Toprak İlaçları › KLAVUPEN PED.156.25 mg 100 ml süspansiyon › İP › Formülü

KLAVUPEN PED.156.25 mg 100 ml süspansiyon Formülü

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Güncelleme :11 Ocak  2021

----------HidroksipropilmetilsellülozTablet
----------Sakkarin sodyum anhidrTablet
----------Flavor (toz)Tablet
----------Kolloidal silikondioksidTablet
----------Sükrisinik asidTablet
----------SilikondioksitTablet
0.225 Gr/MlKolloidal silikondioksidFort süspansiyon
2.500 Gr/MlHidroksipropilmetilsellülozPed. süspansiyon
0.210 Gr/MlKsantan zamkıPed. süspansiyon
----------Opadry (oy-s white)Ped. süspansiyon
2.000 Gr/MlOpadry (oy-s white)Tablet
----------Sodyum karboksimetli nişastaPed. süspansiyon
----------Ksantan zamkıTablet
0.857 Gr/MlPotasyum klavulanatPed. süspansiyon
3.157 Gr/MlAmoksisilin trihidratPed. süspansiyon
0.210 Gr/MlSakkarin sodyum anhidrPed. süspansiyon
0.020 Gr/MlSükrisinik asidFort süspansiyon
----------Mikrokristalin sellülozPed. süspansiyon
1.600 Gr/MlFlavor (toz)Fort süspansiyon
0.210 Gr/MlSakkarin sodyum anhidrFort süspansiyon
1.200 Gr/MlHidroksipropilmetilsellülozFort süspansiyon
0.150 Gr/MlKsantan zamkıFort süspansiyon
---------Opadry (oy-s white)Fort süspansiyon
---------Mikrokristalin sellülozFort süspansiyon
---------Sodyum karboksimetli nişastaFort süspansiyon
---------Prespite silisFort süspansiyon
1.713 Gr/MlPotasyum klavulanatFort süspansiyon
2.567 Gr/MlSilikondioksitFort süspansiyon
0.450 Gr/MlKolloidal silikondioksidPed. süspansiyon
0.010 Gr/MlSükrisinik asidPed. süspansiyon
3.000 Gr/MlSilikondioksitPed. süspansiyon
9.471 Gr/MlAmoksisilin trihidratTablet
2.456 Gr/MlPotasyum klavulanatTablet
0.150Gr/MlPrespite silisTablet
0.435 Gr/MlSodyum karboksimetli nişastaTablet
3.639 Gr/MlMikrokristalin sellülozTablet
6.314 Gr/MlAmoksisilin trihidratFort süspansiyon
----------Prespite silisPed. süspansiyon
1.600 Gr/MlFlavor (toz)Ped. süspansiyon

Klavupen Pediatrik süspansiyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamaz üreten, Ampisilin ve Amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkilidir.
Klavupen Pediatrik süspansiyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu:
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında:
Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltehabı ve diğer KBB enfeksiyonları.
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında:
Akut ve kronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi.
Ürogenital sistem enfeksiyonlarında:
Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal ve jinekolojik enfeksiyonlar.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında:
Selülit, apse, erizipel, impetigo, yara enfeksiyonlarında, endikedir.
Penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmişitir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle bir çok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmişitir. Penislin tedavisine başlamadan önce vakanın penislin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorgulanmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
Uzun süreli tedavi ise hematopoetik sistem, bçbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobekterler ve pseudomonas gibi) ve mantarlar ile (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. İnfeksiyoz mononükleozisli hastalarda Ampisiline bağlı deri döküntüleri sıklıkla görüldüğünden bu hastalarda Ampisilin kullanılmamalıdır.
Antikoagülanlarla tedavi altında olan bazı hastalarda Amoksisilin Potasyum klavulanat uygulamasında protrombin ve kanama zamanlarında uzama görüldüğü bildirildiğinden, bu tür hastalarda dikkatli davranılmalıdır.
Hamilelerde ve Emziren Annelerde kullanımı:
Klavupen plasentadan kolayca geçtiğinden hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlerin anne sütüne geçmesi nedeniyle Klavupen emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare görülebilir. Ürünün kullanımı ile gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde, Klavupen Pediatrik süspansiyon yemeklerden hemen önce alınması ile bu belirtiler asgari düzeye indirilebilir.
Hipersensitivite reaksiyonları:
Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker, kaşıntı, anjioödem görülebilir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlarantihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlar görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
Karaciğer: Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir.
Renal: İnterstisyal nefrit ve hematüri nadiren görülebilir.
Kan ve lenf sistemi: Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Ancak tedavinin kesilmesi ile normale döner.
Santral sinir sistemi: Reversibl hiperaktivite, anjitasyon, anksiyete, ,nsomnia nadiren görülebilir.
Probenesid, Amoksisilin'in renal tübüler sekresyonunu azaltır. Klavupen Pediatrik süspansiyon ile birlikte kullnımı Amoksisilin'in kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. Klavupen Pediatrik süspansiyon'un allopurinol ile birlikte kullanımına ait hernekadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol'e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi'ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir.
Klavupen Pediatrik süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımı takiben total konjugue estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmişitir.
Klavupen Pediatrik süspansiyon'un 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilen oral dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30 mg/kg/gün'dür. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır.
Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Bu doz da günde 3 kez 8 saat arayla verilmelidir.
9 ay-2 yaş arasındaki çocuklara 8 saatte bir 2.5 ml, 2-6 yai (10-18 kg) arasındaki çocuklara 8 saatte bir 156.25 mg (5 ml), 6 yaşın üstündeki (18-40 kg) çocuklara 8 saatte bir 312.5 mg (10 ml) Klavupen Pediatrik süspansiyon verilmesi tavsiye edilir.
Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavupen tablet verilmesi tavsiye edilir. Vücut ağırlığı 40 kg'ın üzerinde olanlarda yetişkin dozu uygulanmalıdır.
Enfeksiyon türüne göre tedavi süresine karar verilir ancak hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.
Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi Belsoğukluğu, Chlamydia ve Frengi
Belsoğukluğu, bakterilerin sebep olduğu bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki yoluyla bulaşır ve dölyatağı boynunda, idrar yollarında, anüste, makatta ve boğazda enfeksyona sebep olabilir.
HIV ve Aids HIV ve Aids
HIV, Human Immunodeficiency Virus’dür (İnsanlarda Bağışıklık Sistemini Bozan Virüsdür). Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur.

İLAÇ BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı19.24 TL [ 11 Ocak 2021 ]
Önceki Satış Fiyatı19.24 TL [ 4 Ocak 2021 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuNormal Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699622280369
Etkin Madde Amoksisilin + Klavulanik Asit
ATC Kodu J01CR02
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar > Penisilinler > Amoksisilin ve Klavulanik Asit
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ EŞDEĞERLERİ

Eşdeğer İlaç Adı Barkodu İlaç Fiyatı
AMOKLAVİN 8699525093196
AMOKSILAV 8699516079628 15.51TL
Diğer Eşdeğer İlaçlar