz monohidrat, mısır nişastası, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. KONVERIL nedir ve ne için kullanılır?

2. KONVERIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. KONVERIL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. KONVERIL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.KONVERIL nedir ve ne için kullanılır?

KONVERİL, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri (ADE inhibitörleri) adlı ilaç sınıfının bir üyesidir.

KONVERİL, beyaz ortadan tek çentikli tablettir. Her bir tabletin içinde 5 mg enalapril maleat bulunmaktadır. 20 ve 60 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

KONVERİL aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

• Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi

• Kalp fonksiyonunda zayıflığın (semptomatik kalp yetmezliği) tedavisi

• Semptomatik kalp yetmezliğinin önlenmesi

Kalp yetmezliği belirtileri olan hastalann pek çoğunda KONVERİL kalp yetmezliğinin kötüleşmesini yavaşlatır, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye başvurma ihtiyacını azaltır ve hastalardan bazılarının daha uzun yaşamasına yardımcı olur.

Belirtilerin gelişmesinden önce kalp yetmezliğinin erken evresindeki pek çok hastada KONVERİL kalp fonksiyonunun zayıflamasını önlemeye ve belirtilerin (örn., nefes darlığı, yürüme gibi hafif fiziksel aktivi tel erden sonra yorulma veya ayak bileklerinde ve ayaklarda şişlik) gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olur. Bu hastalarda kalp yetmezliğine bağlı hastanede yatış süresi daha kısa olabilir.


2.KONVERIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KONVERIL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• KONVERİL'in içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aleıjiniz var ise,

• KONEVRIL (ADE inhibitörleri) ile aynı sınıftan ilaçlarla daha önce tedavi gördünüz ve bilinmeyen sebeplerden dolayı yüzünüzde, dudaklarınızda, dilde ve/veya boğazınızda şişme ve nefes alıp vermede güçlük gibi alerjik reaksiyonlar yaşadınız ise,

• Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız.

KONVERIL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Daha önceden herhangi bir rahatsızlığınız varsa veya herhangi bir şeye aleıjiniz var ise,

• Bir kalp hastalığınız, kan hastalığınız, karaciğer problemleriniz var ise, diyalize giriyorsanız veya diüretik (idrar söktürücü) tedavisi alıyorsanız ya da yakın zaman önce aşırı kusma veya ishal problemi yaşadıysanız,

• Tuz kısıtlama diyeti yapıyorsanız, potasyum desteği alıyorsanız, potasyum tutucu ilaçlar alıyorsanız veya potasyumlu tuz kullanıyorsanız, 70 yaşın üzerindeyseniz, şeker hastalığınız (diyabet) veya herhangi bir böbrek probleminiz var ise (böbrek nakli dahil), bu durumlar kandaki potasyum düzeylerini arttırarak ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu durumlarda doktorunuzun KONVERİL dozunu ayarlaması veya kanınızdaki potasyum düzeyini izlemesi gerekebilir.

• Şeker hastalığınız (diyabet) var ise ve ağızdan alınan şeker hastalığı ilaçları (oral antidiyabetik) veya insülin kullanıyorsanız, özellikle KONVERİL tedavisinin birinci ayında düşük kan şekeri düzeylerinizi yakından izlemeniz gerekir.

• Daha önce yüzünüzde, dudaklarınızda, dilinizde ve/veya boğazınızda yutkunmayı veya solunumu güçleştiren tarzda şişliğin eşlik ettiği bir alerjik reaksiyon yaşadıysanız,

• LDL aferezi adı verilen bir tedavi alacaksanız veya arı veya eşekarısı sokmasına bağlı alerjinin etkisini azaltmak için duyarlılığı ortadan kaldırma (desensitizasyon) tedavisi alacaksanız,

• Kan basıncınız düşüyor ise (bunu özellikle ayakta dururken başınızın dönmesi veya bayılmayla fark edebilirsiniz),

• Bazı şekerleri tolere edemediğiniz doktorunuz tarafından size söylendiyse,

• Cerrahi operasyon ve anesteziden önce (diş doktoruna gittiğinizde bile), doktorunuza veya diş hekiminize KONVERİL aldığınızı söyleyiniz çünkü anesteziye bağlı olarak kan basıncınızda ani düşme olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KONVERIL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

KONVERİL gıdalarla birlikte veya tek başına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik döneminde KONVERİL kullanımı önerilmemektedir. Gebeliğin üçüncü ayından sonra alındığında anne karnında gelişen bebekte hasara ve ölüme yol açabilir.

Hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, KONVERİL tedavisine başlamadan önce doktorunuza bildiriniz; böylelikle sizin için başka bir tedavi düşünülebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Enalapril maleat (KONVERİL’İN etkin maddesi) çok az miktarda anne sütüne geçer. Emziriyorsanız veya emzirmeyi düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanırken, KONVERİL'in zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk etkisi oluşturabildiği göz önünde bulundurulmalıdır.

