E.İ.P İlaçları › IMOVANE 7.5 mg 20 tablet {E.İ.P} › Kullanma Talimatı

IMOVANE 7.5 mg 20 tablet {E.İ.P} Kullanma Talimatı

Zopiklon }

Sinir Sistemi > TRANKİLİZANLAR > Zopiklon Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) | Güncelleme : 20 November  2020

İMOVANE 7.5 mg Film Tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her bölünebilen film kaplı tablette 7.5 mg zopiklon içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz, dibazik kalsiyum fosfat, mısır nişastası, sodyum karboksimetil nişasta, magnezyum stearat, hidroksipropilmetil selüloz ve White Opa Sprey içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. IMOVANE nedir ve ne için kullanılır?

2. IMOVANE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. IMOVANE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. IMOVANE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.


2.IMOVANE nedir ve ne için kullanılır?

İMOVANE, beyin üzerine etki ederek uyku getiren (hipnotik) bir ilaçtır. Uykuya dalmada güçlük çeken, gece sık sık uyanan, sabah uykusunu alamadan uyanan, bazı olaylar, durumlar ya da hastalıklar nedeniyle uyku sorunu olan hastaların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir.

Blister içerisinde, oval, beyaz renkli, bir tarafı çentikli 7.5 mg zopiklon içeren film kaplı tabletler halinde ağız yolundan uygulanan bir ilaçtır.

İMOVANE, 20 film kaplı tablet içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

İMOVANE, yetişkinlerde uykusuzluk durumlarının kısa süreli tedavisinde kullanılır.

İMOVANE’in etki mekanizması ya da size neden bu ilacm reçete edildiği ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.


2.IMOVANE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

IMOVANE'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Zopiklon veya İMOVANE’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aleıjiniz
 • (Aşırı duyarlılık) varsa,

 • Ciddi karaciğer probleminiz varsa,
 • Uyku sırasında nefes almada güçlük (uyku apnesi) çekiyorsanız,
 • Kas güçsüzlüğü (Myasthenia gravis) hastalığınız varsa,
 • Ciddi solunum probleminiz varsa,
 • İMOVANE, sadece erişkinlerin kullanması içindir, çocuklarda kullanılmaz.

  IMOVANE'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,
 • Zihinsel bir hastalığınız varsa,
 • Alkol ya da ilaç bağımlılığınız varsa (ilaca bağımlılık riski doz ve tedavi süresine göre
 • artabilir) ya da geçmişte bağımlılığınız olduysa,

  Eğer yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizin durumunuza uyuyorsa, İMOVANE’i kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  IMOVANE'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  İMOVANE ile tedavi görüyorken, alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, İMOVANE’in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik

  Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederşeniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İMOVANE kullanıyorken emzirmeyiniz. İMOVANE’in içindeki etkin maddenin bir kısmı anne sütüne geçebilir. Eğer emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz.

  İMOVANE sersemleme, uyku hali ve halsizlik gibi yan etkilere neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, özellikle alkollü iken, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İMOVANE, bazı ilaçların işlevini etkileyebilir. Bazı ilaçlar da İMOVANE’in işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle aşağıda belirtilen ilaçlan doktorunuzla kontrol ediniz:

 • Zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan (Antipsikotikler) klozapin gibi bazı ilaçlar
 • Depresyon ilaçlan
 • Diğer uyku ilaçlan (Sedatifler)
 • Endişe tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diğer sakinleştiriciler
 • Güçlü ağn kesiciler (Narkotik analjezikler)
 • Sara hastalığı (Epilepsi) ya da nöbet için kullanılan ilaçlar
 • Cerrahi müdahele sırasında kullanılan (Anestezikler) ilaçlar
 • Uykuya neden olan (Antihistaminler) alerji ilaçlan
 • Karaciğer enzimlerini etkileyen ilaçlar (Simetidin, allopürinol, propanolol). Bu ilaçlar
 • konusunda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • Enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan (Antibiyotik) eritromisin, rifampisin gibi ilaçlar
 • Mantar enfeksiyonlann tedavisinde kullanılan (Antifüngal) ketokonazol, itrakonazol gibi
 • ilaçlar

 • Bağışıklık sisteminin hastalıklannda (HİV enfeksiyonu) kullanılan (Sistemik antiviral)
 • ritonavir gibi ilaçlar


  3.IMOVANE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İMOVANE’i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanın. Eğer emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla görüşmeniz gerekir.

  İMOVANE’le tedavi, mümkün olan en kısa süre uygulanmalıdır.

  İMOVANE’in uyumadan hemen önce bir miktar su ile alınması gerekir.

  Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozlann uygulanması önerilir:

  Yaş

  Günlük doz

  Erişkinler

  7.5 mg uyumadan önce

  Eğer size uygulanan İMOVANE dozundan emin değilseniz ya da ilacın dozu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  • İMOVANE, sadece ağız yolu ile kullanılır. Tabletler bir miktar su ile, çiğnenmeden yutulmalıdır. Tabletlerin uyumadan hemen önce alınması, etkinlik için önemlidir. Tedavi mümkün olduğunca kısa sürdürülmelidir. İlacm azaltılarak kesilme süresi dahil, tüm tedavi süresi dört haftayı aşmamalıdır. Doktorunuz, ihtiyacınıza göre tedaviyi sonlandırmak için doz azaltma programı önerecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda tedaviye düşük doz ile başlanır.