KONVERIL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir tablet 104.09 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 2.56 mg sodyum bikarbonat ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Genel olarak KONVERİL diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Ancak bazı ilaçlar birbirinin mekanizmasına etki ettiğinden reçeteli olmayanlar dahil, aldığınız diğer ilaçlan doktorunuza bildirmeniz önemlidir. Doktorunuzun size uygun KONVERİL dozunu reçete edebilmesi için özellikle aldığınız tansiyon düşürücüler, diüretikler (idrar söktürücü tabletler), potasyum içeren ilaçlar (diyet tuz katkıları dahil), şeker hastalığı ilaçlan (ağızdan alınan antidiyabetik ilaçlar ve insülin dahil), lityum (bir tür depresyon tedavisinde kullanılan ilaç), bazı depresyon ilaçlan (trisiklik antidepresanlar), antipsikotik (ruhi bunalım) ilaçlan, sempatomimetik (sinir sistemi) ilaçları, bazı ağrı ve artrit (eklem iltihabı) ilaçlan, altın tedavisi ve alkol dahil doktorunuza bildirmeniz çok önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


3.KONVERIL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre sizin için uygun olan KONVERİL dozunu belirleyecektir.

Yüksek Kan Basıncı

Pek çok hasta için önerilen başlangıç dozu günde bir kez 5 ila 20 mg arasındadır. Bazı hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu gerekebilir. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde bir defa 20 mg'dır.

Kalp Yetmezliği

Genellikle önerilen başlangıç dozu günde 1 kez 2.5 mg'dır. Doktorunuz sizin için doğru doza ulaşılana kadar bu dozu adım adım artıracaktır. Uzun süreli kullanım için doz genellikle günde bir veya iki seferde alınan 20 mg'dır.

İlk dozu aldığınızda veya dozunuz artırıldığında özellikle dikkatli olmalısınız. Eğer baş dönmesi ve sersemlik hissediyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu

KONVERİL sadece ağızdan kullanım içindir.

KONVERİL'i yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

Tableti bütün olarak 1 bardak su ile yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalann dozu böbrek fonksiyonuna uygun olarak doktor tarafından ayarlanacaktır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Eğer böbrek probleminiz varsa böbreklerin fonksiyon düzeyine göre doktorunuz ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Böbrek fonksiyonu idrannızdaki kreatinin (böbrek fonksiyonlannı izlemek için kullanılan bir madde) miktan ölçülerek ve kan testi yapılarak hesaplanır. Diyalize giriyorsanız dozajınız günlük olarak değişecektir. Doktorunuz almanız gereken dozu size söyleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer KONVERİL' in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KONVERIL kullanırsanız

KONVERİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımının en yaygın bulgu ve belirtileri, tansiyonunuzun ani olarak aşın düşmesine bağlı baş dönmesi ve sersemliktir.

KONVERIL'i kullanmayı unuttuysanız

KONVERİL'i almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz bir doz alınız. Eğer bir sonraki doza kadar hatırlamazsanız, unuttuğunuz dozu almayınız ve normal düzenlenmiş doz takviminize göre almaya devam ediniz.

KONVERİL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tarafından size söylenmedikçe ilacınızı almayı bırakmayınız.

Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri Kolon, Rektum yada Bağırsak Kanseri  Bağırsak kanseri kolon veya rektumda (arka geçit) herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir.Kolorektal kanser erken safhalarda teşhis edilmesi halinde daha kolay ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilir.
Şizofrenlik Şizofrenlik  Şizofrenliğin psikiatrik teşhisi hakkında çok fazla anlaşmazlık vardır. Bu sayfadaki bilgiler, şizofrenliğin teşhisi, nedenleri ve tedavisi hakkındaki faklı teoriler hakkında bilgi verecektir.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.
Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmeleri Omurilik zedelenmesini takip eden birkaç gün içinde, hiçkimse hasarin ne kadar olacagini tahmin edemez. Buradaki sorun, omuriligin herhangi bir zedelenmesinden hemen sonra, bir omurilik sokunun olusmasidir.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Geri Ödeme KoduA04415
Satış Fiyatı 25.14 TL [ 26 Sep 2022 ]
Önceki Satış Fiyatı 25.14 TL [ 19 Sep 2022 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699540010505
Etkin Madde Enalapril Maleat
ATC Kodu C09AA02
Birim Miktar 5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Kalp Damar Sistemi > ACE İnhibitörleri > Enalapril
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

KONVERIL 5 mg 20 tablet Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
26 Sep 202225.14 TL
19 Sep 202225.14 TL
12 Sep 202225.14 TL
5 Sep 202225.14 TL
26 Aug 202225.14 TL
22 Aug 202225.14 TL
15 Aug 202225.14 TL
5 Aug 202225.14 TL
2022 / 2008 İlaç Fiyatları