  Yaşlılar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır. Bu

  doz gerekirse 7.5 mg’a çıkarılabilir.

  Özel kullanım durumlan:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda tedaviye düşük doz ile başlanır.

  Karaciğer yetmezliği olanlar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır. Bu doz gerekirse 7.5 mg’a çıkarılabilir.

  Böbrek yetmezliği olanlar

  3.75 mg düşük doz ile başlanır.

  Alışkanlık: Tedavinin başında ya da bir kaç haftalık İMOVANE kullanımından sonra ilacm yeterli etki göstermediğini farkederseniz, tedavinizi ve ilacm dozunu ayarlaması için doktorunuza danışınız.

  Bağımlılık: Özellikle yüksek dozda ve tedavinin uzun sürmesi ile bu tip ilaçlara bağımlılık gelişme riski vardır. Bu risk, alkol ya da ilaç bağımlılığı olanlarda, kişilik bozukluğu olanlarda yüksektir. Tedavinin kesilmesi: Tedaviyi sonlandırırken ilacın dozu azaltılarak kesilmelidir. Aksi halde, şikayetler artarak tekrarlayabilir, uykusuzluğun yanı sıra, duygudurumunda bozukluk, endişe ve huzursuzluk gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

  Hafıza kaybı: Zopiklon hafıza kaybına neden olabilir. Bu olasılığı azaltmak için, ilacı uykunuz bölünmeden uyuyabileceğiniz saatlerde kullanınız.

  Eğer İMOVANE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla IMOVANE kullanırsanız

  Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, İMOVANE’i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, herhangi bir rahatsızlık ya da zehirlenme belirtisi görmeseniz dahi, derhal doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Sağlık merkezine başvururken yanınızda size eşilk eden bililerinin bulunmasını sağlayınız. Emin olmadığınız durumlarda aldığınız ilaç miktarını doktorunuza sorunuz. Fazla ilaç aldıysanız, kendinizi hızla artan şiddette uyuşuk hissedebilirsiniz, yüksek dozlar komaya neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini farkederseniz, derhal doktorunuza bildiriniz.

  İMOVANE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

  IMOVANE'i kullanmayı unuttuysanız

  IMOVANE'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  İMOVANE ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  İMOVANE’e kötü reaksiyon vermediğiniz sürece, ilacı almayı yalnızca doktorunuzla konuştuktan sonra kesmelisiniz. Tedavi sonlandınldığında hastalığınız tekrarlayabilir, kendinizi kötü hissedebilirsiniz, uyumakta güçlük çekebilirsiniz. Bu durumdan kaçınmak için, doktorunuz dozu azaltarak tedaviyi kesecektir.

  Eğer İMOVANE’e bağımlı hale geldiyseniz, ilacın kesilmesi baş ağrısı, kas ağnlan, aşırı endişe hali, gerilim, huzursuzluk, biliç bulanıklığı ve asabiyet gibi belirtilere neden olabilir.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  İnme İnme  İnme, beynin hasar görmesinin sonucudur. Bu hasar, beynin bir kısmındaki ya bir kanama ya da akut kan eksikliği nedeniyle o kısmın geçici ya da kalıcı olarak işlevini yapamamasına yol açar.
  Parkinson Hastalığı Parkinson Hastalığı  Hastalık ilk kez 1817 de İngiliz doktor James Parkinson tarafından tanımlanmış ve Dr. Parkinson hastalığı “sallayıcı felç” olarak kaleme almış.
Astım Astım Astımlı kişilerin akciğerlerindeki hava boruları (bronşlar) hassastır. Bu kişiler belirli tetikleyici faktörlere maruz kaldıklarında, hava boruları nefes almalarını güçleştirecek şekilde daralır.
Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek Ruh ve Akıl Sağlığımızı Geliştirmek İyi akıl ve ruh sağlığı sahip olmaktan ziyade, yaptığınız şeylerdir. Akıl ve ruhsal olarak sağlıklı olmak için kendinize değer vermeli ve kendinizi kabul etmelisiniz.
Yüksek Tansiyon Yüksek Tansiyon Hipertansiyon sürekli anormal derecede yüksek olan kan basıncıdır. Tansiyon atardamarlarınızdaki kanın basıncıdır.

İLAÇ GENEL BİLGİLERİİlaç Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Geri Ödeme KoduA03771
Satış Fiyatı 16.18 TL [ 20 Nov 2020 ]
Önceki Satış Fiyatı 16.18 TL [ 13 Nov 2020 ]
Original / JenerikJenerik İlaç
Reçete DurumuYeşil Reçeteli bir ilaçdır.
Barkodu8699586010231
Etkin Madde Zopiklon
ATC Kodu N05CF01
Birim Miktar 7.5
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 20
Sinir Sistemi > TRANKİLİZANLAR > Zopiklon
Yerli ve Beşeri bir ilaçdır. 

İLAÇ FİYATLARIİlaç Fiyatları

IMOVANE 7.5 mg 20 tablet {E.İ.P} Barkodu
Tarihi İlaç Fiyatı
20 Nov 202016.18 TL
13 Nov 202016.18 TL
6 Nov 202016.18 TL
27 Oct 202016.18 TL
20 Oct 202016.18 TL
13 Oct 202016.18 TL
6 Oct 202016.18 TL
25 Sep 202016.18 TL
2020 / 2008 İlaç Fiyatları